Par mums - Rīgas veselības centrs

Par mums

Par mums

SIA “Rīgas veselības centrs” ir 100% apmērā Rīgas pašvaldībai piederoša kapitālsabiedrība ar ierobežotu atbildību. Sabiedrība ir  izveidota 2014. gadā, reorganizējot 6 Rīgas pašvaldības ārstnieciskā profila kapitālsabiedrības ar vairākas desmitgades ilgu pieredzi veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanā. Ar 14.06.2016. deleģējuma līgumu Rīgas pašvaldība ir deleģējusi mūsu iestādei autonomo funkciju: veselības aprūpes pieejamības nodrošināšana un iedzīvotāju veselīga dzīvesveida veicināšana.

Šobrīd “Rīgas veselības centra” ietvaros darbojas 6 filiāles – “Ziepniekkalns”, ”Imanta”, “Torņakalns”, ”Iļģuciems”, “Bolderāja” un “Ķengarags”, kas sniedz veselības aprūpes pakalpojumus vairumam Pārdaugavas un daļai Ķengaraga iedzīvotāju (vidēji 200 000 pacientiem gadā) iespējami tuvu viņu dzīves vietai. ”Mēs esam jums tuvāk” – tā skan arī sabiedrības moto.

Mūsu iestādē strādā vairāk nekā 450 darbinieki, un mēs, sadarbības ietvaros ar Latvijas universitāti un Rīgas Stradiņa universitāti, nodrošinām mācību prakses vietas  jaunajiem speciālistiem.

Sadarbojamies ar citām Rīgas pašvaldības pārziņā esošajām ārstniecības iestādēm: Rīgas 1. slimnīcuRīgas 2. slimnīcu un Rīgas dzemdību namu.

Pakalpojumi

 • Ģimenes ārstu un speciālistu konsultācijas
 • Zobārstniecības pakalpojumi – higiēna, ārstniecība (t.sk., bērniem)
 • Diagnostiskie izmeklējumi
 • Plašs fizikālās un rehabilitācijas medicīnas pakalpojumu loks
 • Dežūrārstu pakalpojumi
 • Vakcinācijas un procedūru kabineti
 • Obligātās veselības pārbaudes un medicīniskās komisijas

Lielāko mūsu pakalpojumu daļu veido valsts finansējuma ietvaros sniegtās speciālistu konsultācijas un dažādie diagnostiskie izmeklējumi, kā arī fizikālās un rehabilitācijas medicīnas un zobārstniecības (bērnu) pakalpojumi. Taču mēs nodrošinām arī kvalitatīvus maksas pakalpojumus, sadarbojoties ar apdrošināšanas kompānijām:

 • Baltijas Apdrošināšanas Nams apdrošināšanas akciju sabiedrība – AAS BAN
 • AAS BTA Baltic Insurance Company – AAS BTA
 • Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiālei – Compensa Life
 • ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāle – Ergo
 • ADB Gjensidige Latvijas filiāle – Gjensidige
 • Compensa Vienna Insurance Group ADB Latvijas filiāle – Seesam polises
 • If P & C Insurance AS Latvijas filiāle – IF
 • AAS BALTA – Balta

Projekti

Vairāku gadu garumā dažādu projektu ietvaros nodrošinām veselības veicināšanas bezmaksas pakalpojumus dažādām iedzīvotāju grupām (t.sk., bērniem un grūtniecēm), t.sk., to projektu, kas tiek finansēti no Rīgas domes Labklājības departamenta īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta “Mēs par veselīgu Rīgu – daudzveidīgi un pieejami veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi!” līdzekļiem.

Valde

Skaidrīte Vasaraudze

Valdes priekšsēdētāja
Pilnvaru termiņš: 16.03.2025.

Profesionālā pieredze

 • No 28.09.2018. SIA “Rīgas veselības centrs” valdes priekšsēdētāja
 • 2015. – 27.09.2018. SIA “Rīgas veselības centrs” valdes locekle
 • 2013. – 2015. RD Labklājības departamenta Veselības aprūpes pieejamības uzraudzības nodaļas vadītāja
 • 2009. – 2013. RD Labklājības departamenta Veselības aprūpes pieejamības uzraudzības nodaļas galvenā speciāliste
 • 2007. – 2009. Veselības ministrijas Veselības aprūpes departamenta Ārstniecības nodaļas vadītāja vietniece
 • 2004. – 2007. Veselības ministrijas Sabiedrības veselības departamenta Ģimenes veselības nodaļas vadītāja
 • 2003. – 2004. Veselības ministrijas Sabiedrības veselības departamenta Veselības aprūpes organizācijas nodaļas vecākā referente
 • 1997. – 2003. Labklājības ministrijas Veselības departamenta Novērtēšanas un pārraudzības nodaļas vecākā referente
 • 1987. – 1997. Alūksnes poliklīnikas iecirkņa pediatre, poliklīnikas galvenā ārsta vietniece
 • 1985. – 1987. Jelgavas centrālā slimnīca, iecirkņa pediatre

Izglītība

 • Rīgas Medicīnas institūts Pediatrijas fakultāte
 • Rīgas Medicīnas institūts, Internatūra pediatrijā
 • Latvijas Medicīnas akadēmijas Sabiedrības veselības skolas maģistratūras programma “Sabiedrības veselība”
 • Regulāri kursi Valsts administrācijas skolā
 • Apmācību kurss “Veselības veicināšana un veselības veicināšanas darba organizācija” (Eiropas Sociālā fonda projekta ietvaros)

Dagnija Vilnīte

Valdes locekle
Pilnvaru termiņš: 02.09.2024.

Profesionālā pieredze

 • No 03.09.2019. SIA “Rīgas veselības centrs” valdes locekle
 • 07.2013. – 09.2019. SIA “Rīgas Dzemdību nams” valdes locekle
 • 2010. – 2013. SIA “Rīgas Dzemdību nams” juriste – projektu vadītāja, izpilddirektore (2013)
 • 2007. – 2009. SIA “Firma L4”, publisko iepirkumu un biznesa vadības konsultante
 • 2006. – 2007. AS “Latvenergo” publisko iepirkumu projektu vadītāja
 • 2003. – 2006. Valsts sociālās apdrošināšana aģentūra, Iepirkumu un saimnieciskās apgādes daļas vadītāja
 • 2002. – 2003. Ventspils dome, speciāliste publisko iepirkumu jomā

Izglītība

 • Rīgas Stradiņa universitāte un Augstskola ”RISEBA”, maģistra grāds veselības vadībā un uzņēmumu un iestāžu vadītāja kvalifikācija
 • Latvija Universitāte, maģistra grāds tiesību zinātnē un jurista kvalifikācija
 • Latvija Universitāte, bakalaura grāds tiesībzinātnē
 • Rīgas Tehniskā universitāte, studijas maģistra programmā “Uzņēmējdarbība un vadīšana” ar specializāciju “Starptautisko sakaru vadīšana”
 • Ventspils Augstskola, bakalaura grāds vadībzinībās ar specializāciju “Tirgzinību un loģistikas pārvaldība”

SIA “Rīgas veselības centrs” valdes reglaments

Statūti

Darbības stratēģija

SIA “Rīgas veselības centrs” darbības stratēģija 2020. – 2022. gadam

MISIJA

SIA “Rīgas veselības centrs” misija ir nodrošināt kvalitatīvus veselības aprūpes un veselības veicināšanas pakalpojumus Rīgas un Pierīgas iedzīvotājiem.

Kvalitatīvi veselības aprūpes pakalpojumi RVC izpratnē ir:

 1. Lietderīgi – uz pierādījumiem balstīta aprūpe, kas nodrošina indivīda un sabiedrības veselības uzlabošanu.
 2. Efektīvi – sniegti, nodrošinot maksimālu resursu izmantošanas efektivitāti un samazinot zudumus.
 3. Pieejami – racionāli pieejami Rīgas iedzīvotājiem teritoriāli, laikā un finansiāli, tie ir savlaicīgi un sniegti, izmantojot nepieciešamos kvalitātes resursus.
 4. Orientēti uz pacientu – pacients ir aktīvs aprūpes procesa dalībnieks.
 5. Taisnīgi – pakalpojumu kvalitāte nav atkarīga no pacienta dzimuma, vecuma, etniskās piederības, sociālekonomiskā statusa vai dzīves vietas.
 6. Droši – pakalpojumi ir droši to saņēmējiem.

VĪZIJA

SIA “Rīgas veselības centrs” ir atpazīstama un uzticama organizācija, kas sniedz zinošam un līdzestīgam klientam savlaicīgus un kvalitatīvus ambulatoros veselības aprūpes pakalpojumus.

VĒRTĪBAS

Vērtības vieno SIA “Rīgas veselības centrs” stratēģijas mērķu sasniegšanā.

