Publiskojamā informācija par kapitālsabiedrības darbu - Rīgas veselības centrs