SIA “Rīgas veselības centrs” valdījumā esošo nekustamo īpašumu nomnieki, kuri saņēmuši atbalstu sakarā ar Covid-19 - Rīgas veselības centrs