Valdes lēmumu pieņemšana

Publiskojamā informācija par kapitālsabiedrības darbu

Nr.p.k. Informācijas joma Publicēšanas biežums Publicētā informācija
1. Finanšu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti 1x gadā 2020. gads

2019. gads

2018. gads

2017. gads

2016. gads

2. Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā 1x gadā 2021. gads

2020. gads

2019. gads

2018. gads

2017. gads

3. Valsts/pašvaldības budžeta finansējuma izlietojums 1x gadā 2021.gads

2020. gads

2019. gads

2018. gads

2017. gads

4. Atalgojuma politikas principi 1x gadā Atalgojuma politikas principi
5. Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība 1x gadā SIA “Rīgas veselības centrs” neveic ziedošanu (dāvināšanu)
6. Neauditēts ceturkšņa pārskats 1x ceturksnī Neauditēts 2021.g. ceturkšņa pārskats

Neauditēts 2020.g. ceturkšņa pārskats

Neauditēts 2019. g. ceturkšņa pārskats

Neauditēts 2018. g. ceturkšņa pārskats

Neauditēts 2017. g. ceturkšņa pārskats

7. Neauditēts pusgada pārskats 1x pusgadā Neauditēts 2021. g. pusgada pārskats

Neauditēts 2020. g. pusgada pārskats

Neauditēts 2019. g. pusgada pārskats

Neauditēts 2018. g. pusgada pārskats

Neauditēts 2017. g. pusgada pārskats

8. Neauditēts 9 mēnešu pārskats Neauditēts 2021. g. 9 mēnešu pārskats

Neauditēts 2020. g. 9 mēnešu pārskats

Neauditēts 2019. g. 9 mēnešu pārskats

Neauditēts 2018. g. 9 mēnešu pārskats

Neauditēts 2017. g. 9 mēnešu pārskats

9. Neauditēts gada pārskats 1x gadā Neauditēts 2021. gada pārskats

Neauditēts 2020. gada pārskats

Neauditēts 2019. gada pārskats

Neauditēts 2018. gada pārskats

Neauditēts 2017. gada pārskats

10. Auditēts gada pārskats 1x gadā Auditēts 2020. gada pārskats

Auditēts 2019. gada pārskats

Auditēts 2018. gada pārskats

Auditēts 2017. gada pārskats

Auditēts 2016. gada pārskats

11. Īpašuma struktūra (t.sk., līdzdalība citās sabiedrībās) Pastāvīgi SIA “Rīgas veselības centrs” ir 100% apmērā Rīgas pašvaldībai piederoša kapitālsabiedrība.

SIA “Rīgas veselības centrs” nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās.

12. Saņemtie un veiktie ziedojumi (dāvinājumi) Pastāvīgi Saņemtu ziedojumu nav
13. SIA “Rīgas veselības centrs” dalībnieku sapulces Regulāri 2022. gads

27.01.2022. 11.04.2022., 23.05.2022.

2021. gads:
02.03.2021., 09.03.2021., 28.05.2021.

2020. gads:
20.02.2020.16.03.2020.30.03.2020.23.04.2020.29.05.2020.

2019. gads:
01.04.2019.29.04.2019.03.09.2019.25.11.2019.

2018. gads:
02.03.2018.24.04.2018.28.09.2018.

14. SIA “Rīgas veselības centrs” darbības, darbības un rīcības ar mantu un finanšu līdzekļiem tiesiskuma un lietderības, un korporatīvās pārvaldības ārējais neatkarīgais izvērtējums (pamatojoties uz Rīgas domes 28.08.2019. lēmumu Nr. 2556 “Par ārējo neatkarīgo izvērtējumu veikšanu kapitālsabiedrībās un aģentūrās). Izvērtējuma veicējs SIA “CSE COE”, reģistrācijas Nr. 40103995402. Pēc fakta Kopsavilkums

1

2

15. Statistika par darbinieku atlasi 1x gadā 2021. gads

Atalgojuma politikas principi

Kapitālsabiedrībā ir noteikti šādi atalgojuma politikas pamatprincipi: darbinieku sociāli – ekonomisko vajadzību apmierināšana; darba samaksas saskaņotība un taisnīgums; darba samaksas atbilstība darbinieka ieguldījumam; darba samaksas elementu un to piešķiršanas kritēriju caurskatāmība; konkurētspējīga darba samaksas līmeņa uzturēšana; labvēlīgas darba vides nodrošināšana. Kapitālsabiedrības valde izstrādā iekšējos normatīvos aktus atalgojuma noteikšanas organizatoriskajai kārtībai un iepriekš norādīto atalgojuma politikas principu ievērošanai ar mērķi noteikt skaidrus un saprotamus atalgojuma noteikšanas nosacījumus, nolūkā veicināt, lai darbinieki būtu motivēti, censtos pēc iespējas labāk veikt savu darbu, sasniegtu noteiktos mērķus un tajā pašā laikā – saņemtu iekšēji taisnīgu, darba tirgum un organizācijas iespējām atbilstošu atalgojumu. Ārstniecības personu amatu kvalifikācijas grupas tiek noteiktas saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu veselības aprūpes jomā nodarbinātajiem.

Informācija par piemaksām, prēmijām, naudas balvām, sociālajām garantijām un to noteikšanas kritērijiem

Amatu iedalījums amatu grupās un vidējā mēnešalga

Organizatoriskā struktūra

Kvalitātes vadība

Domājot un rūpējoties par pacientu pilnvērtīgu un drošu ārstēšanu un aprūpi, SIA “Rīgas veselības centrs” ieviesta kvalitātes vadības sistēma atbilstoši starptautiskā LVS EN ISO 9001 standarta un Latvijas normatīvo aktu prasībām.

Iestādes vadības un darbības plānošanas aspekti nodefinēti Korporatīvās pārvaldības politikā, darbības stratēģijā un kārtējā gada darba plānā, bet kvalitātes sistēmas pamatnostādnes ir noteiktas Kvalitātes rokasgrāmatā. Izvirzīto mērķu un darba uzdevumu izpilde katru gadu tiek izvērtēta un rezultāti atspoguļoti Kvalitātes vadības sistēmas pārvaldības pārskatā.

Kvalitātes vadības sistēmas ietvaros tiek definēti ārstniecības un administratīvie darba procesi un to savstarpējā mijiedarbība, kā arī noteikti kritēriji procesu izpildes kontrolei, mērīšanai un analīzei.

Ir ieviesti šādi drošības standarti: pacientu identifikācija visos ārstēšanas posmos, iekšējā ziņošanas – mācīšanas sistēma par pacientu drošības gadījumiem, iekšējie auditi un kontroles.

Lai labāk saprastu pacientu vajadzības un vēlmes, ir ieviesta pacientu apmierinātības aptauja, kura ir pieejama gan elektroniski, gan to var aizpildīt rakstiski katrā filiālē pie reģistratūras vai garderobes, kā arī ieskenēt QR kodu un aizpildīt mājās.

Iestādē tiek analizētas visas pacientu sūdzības un ierosinājumi.

Notiek nepārtraukta procesu pilnveidošana un tehnoloģiju atjaunošana.

Pretkorupcijas politika

Informējam, ka Rīgas pilsētas pašvaldībā kontaktpunkta funkcijas, nodrošinot nepieciešamo aizsardzību un konfidencialitāti personai, kura informē par amatpersonu iespējamo interešu konfliktu vai citiem amatpersonu, darbinieku koruptīva rakstura pārkāpumiem, pilda Rīgas domes Iekšējo pārbaužu un korupcijas novēršanas nodaļa (tālr. 67026859 un tālr. 67012031, e-pasts: rdip@riga.lv).

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja diennakts uzticības tālrunis; ziņojumiem par izdarītajiem vai uzsāktajiem valsts amatpersonu koruptīvajiem noziedzīgiem nodarījumiem un interešu konfliktiem: 8000 20 70.

Korupcijas un interešu konfliktu novēršanas politika

SIA “Rīgas veselības centrs” informācija par 2018., 2019. gadā veikstajiem pasākumiem korupcijas risku novēršanai

SIA “Rīgas veselības centrs” informācija par 2020. gadā veiktajiem pasākumiem korupcijas risku novēršanai

SIA “Rīgas veselības centrs” informācija par 2021. gadā veiktajiem pasākumiem korupcijas risku novēršanai 

Informācija trauksmes cēlējiem

SIA “Rīgas veselības centrs” trauksmes celšanas un trauksmes cēlāju aizsardzības kārtība (.pdf)

Kas ir trauksmes cēlējs? Kādos gadījumos trauksme var tikt celta?

Saskaņā ar Trauksmes celšanas likuma 1.panta pirmās daļas 4.punktu:

 • trauksmes cēlējs var būt tikai fiziska persona;
 • trauksmi var celt par iespējamu vai jau notikušu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm;
 • informācija par iespējamo pārkāpumu iegūta, veicot darba pienākumus, tostarp brīvprātīgo darbu, sniedzot pakalpojumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu.

Kuri gadījumi nav uzskatāmi par trauksmes celšanu?

Ne visi gadījumi, kad plānojat ziņot par pārkāpumiem, ir uzskatāmi par trauksmes celšanu. Ziņojums netiek atzīts par trauksmes cēlēja ziņojumu šādos gadījumos:

 • ja trauksme tiek celta anonīmi;
 • ja trauksmes cēlējs ir juridiska persona;
 • ja tiek ziņots tikai par personīgu interešu aizskārumu nevis pārkāpumu, kas skar kādu sabiedrības grupu;
 • ja sniegtas ziņas, kas nav gūtas saistībā ar trauksmes cēlēja profesionālo darbību;
 • apzināti sniegtas nepatiesas ziņas;
 • izpausta valsts noslēpumu saturoša informācija.

Kā noformēt trauksmes cēlēja ziņojumu?

