Par mums

2014. gada 14. jūlijā ir stājusies spēkā reorganizācija – apvienošana, saplūstot komercsabiedrībām

RP SIA „Veselības centrs „Imanta”” (adrese: Anniņmuižas bulvāris 70, Rīga, LV-1029),

RP SIA „Bērnu veselības centrs „Ķengarags”” (adrese: Kaņiera iela 13, Rīga, LV-1063),

RP SIA „Bolderājas poliklīnika” (adrese: Kapteiņu iela 7, Rīga, LV-1016),

RP SIA „Iļģuciema poliklīnika” (adrese: Buļļu iela 7, Rīga, LV-1055),

RP SIA „Primārās veselības aprūpes centrs „Ziepniekkalns”” (adrese: Spulgas iela 24, Rīga, LV-1058) un

RP SIA „Torņakalna poliklīnika” (adrese: Kokles iela 12, Rīga, LV-1002),

izveidojot komercsabiedrību

SIA „Rīgas veselības centrs” (juridiskā adrese: Spulgas iela 24, Rīga, LV-1058, vienotais reģistrācijas Nr. 50103807561).

Ar apvienotajām sabiedrībām 2011.gada 8.jūlijā noslēgtie deleģēšanas līgumi, saskaņā ar kuriem SIA “Rīgas veselības centrs”, izpildot pārvaldes uzdevumus, nodrošina normatīvajos tiesību aktos noteiktajām prasībām atbilstošas veselības aprūpē izmantojamās tehnoloģijas un telpu labiekārtojumu un atbilstošas kvalifikācijas ārstniecības personas, un sniedz ārstniecības pakalpojumus primārās un sekundārās ambulatorās veselības aprūpes līmenī ( tai skaitā ģimenes ārstu, pediatru, zobārstu un citu ārstu speciālistu veselības aprūpi, diagnostiku, rehabilitāciju, profilaksi u.c.), kā arī nodrošina informācijas pieejamību par SIA “Rīgas veselības centrs” sniegtajiem pakalpojumiem, speciālistu konsultāciju pieejamību par veselīgu dzīvesveidu, veselību veicinošu pasākumu organizēšanu un atbalstīšanu, SIA “Rīgas veselības centrs” kā iegūstošajai kapitālsabiedrībai ir saistoši.

Veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana tiek nodrošināta visās iepriekšējās vietās.

Veselības aprūpes kapitālsabiedrību reorganizācijas mērķis ir uzlabot veselības aprūpes pieejamību Rīgā, optimizējot kapitālsabiedrību darbību, nodrošinot medicīnisko tehnoloģiju racionālu izvietojumu, kā arī maksimāli efektīvi izlietot pieejamos finanšu resursus.

Sabiedrības kapitāla daļu turētājs ir Rīgas dome, bet kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Rīgas domes priekšsēdētājs.

Amatpersonas:

Skaidrīte Vasaraudze – valdes priekšsēdētāja.

Dagnija Vilnīte – valdes locekle.

Administrācijas kontakti: tālrunis 66103370, rvc@rigasveseliba.lv.

Amatpersonu pieņemšanas laiki:

Valdes locekle Skaidrīte Vasaraudze pieņem apmeklētājus mēneša 2. un 4. pirmdienā no plkst. 16.00 līdz 17.00.

Iepriekšējs pieraksts pa tālruni 66103370.

Apdrošināšana:

Ja esat apdrošināts kādā no veselības apdrošināšanas kompānijām, mūsu filiālēs saņemsiet apmaksātu pakalpojumu. Ierodoties uz vizīti pie ārsta, līdzi jāņem: apdrošināšanas polise, personu apliecinošs dokuments un speciālista nosūtījums. Mūsu sadarbības partneri: If P&C Insurance, AAS Baltikums, Ergo Life Insurance, Baltijas Apdrošināšanas nams, Compensa Life Vienna Insurance Group, Seesam.

Apdrošinātāji


Ar š.g. 14. jūliju filiāle "Bolderāja" darbojas Rīgā, Mežrozīšu ielā 43 un Slimnīcas ielā 2-1a. !!! С 14 июля этого года филиал “Болдерая” работает в Риге, на улице Межрозишу 43 и на улице Слимницас 2-1а. !!! From July 14, the branch “Bolderāja” operates in Rīga, Mežrozīšu Street 43 and Slimnīcas Street 2-1a.

Zvanu centrs 20028801, 8801
Darba laiks: darbdienās no 8.00 – 20.00

pieraksts@rigasveseliba.lv