Visērtāk ziņojumu ir sagatavot, aizpildot Trauksmes cēlēju ziņojuma veidlapu. Ja vēlaties izmantot citu ziņojuma veidu, obligāti jānorāda:

 • ka tas ir trauksmes cēlēja ziņojums;
 • trauksmes cēlēja vārds, uzvārds;
 • trauksmes cēlēja kontaktinformācija (e-pasts, tālrunis, adrese);
 • vai informācija par pārkāpumu iegūta, veicot darba pienākumus.

Saskaņā ar Iesniegumu likumā un Dokumentu juridiskā spēka likumā noteiktajām prasībām trauksmes cēlēja ziņojumam jābūt pašrocīgi parakstītam vai parakstītam ar drošu elektronisko parakstu. Ja ziņojums sākotnēji tiks iesniegts bez paraksta (vienkāršs e-pasta sūtījums vai aizpildīta elektroniskā ziņojuma forma) un atbildīs trauksmes celšanas pazīmēm, atbildīgais darbinieks ar iesniedzēju sazināsies, lai nodrošinātu, ka ziņojums tiks parakstīts.

Kā iesniegt trauksmes cēlēja ziņojumu?

Trauksmes cēlēja ziņojums iesniedzams atbilstoši katras institūcijas norādītajai kārtībai (atrodama uzklikšķinot uz institūcijas nosaukuma). Parasti to iesniedz, nosūtot uz speciāli trauksmes ziņojumiem izveidotu e-pasta adresi, nosūtot pa pastu atbildīgajam darbiniekam, iesniedzot klātienē atbildīgajam darbiniekam vai ievietojot speciāli trauksmes cēlēju ziņojumiem izvietotā pastkastītē, kas atrodas institūcijas telpās.

Atbildīgā persona (kontaktpersona) trauksmes celšanas jautājumos?

Trauksmes cēlēju kontaktpersona: Juridiskās nodaļas vadītājs Roberts Morozovs 20378572 roberts.morozovs@rigasveseliba.lv.

Kas notiek pēc trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšanas?

Pēc ziņojuma saņemšanas kompetentā institūcija, kurai ziņojums ir piekritīgs, septiņu dienu laikā to izvērtē, lai noteiktu, vai tas ir trauksmes cēlēja ziņojums. Triju dienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums par saņemtā ziņojuma atzīšanu/neatzīšanu par trauksmes cēlēja ziņojumu, iesniedzējam tiek nosūtīta atbildes vēstule.
Ja ziņojuma izskatīšanai nepieciešama papildu informācija, ar iesniedzēju sazināsies institūcijas kontaktpersona trauksmes celšanas jautājumos vai par ziņojuma izskatīšanu atbildīgā persona.

Divu mēnešu termiņā no dienas, kad ziņojums atzīts par trauksmes cēlēja ziņojumu, iesniedzējs tiek informēts par tā izskatīšanas rezultātu vai, ja izskatīšana vēl nav pabeigta – par ziņojuma izskatīšanas gaitu, papildus informējot arī par izskatīšanas rezultātu.

Visplašāko informāciju par trauksmes celšanu atradīsiet trauksmes celšanas mājas lapā.

Rīgas pašvaldība izveidojusi vienotu, centralizētu trauksmes celšanas sistēmu, ar kuru var iepazīties ŠEIT.

SIA “Rīgas veselības centrs” valdījumā esošo nekustamo īpašumu nomnieki, kuri saņēmuši atbalstu sakarā ar Covid-19

Nr. p.k. Reģistrācijas Nr. Nomnieks Vienpusēja paziņojuma datums Pārtraukts sniegt atbalstu
1. 40003795480 SIA “Bolderājas stomatoloģija” 27.04.2020. 01.04.2020. – 05.05.2020.
2. 50003933681 SIA “Farma Balt Aptieka” 28.05.2020. 01.04.2020. – 30.04.2020.
3. 40003889625 AS “DZINTARA APTIEKAS” 28.05.2020. 01.04.2020. – 30.04.2020.

Elektroniskā iepirkumu sistēma

Visa iepirkumu dokumentācija, papildinformācija, informācija par rezultātiem, noslēgtie līgumi iepirkumiem, kas izsludināti pēc 2020.gada 1.janvāra pieejama SIA “Rīgas veselības centrs” profilā Elektroniskajā iepirkumu sistēmā.

Zemsliekšņa iepirkumi

Rentgendiagnostikas iekārtu pārbaudes

12.04.2022.
Termiņš: 21.04.2022. 15:00:00

Cenu aptaujas nolikums.

Piedāvājumu iesniedz elektroniski (ieskanētā veidā vai ar drošu elektronisko parakstu) nosūtot uz e-pastu ilona.ivanova@rigasveseliba.lv.

Kontaktpersona: galvenā māsa Ilona Ivanova, mob. 29525999, e-pasts: ilona.ivanova@rigasveseliba.lv.


Fizisko personas datu aizsardzības speciālista pakalpojumu sniegšana

24.03.2022.
Termiņš: 30.03.2022. 12:00:00

Cenu aptaujas nolikums

Piedāvājumus iesniegt līdz 30.03.2022. plkst.12:00, piedāvājumu nosūtot elektroniski ieskenētā veidā vai ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu: sandis.berzins@rigasveseliba.lv.

Kontaktpersona: Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājs Sandis Bērziņš, mob. 26554663, sandis.berzins@rigasveseliba.lv.


Medikamentu iegāde

02.03.2022.
Termiņš: 09.03.2022. 12:00:00

Iepirkuma nolikums.

Tehniskā specifikācija – finanšu piedāvājums.

Piedāvājumu iesniedz elektroniski (ieskanētā veidā vai ar drošu elektronisko parakstu) nosūtot uz e-pastu: ilona.ivanova@rigasveseliba.lv.

Kontaktpersona: galvenā māsa Ilona Ivanova, mob.29525999, e-pasts: ilona.ivanova@rigasveseliba.lv.


Medicīnas preču iegāde

28.02.2022.
Termiņš: 07.03.2022. 12:00:00

Cenu aptaujas nolikums.

Tehniskā specifikācija – finanšu piedāvājums.

Piedāvājumu iesniedz elektroniski (ieskanētā veidā vai ar drošu elektronisko parakstu) nosūtot uz e-pastu: ilona.ivanova@rigasveseliba.lv.

Kontaktpersona: galvenā māsa Ilona Ivanova, mob. 29525999, e-pasts: ilona.ivanova@rigasveseliba.lv.


Iekārtu un instrumentu dezinfekcijas līdzekļu piegāde

22.02.2022.
Termiņš: 01.03.2022. 15:00:00

Cenu aptaujas nolikums.

Tehniskā specifikācija.

Piedāvājumu iesniedz elektroniski (ieskanētā veidā vai ar drošu elektronisko parakstu) nosūtot uz e-pastu: ilona.ivanova@rigasveseliba.lv.

Kontaktpersona: galvenā māsa Ilona Ivanova, mob. 29525999, e-pasts: ilona.ivanova@rigasveseliba.lv.


Darbu vadītāja (medicīnas fiziķa) pakalpojumi

21.02.2022.
Termiņš: 24.02.2022. 15:00:00

Cenu aptauja nolikums.

Piedāvājumu iesniedz elektroniski (ieskanētā veidā vai ar drošu elektronisko parakstu) nosūtot uz e-pastu: ilona.ivanova@rigasveseliba.lv.

Kontaktpersona: galvenā māsa Ilona Ivanova, mob. 29525999, e-pasts: ilona.ivanova@rigasveseliba.lv.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš tiek pagarināts līdz 04.03.2022. plkst. 12:00!


Strāvas ievada (uzskaites) sadalnes atjaunošana filiālē “Torņakalns”, Kokles ielā 12

18.02.2022.
Termiņš: 25.02.2022. 15:00:00

Cenu aptaujas Nolikums.

Tāme.

Piedāvājumu iesniedz elektroniski (ieskanētā veidā vai ar drošu elektronisko parakstu) nosūtot uz e-pastu: andis.ragovskis@rigasveseliba.lv.

Kontaktpersona: Andis Ragovskis, mob. 26489800, e-pasts: andis.ragovskis@rigasveseliba.lv.


Zobu protezēšanai nepieciešamo materiālu iegāde

17.02.2022.
Termiņš: 25.02.2022. 12:00:00

Cenu aptaujas nolikums.

Tehniskais – finanšu piedāvājums.

Piedāvājumu iesniedz elektroniski (ieskanētā veidā vai ar drošu elektronisko parakstu) nosūtot uz e-pastu: ilona.ivanova@rigasveseliba.lv.

Kontaktpersona: galvenā māsa Ilona Ivanova, mob. 29525999, e-pasts: ilona.ivanova@rigasveseliba.lv.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš tiek pagarināts līdz 21.03.2022. plkst. 12:00!


Laboratorijas izmeklējumu veikšana

14.02.2022.
Termiņš: 21.02.2022. 15:00:00

Cenu aptaujas nolikums.

Piedāvājumu iesniedz elektroniski (ieskanētā veidā vai ar drošu elektronisko parakstu) nosūtot uz e-pastu: eriks.mikitis@rigasveseliba.lv.

Kontaktpersona: Ēriks Miķītis, mob. 29434282, e-pasts: eriks.mikitis@rigasveseliba.lv.


Ūdens kontroles sistēmas pilnveidošana ūdens dziedniecības nodaļā filiālē “Imanta”, Imantas 8. līnija 1-k1, Rīgā

11.02.2022.
Termiņš: 18.02.2022. 12:00:00

Cenu aptaujas nolikums.

Piedāvājumu iesniedz elektroniski (ieskanētā veidā vai ar drošu elektronisko parakstu) nosūtot uz e-pastu: karlis.savejs@rigasveseliba.lv.

Kontaktpersona: Kārlis Šāvējs, mob. 26005114, e-pasts: karlis.savejs@rigasveseliba.lv.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš tiek pagarināts līdz 24.02.2022. plkst. 15:00!

 


Medicīnas instrumentu iegāde

19.01.2022.
Termiņš: 26.01.2022. 15:00:00

Cenu aptaujas nolikums.

Tehniskais finanšu piedāvājums.

Piedāvājumu iesniedz elektroniski (ieskanētā veidā vai ar drošu elektronisko parakstu) nosūtot uz e-pastu: ilona.ivanova@rigasveseliba.lv.

Kontaktpersona: galvenā māsa Ilona Ivanova, mob. 29525999, e-pasts: ilona.ivanova@rigasveseliba.lv.


Zobārstniecības iekārtu apkopes un remonts

13.01.2022.
Termiņš: 20.01.2022. 15:00:00

Cenu aptaujas nolikums.

Tehniskā specifikācija – finanšu piedāvājums.

Piedāvājumu iesniedz elektroniski (ieskanētā veidā vai ar drošu elektronisko parakstu) nosūtot uz e-pastu: ilona.ivanova@rigasveseliba.lv.

Kontaktpersona: galvenā māsa Ilona Ivanova, mob. 29525999, e-pasts: ilona.ivanova@rigasveseliba.lv.


Apdrošināšanas brokera pakalpojumi SIA “Rīgas veselības centrs” darbinieku veselības apdrošināšanai

03.01.2022.
Termiņš: 07.01.2022. 15:00:00

Iepirkuma noteikumi.

Piedāvājums jāiesniedz elektroniski (ieskanētā veidā vai ar drošu elektronisko parakstu) nosūtot uz e-pastu: ieva.grabovska@rigasveseliba.lv.

Kontaktpersona: Personāla nodaļas vadītāja Ieva Grabovska, mob. 20044238, e-pasts: ieva.grabovska@rigasveseliba.lv.


Rehabilitācijas un rekreācijas inventāra piegāde

20.12.2021.
Termiņš: 23.12.2021. 10:00:00

Cenu aptaujas nolikums.

Tehniskais – finanšu piedāvājums.

Piedāvājumu iesniedz elektroniski (ieskenētā veidā vai ar drošu elektronisko parakstu) nosūtot uz e-pastu: lolita.cibule@rigasveseliba.lv.

Kontaktpersona:galvenā ārsta vietniece fizikālās un rehabilitācijas medicīnas jautājumos Lolita Cibule, mob. 29121580, e-pasts: lolita.cibule@rigasveseliba.lv.


Arhīva pakalpojumi – dokumentu glabāšanas pakalpojumi

20.12.2021.
Termiņš: 23.12.2021. 15:00:00

Cenu aptaujas nolikums

Piedāvājumus iesniegt nosūtot elektroniski ieskenētā veidā vai ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu: elga.zorgevica-prama@rigasveseliba.lv.

Kontaktpersona: biroja vadītāja Elga Zorgevica-Prāma, 29680652, e-pasts: elga.zorgevica-prama@rigasveseliba.lv.


Pagraba telpas kosmētiskie atjaunošanas darbi filiālē “Ķengarags”

01.12.2021.
Termiņš: 06.12.2021. 12:00:00

Cenu aptaujas nolikums. 

Tāme.

Piedāvājumus iesniegt nosūtot elektroniski ieskenētā veidā vai ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu: guntars.rullis@rigasveseliba.lv.

Kontaktpersona:Saimniecības nodaļas vadītājs Guntars Rullis, mob.20433154, e-pasts: guntars.rullis@rigasveseliba.lv.


SMS sūtīšanas pakalpojuma nodrošināšana no informācijas sistēmas “Ārsta Birojs”

10.11.2021.
Termiņš: 17.11.2021. 00:00:00

Cenu aptaujas nolikums.

Piedāvājumus iesniegt līdz 17.11.2021. plkst.15:00, piedāvājumu nosūtot elektroniski ieskenētā veidā vai ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu: sandis.berzins@rigasveseliba.lv.

Kontaktpersona: Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājs Sandis Bērziņš, mob. 26554663, sandis.berzins@rigasveseliba.lv.


Peldbaseinu apkalpošana, serviss un ūdens attīrīšanas līdzekļu piegāde filiālē “Imanta” un filiālē “Ķengarags”

27.10.2021.
Termiņš: 02.11.2021. 00:00:00

Cenu aptaujas nolikums.

Tehniskā specifikācija-finanšu piedāvājums.

Piedāvājumus iesniegt līdz 02.11.2021. plkst.15:00, piedāvājumu nosūtot elektroniski ieskenētā veidā vai ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu: andis.ragovskis@rigasveseliba.lv.

Kontaktpersona: Speciālists remontdarbu jautājumos Andis Ragovskis, mob.26489800, e-pasts: andis.ragovskis@rigasveseliba.lv.


Baseina ūdens ķīmiskās dozācijas sistēmas pilnveidošana filiālē “Imanta”.

27.09.2021.
Termiņš: 05.10.2021. 15:00:00

Cenu aptaujas nolikums.

Piedāvājumus iesniegt līdz 05.10.2021. plkst.15:00, piedāvājumu nosūtot elektroniski ieskenētā veidā vai ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu: karlis.savejs@rigasveseliba.

Kontaktpersona: Inženiertehniskās infrastruktūras pārvaldnieks Kārlis Šāvējs, mob. 26005114, e-pasts: karlis.savejs@rigasveseliba.lv.


Mobilo tālruņu iegāde.

19.08.2021.

Cenu aptaujas nolikums.

Piedāvājumus iesniegt līdz 30.08.2021. plkst.10:00, piedāvājumu nosūtot elektroniski ieskenētā veidā vai ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu: sandis.berzins@rigasveseliba.lv.

Kontaktpersona: Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājs Sandis Bērziņš, mob. 26554663, sandis.berzins@rigasveseliba.lv.


Samniecības preču iegāde.

13.08.2021.

Cenu aptaujas nolikums.

Tehniskais – finanšu piedāvājums.

Piedāvājumus iesniegt līdz 20.08.2021. plkst.15:00, piedāvājumu nosūtot elektroniski ieskenētā veidā vai ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu: helmuts.lukosus@rigasveseliba.lv.

Kontaktpersona: Saimniecības nodaļas tehniskais speciālists Helmuts Lukošus, mob.29259919, e-pasts: helmuts.lukosus@rigasveseliba.lv.


Veļas mazgāšanas pakalpojumi.

10.08.2021.

Cenu aptaujas nolikums.

Piedāvājumus iesniegt līdz 16.08.2021. plkst.15:00, piedāvājumu nosūtot elektroniski ieskenētā veidā vai ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu: helmuts.lukosus@rigasveseliba.lv.

Kontaktpersona: Saimniecības nodaļas tehniskais speciālists Helmuts Lukošus, mob.29259919, e-pasts: helmuts.lukosus@rigasveseliba.lv.


Medicīnas inventāra iegāde.

05.08.2021.

Tirgus izpētes noteikumi.

Piedāvājumus iesniegt līdz 13.08.2021. plkst.15:00, piedāvājumu nosūtot elektroniski ieskenētā veidā vai ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu: ilona.ivanova@rigasveseliba.lv.

Kontaktpersona: Galvenā māsa Ilona Ivanova mob.29525999, e-pasts: ilona.ivanova@rigasveseliba.lv.


Zobārstniecības materiālu piegāde.

03.08.2021.

Kontaktpersona: Galvenā māsa Ilona Ivanova mob.29525999, e-pasts: ilona.ivanova@rigasveseliba.lv.


Vienreizlietojamo medicīnas preču un materiālu piegāde.

15.07.2021.

Cenu aptaujas nolikums.

Tehniskais – finanšu piedāvājums.

Piedāvājumus iesniegt līdz 22.07.2021. plkst.15:00, piedāvājumu nosūtot elektroniski ieskenētā veidā vai ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu: ilona.ivanova@rigasveseliba.lv.

Kontaktpersona: Galvenā māsa Ilona Ivanova mob.29525999, e-pasts: ilona.ivanova@rigasveseliba.lv.


Sadzīves elektrotehnikas iegāde.

10.06.2021.

Tirgus izpētes noteikumi.

Piedāvājumus iesniegt līdz 18.06.2021. plkst.15:00, piedāvājumu nosūtot elektroniski ieskenētā veidā vai ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu: helmuts.lukosus@rigasveseliba.lv. Piedāvājumu iesniegšaņas termiņš pagarināts līdz 30.06.2021.

Kontaktpersona: Saimniecības nodaļas tehniskais speciālists Helmuts Lukošus, mob.29259919, e-pasts: helmuts.lukosus@rigasveseliba.lv.


Kabinetu kosmētiskais remonts filiālēs “Ziepniekkalns” un “Torņakalns”.

20.05.2021.

Kontaktpersona: Speciālists remontdarbu jautājumos Andis Ragovskis, mob.26489800, e-pasts: andis.ragovskis@rigasveseliba.lv.


Elektroinstalācijas un zemējuma pretestības mērījumu veikšana.

19.05.2021.

Cenu aptaujas nolikums.

Piedāvājumus iesniegt līdz 28.05.2021. plkst.15:00, piedāvājumu nosūtot elektroniski ieskenētā veidā vai ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu: andis.ragovskis@rigasveseliba.lv.

Kontaktpersona: Speciālists remontdarbu jautājumos Andis Ragovskis, mob.26489800, e-pasts: andis.ragovskis@rigasveseliba.lv.


Zvanu centrāles un fiksēto sakaru pakalpojumu nodrošināšana.

19.05.2021.

Cenu aptaujas nolikums.

Piedāvājumus iesniegt līdz 25.05.2021. plkst.15:00, piedāvājumu nosūtot elektroniski ieskenētā veidā vai ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu: sandis.berzins@rigasveseliba.lv.

Kontaktpersona: Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājs Sandis Bērziņš, mob. 26554663, sandis.berzins@rigasveseliba.lv.


Aukstumierīču aprīkošana ar trauksmes sistēmu.

08.05.2021.

Cenu aptaujas nolikums.

Piedāvājumus iesniegt līdz 14.05.2021. plkst.15:00, piedāvājumu nosūtot elektroniski ieskenētā veidā vai ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu: karlis.savejs@rigasveseliba.lv.

Kontaktpersona: Inženiertehniskās infrastruktūras pārvaldnieks Kārlis Šāvējs, mob. 26005114, e-pasts: karlis.savejs@rigasveseliba.lv.


Ventilācijas sistēmu kanālu tīrīšana”.

08.05.2021.

Cenu aptaujas nolikums.

Pielikums.

Piedāvājumus iesniegt līdz 14.05.2021. plkst.15:00, piedāvājumu nosūtot elektroniski ieskenētā veidā vai ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu: andis.ragovskis@rigasveseliba.lv.

Kontaktpersona: Speciālists remontdarbu jautājumos Andis Ragovskis, mob.26489800, e-pasts: andis.ragovskis@rigasveseliba.lv.


Revidentu pakalpojumi 2021. gada pārskata revīzijai.

23.04.2021.

Tirgus izpētes noteikumi.

Piedāvājumus iesniegt līdz 29.04.2021. plkst.13:00, piedāvājumu nosūtot elektroniski ieskenētā veidā vai ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu: ineta.skudra@rigasveseliba.lv.

Kontaktpersona: Grāmatvedības nodaļas vadītāja;galvenā grāmatvede Ineta Skudra, mob.20040050, e-pasts: ineta.skudra@rigasveseliba.lv.


Kancelejas preču iegāde.

20.04.2021.

Cenu aptaujas nolikums.

Piedāvājumus iesniegt līdz 27.04.2021. plkst.15:00, piedāvājumu nosūtot elektroniski ieskenētā veidā vai ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu: helmuts.lukosus@rigasveseliba.lv.

Kontaktpersona: Saimniecības nodaļas tehniskais speciālists Helmuts Lukošus, mob.29259919, e-pasts: helmuts.lukosus@rigasveseliba.lv.


Ventilācijas sistēmu un kondicionēšanas iekārtu apkope, telpu mitruma nosūcēju apkope.

13.04.2021.

Cenu aptaujas nolikums.

2.pielikums – apkopes darbu grafiks.

Piedāvājumus iesniegt līdz 16.04.2021. plkst.15:00, piedāvājumu nosūtot elektroniski ieskenētā veidā vai ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu: andis.ragovskis@rigasveseliba.lv.

Kontaktpersona: Speciālists remontdarbu jautājumos Andis Ragovskis, mob.26489800, e-pasts: andis.ragovskis@rigasveseliba.lv.


Žalūziju iegāde, uzstādīšana, logu aplīmēšana ar aizsargplēvi.

12.04.2021.

Cenu aptaujas nolikums.

Piedāvājumus iesniegt līdz 16.04.2021. plkst.15:00, piedāvājumu nosūtot elektroniski ieskenētā veidā vai ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu: helmuts.lukosus@rigasveseliba.lv.

Kontaktpersona: Saimniecības nodaļas tehniskais speciālists Helmuts Lukošus, mob.29259919, e-pasts: helmuts.lukosus@rigasveseliba.lv.


Veļas mazgāšanas pakalpojumi.

17.03.2021.

Cenu aptaujas nolikums.

Piedāvājumus iesniegt līdz 23.03.2021. plkst.15:00, piedāvājumu nosūtot elektroniski ieskenētā veidā vai ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu: helmuts.lukosus@rigasveseliba.lv.

Kontaktpersona: Saimniecības nodaļas tehniskais speciālists Helmuts Lukošus, mob.29259919, e-pasts: helmuts.lukosus@rigasveseliba.lv.


SIA “Rīgas veselības centrs” mājaslapas izstrāde, ieviešana un pilnveidošana”.

16.03.2021.

Cenu aptaujas nolikums.

Piedāvājumus iesniegt līdz 23.03.2021. plkst.15:00, piedāvājumu nosūtot elektroniski ieskenētā veidā vai ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu: sanita.buciniece@rigasveseliba.lv.

Kontaktpersona: Komunikācijas vadītāja Sanita Bučiniece, mob.29905399, e-pasts: sanita.buciniec@rigasveseliba.lv.


Tehniskās apsardzes pakalpojumi.

15.03.2021.

Cenu aptaujas nolikums.

Piedāvājumus iesniegt līdz 19.03.2021. plkst.15:00, piedāvājumu nosūtot elektroniski ieskenētā veidā vai ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu: guntars.rullis@rigasveseliba.lv.

Kontaktpersona: Saimniecības nodaļas vadītājs Guntars Rullis, mob.20433154, e-pasts: guntars.rullis@rigasveseliba.lv.


Veļas mazgāšanas pakalpojumi” – PĀRTRAUKTS.

04.03.2021.

Tehniskā specifikācija.

Piedāvājumus iesniegt līdz 11.03.2021. plkst.15:00, piedāvājumu nosūtot elektroniski ieskenētā veidā vai ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu: helmuts.lukosus@rigasveseliba.lv.

Kontaktpersona: Saimniecības nodaļas tehniskais speciālists Helmuts Lukošus, mob.29259919, e-pasts: helmuts.lukosus@rigasveseliba.lv.


Tehniskās apsardzes pakalpojumi RVC filiālēs”Iļģuciems”,”Ziepniekkalns”, “Ķengarags”, “Torņakalns”, “Bolderāja”(Slimnīcas iela)” – PĀRTRAUKTS.

03.03.2021.

Tehniskā specifikācija.

Piedāvājumus iesniegt līdz 09.03.2021. plkst.15:00, piedāvājumu nosūtot elektroniski ieskenētā veidā vai ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu: guntars.rullis@rigasveseliba.lv.

Kontaktpersona: Saimniecības nodaļas vadītājs Guntars Rullis, mob.20433154, e-pasts: guntars.rullis@rigasveseliba.lv.


Baseina gaisa mitruma nosūcēju iegāde filiālēm “Ķengarags” un “Imanta.

02.03.2021.

Tehniskā specifikācija.

Finanšu piedāvājums.

Piedāvājumus iesniegt līdz 05.03.2021. plkst.13:00, piedāvājumu nosūtot elektroniski ieskenētā veidā vai ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu: karlis.savejs@rigasveseliba.lv.

Kontaktpersona: Inženiertehniskās infrastruktūras pārvaldnieks Kārlis Šāvējs, mob. 26005114, e-pasts: karlis.savejs@rigasveseliba.lv.


Elektromateriālu iegāde.

10.02.2021.

Tehniskā specifikācija.

Piedāvājumus iesniegt līdz 17.02.2021. plkst.13:00, piedāvājumu nosūtot elektroniski ieskenētā veidā vai ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu: andis.ragovskis@rigasveseliba.lv.

Kontaktpersona: Speciālists remontdarbu jautājumos Andis Ragovskis, mob.26489800, e-pasts: andis.ragovskis@rigasveseliba.lv.


Drukas iekārtu izejmateriālu piegāde.

20.01.2021.

Tehniskā specifikācija.

Piedāvājumus iesniegt līdz 27.01.2021. plkst.13:00, piedāvājumu nosūtot elektroniski ieskenētā veidā vai ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu: sandis.berzins@rigasveseliba.lv.

Kontaktpersona: Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājs Sandis Bērziņš, mob. 26554663, sandis.berzins@rigasveseliba.lv.


Ārstniecības procesā iesaistīto personu darba apģērba iegāde.

18.12.2020.

Tehniskā specifikācija.

Piedāvājumus iesniegt līdz 22.12.2020. plkst.17:00, piedāvājumu nosūtot elektroniski ieskenētā veidā vai ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu: ilona.ivanova@rigasveseliba.lv.

Kontaktpersona: Galvenā māsa Ilona Ivanova mob.29525999, e-pasts: ilona.ivanova@rigasveseliba.lv.


Medicīnas aprīkojums.

07.12.2020.

Tehniskā specifikācija.

Piedāvājumus iesniegt līdz 10.12.2020. plkst.14:00, piedāvājumu nosūtot elektroniski ieskenētā veidā vai ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu: ilona.ivanova@rigasveseliba.lv.

Kontaktpersona: Galvenā māsa Ilona Ivanova mob.29525999, e-pasts: ilona.ivanova@rigasveseliba.lv.


Apdrošināšanas brokera pakalpojumi SIA “Rīgas veselības centrs” darbinieku veselības apdrošināšanai

03.12.2020.

Tehniskā specifikācija.

Piedāvājumus iesniegt līdz 8.12.2020. plkst.15:00, piedāvājumu nosūtot elektroniski ieskenētā veidā vai ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu: ieva.grabovska@rigasveseliba.lv.

Kontaktpersona: Personāla nodaļas vadītāja Ieva Grabovska, mob.20044238, e-pasts:ieva.grabovska@rigasveseliba.lv.


Iebūvētā skapja piegāde un uzstādīšana filiālē “Imanta”.

19.11.2020.

Tehniskā specifikācija.

Piedāvājumus iesniegt līdz 23.11.2020. plkst.15:00, piedāvājumu nosūtot elektroniski ieskenētā veidā vai ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu: guntars.rullis@rigasveseliba.lv.

Kontaktpersona: Saimniecības nodaļas vadītājs Guntars Rullis, mob.20433154, e-pasts: guntars.rullis@rigasveseliba.lv.


Remontmateriālu iegāde

29.10.2020.

“Remontmateriālu iegāde”.

Piedāvājumus iesniegt līdz 04.11.2020. plkst.17:00, piedāvājumu nosūtot elektroniski ieskenētā veidā vai ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu: andis.ragovskis@rigasveseliba.lv.

Kontaktpersona: Speciālists remontdarbu jautājumos Andis Ragovskis, mob.26489800, e-pasts: andis.ragovskis@rigasveseliba.lv.


Arhīva pakalpojumi.

27.10.2020.

Tehniskā specifikācija.

Piedāvājumus iesniegt līdz 30.10.2020. plkst.15:00, piedāvājumu nosūtot elektroniski ieskenētā veidā vai ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu: elga.zorgevica-prama@rigasveseliba.lv.

Kontaktpersona: Biroja vadītāja Elga Zorgevica-Prāma, mob. 29680652, e-pasts: elga.zorgevica-prama@rigasveseliba.lv.


Medicīnisko cimdu un bahilu iegāde.

15.10.2020.

Tehniskā specifikācija.

Piedāvājumus iesniegt līdz 19.10.2020. plkst.13:00, piedāvājumu nosūtot elektroniski (ieskenētā veidā) uz e-pastu: ilona.ivanova@rigasveseliba.lv.

Kontaktpersona: Galvenā māsa Ilona Ivanova mob.29525999, e-pasts: ilona.ivanova@rigasveseliba.lv.


Zobārstniecības iekārtu apkopes un remonts.

12.10.2020.

Tehniskā specifikācija.

Piedāvājumus iesniegt līdz 07.10.2020. plkst.13:00, piedāvājumu nosūtot elektroniski (ieskenētā veidā) uz e-pastu: ilona.ivanova@rigasveseliba.lv.

Kontaktpersona: Galvenā māsa Ilona Ivanova mob.29525999, e-pasts: ilona.ivanova@rigasveseliba.lv.


Zobārstniecības lampas piegāde.

02.10.2020.

Tehniskā specifikācija.

Piedāvājumus iesniegt līdz 07.10.2020. plkst.13:00, piedāvājumu nosūtot elektroniski (ieskenētā veidā) uz e-pastu: ilona.ivanova@rigasveseliba.lv.

Kontaktpersona: Galvenā māsa Ilona Ivanova mob.29525999, e-pasts: ilona.ivanova@rigasveseliba.lv.


Mobilo sakaru pakalpojumu nodrošināšana

28.09.2020.

Tehniskā specifikācija.

Piedāvājumus iesniegt līdz 02.10.2020. plkst.13:00, piedāvājumu nosūtot elektroniski (ieskenētā veidā) uz e-pastu: sandis.berzins@rigasveseliba.lv.

Kontaktpersona: Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājs Sandis Bērziņš, mob. 26554663, sandis.berzins@rigasveseliba.lv.


Sienas ekrānu (65 collu ekrāns) iegāde.

17.09.2020.

Tehniskā specifikācija.

Piedāvājumus iesniegt līdz 22.09.2020. plkst.13:00, piedāvājumu nosūtot elektroniski (ieskenētā veidā) uz e-pastu: sandis.berzins@rigasveseliba.lv.

Kontaktpersona: Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājs Sandis Bērziņš, mob. 26554663, sandis.berzins@rigasveseliba.lv.


Remontmateriālu iegāde.

16.09.2020.

Tehniskā specifikācija.

Piedāvājumus iesniegt līdz 21.09.2020. plkst.13:00, piedāvājumu nosūtot elektroniski (ieskenētā veidā) uz e-pastu: andis.ragovskis@rigasveseliba.lv. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 12.10.2020. plkst. 13:00.

Kontaktpersona: Speciālists remontdarbu jautājumos Andis Ragovskis, mob.26489800, e-pasts: andis.ragovskis@rigasveseliba.lv.


Multifunkcionālo lāzerdrukas iekārtu iegāde.

07.09.2020.

Tehniskā specifikācija.

Piedāvājumus iesniegt līdz 11.09.2020. plkst.13:00, piedāvājumu nosūtot elektroniski (ieskenētā veidā) uz e-pastu: sandis.berzins@rigasveseliba.lv.

Kontaktpersona: Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājs Sandis Bērziņš, mob. 26554663, sandis.berzins@rigasveseliba.lv.


Datora videokameru un skandu iegāde darba vietu aprīkošanai.

04.09.2020.

Tehniskā specifikācija.

Piedāvājumus iesniegt līdz 10.09.2020. plkst.13:00, piedāvājumu nosūtot elektroniski (ieskenētā veidā) uz e-pastu: sandis.berzins@rigasveseliba.lv.

Kontaktpersona: Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājs Sandis Bērziņš, mob. 26554663, sandis.berzins@rigasveseliba.lv.


Austiņu ar mikrofonu iegāde.

01.09.2020.

Tehniskā specifikācija.

Piedāvājumus iesniegt līdz 04.09.2020. plkst.13:00, piedāvājumu nosūtot elektroniski (ieskenētā veidā) uz e-pastu: sandis.berzins@rigasveseliba.lv.

Kontaktpersona: Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājs Sandis Bērziņš, mob. 26554663, sandis.berzins@rigasveseliba.lv.


Nepārtrauktas barošanas staciju (ups) iegāde.

12.08.2020.

Tehniskā specifikācija.

Finanšu piedāvājums.

Piedāvājumus iesniegt līdz 14.08.2020. plkst.15:00, piedāvājumu nosūtot elektroniski (ieskenētā veidā) uz e-pastu: karlis.savejs@rigasveseliba.lv.

Kontaktpersona: Inženiertehniskās infrastruktūras pārvaldnieks Kārlis Šāvējs, mob. 26005114, e-pasts: karlis.savejs@rigasveseliba.lv.


Mākslas terapijas aprīkojuma iegāde.

03.08.2020.

Tehniskais – finanšu piedāvājums.

Piedāvājumus iesniegt līdz 05.08.2020. plkst.15:00, piedāvājumu nosūtot elektroniski (ieskenētā veidā) uz e-pastu: lolita.cibule@rigasveseliba.lv.

Kontaktpersona: Galvenā speciāliste fizikālās un rehabilitācijas medicīnas jomā Lolita Cibule, mob. 29121580, e-pasts: lolita.cibule@rigasveseliba.lv.


Baseinu tehniskā apkalpošana un ūdens attīrīšanas līdzekļu piegāde filiālē “Bolderāja”, Mežrozīšu ielā 43, Rīgā.

28.07.2020.

Tehniskais – finanšu piedāvājums.

Piedāvājumus iesniegt līdz 31.07.2020. plkst.15:00, piedāvājumu nosūtot elektroniski (ieskenētā veidā) uz e-pastu: guntars.rullis@rigasveseliba.lv.

Kontaktpersona: Saimniecības nodaļas vadītājs Guntars Rullis, mob.20433154, e-pasts: guntars.rullis@rigasveseliba.lv.


Jumta seguma avārijas novēršana, tā demontāža un jauna klājuma izbūve.

23.07.2020.

Tehniskais – finanšu piedāvājums.

Piedāvājumus iesniegt līdz 27.07.2020. plkst.15:00, piedāvājumu nosūtot elektroniski (ieskenētā veidā) uz e-pastu: guntars.rullis@rigasveseliba.lv.

Kontaktpersona: Saimniecības nodaļas vadītājs Guntars Rullis, mob.20433154, e-pasts: guntars.rullis@rigasveseliba.lv.


Tehniskās dokumentācijas izstrāde energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai SIA “Rīgas veselības centrs” ēkām Rīgā, Kaņiera ielā 13 un Spulgas ielā 24

06.07.2020.

Tehniskais-finanšu piedāvājums.

Piedāvājumus iesniegt līdz 08.07.2020. plkst.13:00, piedāvājumu nosūtot elektroniski (ieskenētā veidā) uz e-pastu: guntars.rullis@rigasveseliba.lv.

Kontaktpersona: Saimniecības nodaļas vadītājs Guntars Rullis, mob.20433154, e-pasts: guntars.rullis@rigasveseliba.lv.


Tehniskās apsekošanas veikšana filiāles “Ķengarags” ēkai Kaņiera ielā 13, Rīgā.

03.07.2020.

Tehniskais – finanšu piedāvājums.

Piedāvājumus iesniegt līdz 08.07.2020. plkst.13:00, piedāvājumu nosūtot elektroniski (ieskenētā veidā) uz e-pastu: guntars.rullis@rigasveseliba.lv.

Kontaktpersona: Saimniecības nodaļas vadītājs Guntars Rullis, mob.20433154, e-pasts: guntars.rullis@rigasveseliba.lv.


Grafiskā dizaina pakalpojumi.

03.07.2020.

Tehniskais – finanšu piedāvājums.

Piedāvājumus iesniegt līdz 14.07.2020. plkst.13:00, piedāvājumu nosūtot elektroniski (ieskenētā veidā) uz e-pastu: sanita.buciniece@rigasveseliba.lv

Kontaktpersona: Sabiedrisko attiecību speciāliste Sanita Bučiniece, mob.29905399, e-pasts: sanita.buciniece@rigasveseliba.lv


Dzeramā ūdens piegāde.

30.06.2020.

Tehniskais – finanšu piedāvājums.

Piedāvājumus iesniegt līdz 03.07.2020. plkst.13:00, piedāvājumu nosūtot elektroniski (ieskenētā veidā) uz e-pastu: guntars.rullis@rigasveseliba.lv.

Kontaktpersona: Saimniecības nodaļas vadītājs Guntars Rullis, mob.20433154, e-pasts: guntars.rullis@rigasveseliba.lv.


Piekļuves kontroles sistēmas slēdzeņu uzstādīšana.

29.06.2020.

Tehniskais – finanšu piedāvājums.

Piedāvājumus iesniegt līdz 03.07.2020. plkst.13:00, piedāvājumu nosūtot elektroniski (ieskenētā veidā) uz e-pastu: guntars.rullis@rigasveseliba.lv.

Kontaktpersona: Saimniecības nodaļas vadītājs Guntars Rullis, mob.20433154, e-pasts: guntars.rullis@rigasveseliba.lv.


Baseina ūdens kvalitātes kontrole SIA “Rīgas veselības centrs” filiālēs “Imanta”, “Ķengarags”, “Bolderāja”.

26.06.2020.

Tehniskais – finanšu piedāvājums.

Piedāvājumus iesniegt līdz 01.07.2020. plkst.15:00, piedāvājumu nosūtot elektroniski (ieskenētā veidā) uz e-pastu: ilona.ivanova@rigasveseliba.lv.

Kontaktpersona: Galvenā māsa Ilona Ivanova mob.29525999, e-pasts: ilona.ivanova@rigasveseliba.lv.


Grīdas paklāju noma un maiņa.

26.06.2020.

Tehniskais – finanšu piedāvājums.

Piedāvājumus iesniegt līdz 30.06.2020. plkst.13:00, piedāvājumu nosūtot elektroniski (ieskenētā veidā) uz e-pastu: guntars.rullis@rigasveseliba.lv.

Kontaktpersona: Saimniecības nodaļas vadītājs Guntars Rullis, mob.20433154, e-pasts: guntars.rullis@rigasveseliba.lv.


Zvanu centrāles un fiksēto sakaru pakalpojumi

16.06.2020.

Tehniskais – finanšu piedāvājums.

Piedāvājumus iesniegt līdz 19.06.2020. plkst.15:00, piedāvājumu nosūtot elektroniski (ieskenētā veidā) uz e-pastu: sandis.berzins@rigasveseliba.lv.

Kontaktpersona: Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājs Sandis Bērziņš, mob. 26554663, sandis.berzins@rigasveseliba.lv.


Norāžu sistēmu un kabinetu norāžu izgatavošana.

04.06.2020.

Tehniskais – finanšu piedāvājums.

Piedāvājumus iesniegt līdz 09.06.2020. plkst.13:00, piedāvājumu nosūtot elektroniski (ieskenētā veidā) uz e-pastu: guntars.rullis@rigasveseliba.lv.

Kontaktpersona: Saimniecības nodaļas vadītājs Guntars Rullis, mob.20433154, e-pasts: guntars.rullis@rigasveseliba.lv.


Medicīnisko gāzu piegāde un balonu noma.

19.05.2020.

Tehniskais – finanšu piedāvājums.

Piedāvājumus iesniegt līdz 22.05.2020. plkst.15:00, piedāvājumu nosūtot elektroniski (ieskenētā veidā) uz e-pastu: ilona.ivanova@rigasveseliba.lv.

Kontaktpersona: Galvenā māsa Ilona Ivanova mob.29525999, e-pasts: ilona.ivanova@rigasveseliba.lv


Ugunsdrošības signalizācijas sistēmu reglamentētā tehniskā apkalpošana.

06.05.2020.

Tehniskais – finanšu piedāvājums.

Piedāvājumus iesniegt līdz 12.05.2020. plkst.13:00, piedāvājumu nosūtot elektroniski (ieskenētā veidā) uz e-pastu: guntars.rullis@rigasveseliba.lv.

Kontaktpersona: Saimniecības nodaļas vadītājs Guntars Rullis, mob.20433154, e-pasts: guntars.rullis@rigasveseliba.lv.


Ugunsdzēsības aparātu un citu ugunsdzēsības tehnisko palīglīdzekļu iegāde un ikgadējā ugunsdzēsības aparātu apkope un ugunsdrošības apmācības SIA “Rīgas veselības centrs”.

06.05.2020.

Tehniskais – finanšu piedāvājums.

Piedāvājumus iesniegt līdz 12.05.2020. plkst.13:00, piedāvājumu nosūtot elektroniski (ieskenētā veidā) uz e-pastu: guntars.rullis@rigasveseliba.lv.

Kontaktpersona: Saimniecības nodaļas vadītājs Guntars Rullis, mob.20433154, e-pasts: guntars.rullis@rigasveseliba.lv.


Alergēnu piegāde.

15.04.2020.

Tehniskais – finanšu piedāvājums.

Piedāvājumus iesniegt līdz 17.04.2020. plkst.15:00, piedāvājumu nosūtot elektroniski (ieskenētā veidā) uz e-pastu: ilona.ivanova@rigasveseliba.lv.

Kontaktpersona: Galvenā māsa Ilona Ivanova mob.29525999, e-pasts: ilona.ivanova@rigasveseliba.lv


Kancelejas preču iegāde.

07.04.2020.

Tehniskais – finanšu piedāvājums.

Piedāvājumus iesniegt līdz 14.04.2020. plkst.15:00, piedāvājumu nosūtot elektroniski (ieskenētā veidā) uz e-pastu: guntars.rullis@rigasveseliba.lv.

Kontaktpersona: Saimniecības nodaļas vadītājs Guntars Rullis, mob.20433154, e-pasts: guntars.rullis@rigasveseliba.lv.


SMS sūtīšanas pakalpojuma nodrošināšana no informācijas sistēmas “Ārsta Birojs”.

31.03.2020.

Tehniskā specifikācija.

Piedāvājumus iesniegt līdz 03.04.2020. plkst.15:00, piedāvājumu nosūtot elektroniski (ieskenētā veidā) uz e-pastu: sandis.berzins@rigasveseliba.lv.

Kontaktpersona: Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājs Sandis Bērziņš, mob. 26554663, sandis.berzins@rigasveseliba.lv


Medicīnas ierīču metroloģijas verificēšana un kalibrēšana.

24.03.2020.

Tehniskais-finanšu piedāvājums.

Piedāvājumus iesniegt līdz 27.03.2020. plkst.13:00, piedāvājumu nosūtot elektroniski (ieskenētā veidā) uz e-pastu: ilona.ivanova@rigasveseliba.lv.

Kontaktpersona: Galvenā māsa Ilona Ivanova mob.29525999, e-pasts: ilona.ivanova@rigasveseliba.lv


Individuālo aizsarglīdzekļu testēšana.

20.03.2020.

Tehniskais finanšu piedāvājums.

Piedāvājumus iesniegt līdz 25.03.2020. plkst.13:00, piedāvājumu nosūtot elektroniski (ieskenētā veidā) uz e-pastu: ilona.ivanova@rigasveseliba.lv.

Kontaktpersona: Galvenā māsa Ilona Ivanova mob.29525999, e-pasts: ilona.ivanova@rigasveseliba.lv


Rentgendiagnostikas iekārtu pārbaudes 2020 – 2021. gadā.

20.03.2020.

Tehniskais finanšu piedāvājums.

Piedāvājumus iesniegt līdz 25.03.2020. plkst.13:00, piedāvājumu nosūtot elektroniski (ieskenētā veidā) uz e-pastu: ilona.ivanova@rigasveseliba.lv.

Kontaktpersona: Galvenā māsa Ilona Ivanova mob.29525999, e-pasts: ilona.ivanova@rigasveseliba.lv


Matraču iegāde.

05.02.2020.

Tehniskais – finanšu piedāvājums.

Piedāvājumus iesniegt līdz 07.02.2020. plkst.13:00 Spulgas ielā 24, 2.stāvā 225.kabinetā vai piedāvājumu nosūtot elektroniski (ieskenētā veidā) uz e-pastu: ilona.ivanova@rigasveseliba.lv.

Kontaktpersona: Galvenā māsa Ilona Ivanova mob.29525999, e-pasts: ilona.ivanova@rigasveseliba.lv


Platforma biznesa inteliģences vides attīstībai SIA “Rīgas veselības centrs” un pirmo biznesa inteliģences rīku, kas, izmantojot esošās informācijas sistēmas, sagatavo struktūrvienību ikmēneša finanšu atskaites par ārstniecības personu veiktā darba apjomiem, izstrāde un ieviešana

05.02.2020.

Tehniskais – finanšu piedāvājums.

Piedāvājumus iesniegt līdz 10.02.2020. plkst.13:00 Spulgas ielā 24, 2.stāvā 225.kabinetā vai piedāvājumu nosūtot elektroniski (ieskenētā veidā) uz e-pastu: agnese.rozenberga@rigasveseliba.lv

Kontaktpersona: Vecākais statistiķis Agnese Rozenberga, mob.26306249, e-pasts: agnese.rozenberga@rigasveseliba.lv


Peldbaseinu tehniskā apkalpošana un peldbaseina ūdens attīrīšanas līdzekļu piegāde.

14.01.2020.

Tehniskais – finanšu piedāvājums.

Piedāvājumus iesniegt līdz 17.01.2020. plkst.10:00 Spulgas ielā 24, 2.stāvā 225.kabinetā vai piedāvājumu nosūtot elektroniski (ieskenētā veidā) uz e-pastu: ilona.ivanova@rigasveseliba.lv.

Kontaktpersona: Galvenā māsa Ilona Ivanova mob.29525999, e-pasts: ilona.ivanova@rigasveseliba.lv


Zobu protezēšanai nepieciešamo materiālu iegāde.

06.01.2020.

Tehniskais-finanšu piedāvājums.

Piedāvājumus iesniegt līdz 09.01.2020. plkst.15:00 Spulgas ielā 24, 2.stāvā 225.kabinetā vai piedāvājumu nosūtot elektroniski (ieskenētā veidā) uz e-pastu: ilona.ivanova@rigasveseliba.lv.

Kontaktpersona: Galvenā māsa Ilona Ivanova mob.29525999, e-pasts: ilona.ivanova@rigasveseliba.lv


Laboratorijas pakalpojumi

30.12.2019.

Tehniskais – finanšu piedāvājums.

Piedāvājumus iesniegt līdz 02.01.2020. plkst.15:00 Spulgas ielā 24, 2.stāvā 225.kabinetā vai piedāvājumu nosūtot elektroniski (ieskenētā veidā) uz e-pastu: ilona.ivanova@rigasveseliba.lv.

Kontaktpersona: Galvenā māsa Ilona Ivanova mob.29525999, e-pasts: ilona.ivanova@rigasveseliba.lv


Darbu vadītāja (medicīnas fiziķa) pakalpojumu nodrošināšana.

16.12.2019.

Tehniskais – finanšu piedāvājums.

Piedāvājumus iesniegt līdz 18.12.2019. plkst.15:00 Spulgas ielā 24, 2.stāvā 225.kabinetā vai piedāvājumu nosūtot elektroniski (ieskenētā veidā) uz e-pastu: ilona.ivanova@rigasveseliba.lv.

Kontaktpersona: Galvenā māsa Ilona Ivanova mob.29525999, e-pasts: ilona.ivanova@rigasveseliba.lv.


Zobārstniecības dezinfekcijas līdzekļu iegāde.

16.12.2019.

Tehniskais-finanšu piedāvājums.

Piedāvājumus iesniegt līdz 19.12.2019. plkst.15:00 Spulgas ielā 24, 2.stāvā 225.kabinetā vai piedāvājumu nosūtot elektroniski (ieskenētā veidā) uz e-pastu: ilona.ivanova@rigasveseliba.lv.

Kontaktpersona: Galvenā māsa Ilona Ivanova mob.29525999, e-pasts: ilona.ivanova@rigasveseliba.lv.


Zobārstniecības aprīkojuma iegāde

04.12.2019.

Tehniskais-finanšu piedāvājums.

Piedāvājumus iesniegt līdz 06.12.2019. plkst.15:00 Spulgas ielā 24, 2.stāvā 225.kabinetā vai piedāvājumu nosūtot elektroniski (ieskenētā veidā) uz e-pastu: ilona.ivanova@rigasveseliba.lv.

Kontaktpersona: Galvenā māsa Ilona Ivanova mob.29525999, e-pasts: ilona.ivanova@rigasveseliba.lv.


Norāžu/norāžu sistēmu un kabinetu norāžu izgatavošana

26.11.2019.

Tehniskā specifikācija.

Pielikums 1, Pielikums 2.

Piedāvājumus iesniegt līdz 29.11.2019. plkst.15:00 Spulgas ielā 24, 2.stāvā 225.kabinetā vai piedāvājumu nosūtot elektroniski (ieskenētā veidā) uz e-pastu: guna.zvirbule@rigasveseliba.lv.

Kontaktpersona: Sabiedrisko attiecību un mārketinga speciāliste Guna Zvirbule, mob.29249579, e-pasts: guna.zvirbule@rigasveseliba.lv.


Logu aizsargājošie un aptumšojošie materiāli.

20.11.2019.

Tehniskā specifikācija.

Piedāvājumus iesniegt līdz 25.11.2019. plkst.10:00 Spulgas ielā 24, 2.stāvā 225.kabinetā vai piedāvājumu nosūtot elektroniski (ieskenētā veidā) uz e-pastu: guntars.rullis@rigasveseliba.lv.

Kontaktpersona: Saimniecības nodaļas vadītājs Guntars Rullis, mob.20433154, e-pasts: guntars.rullis@rigasveseliba.lv.


Degvielas iegāde.

19.11.2019.

Tehniskā specifikācija.

Piedāvājumus iesniegt līdz 22.11.2019. plkst.10:00 Spulgas ielā 24, 2.stāvā 225.kabinetā vai piedāvājumu nosūtot elektroniski (ieskenētā veidā) uz e-pastu: guntars.rullis@rigasveseliba.lv.

Kontaktpersona: Saimniecības nodaļas vadītājs Guntars Rullis, mob.20433154, e-pasts: guntars.rullis@rigasveseliba.lv.


Deratizācijas dezinsekcijas pakalpojumi

05.11.2019.

Tehniskā specifikācija.

Finanšu piedāvājums.

Piedāvājumus iesniegt līdz 08.11.2019. plkst.10:00 Spulgas ielā 24, 2.stāvā 225.kabinetā vai piedāvājumu nosūtot elektroniski (ieskenētā veidā) uz e-pastu: guntars.rullis@rigasveseliba.lv.

Kontaktpersona: Saimniecības nodaļas vadītājs Guntars Rullis, mob.20433154, e-pasts: guntars.rullis@rigasveseliba.lv.


Arhīva pakalpojumi

01.10.2019.

Tehniskā specifikācija.

Piedāvājumus iesniegt līdz 2019. gada 30.septembrim plkst. 10.00 Spulgas ielā 24, 2.stāvā – 225.kabinetā vai piedāvājumu nosūtot elektroniski (parakstītu un ieskenētu kopā ar tehnisko dokumentāciju) uz e-pastu: elga.zorgevica-prama@rigasveseliba.lv.

Kontaktpersona: Elga Zorgevica-Prāma, mob. 29680652, elga.zorgevica-prama@rigasveseliba.lv..


Sezonālās gripas vakcīnas piegāde

13.09.2019.

Tehniskā specifikācija.

Piedāvājumus iesniegt līdz 2019. gada 20.septembrim plkst. 10.00 Spulgas ielā 24, 2.stāvā – 225.kabinetā vai piedāvājumu nosūtot elektroniski (parakstītu un ieskenētu kopā ar tehnisko dokumentāciju) uz e-pastu: ilona.ivanova@rigasveseliba.lv.

Kontaktpersona: Galvenā māsa Ilona Ivanova, mob. 29525999, ilona.ivanova@rigasveseliba.lv .


Zobārstniecības iekārtu tehniskā apkope un remonts

26.08.2019.

Tehniskā specifikācija.

Piedāvājumus iesniegt līdz 2019. gada 28.augustam plkst. 10.00 Spulgas ielā 24, 2.stāvā – 225.kabinetā vai piedāvājumu nosūtot elektroniski (parakstītu un ieskenētu kopā ar tehnisko dokumentāciju) uz e-pastu: ilona.ivanova@rigasveseliba.lv.

Kontaktpersona: Galvenā māsa Ilona Ivanova, mob. 29525999, ilona.ivanova@rigasveseliba.lv .


Liftu apkopes pakalpojumi

20.08.2019.

Tehniskā specifikācija.

Piedāvājumus iesniegt līdz 2019. gada 23.augustam plkst. 12.00 Spulgas ielā 24, 2.stāvā – 225.kabinetā vai piedāvājumu nosūtot elektroniski (parakstītu un ieskenētu kopā ar tehnisko dokumentāciju) uz e-pastu: guntars.rullis@rigasveseliba.lv .

Kontaktpersona:Saimniecības nodaļas vadītājs Guntars Rullis, mob. 20433154, guntars.rullis@rigasveseliba.lv.


Termo čeku drukas printeru komplektā ar slēdzamām metāliskām lādēm iegāde

11.07.2019.

Tehniskā specifikācija.

Piedāvājumus iesniegt līdz 2019. gada 17.jūlijam plkst. 10.00 Spulgas ielā 24, 2.stāvā – 225.kabinetā vai piedāvājumu nosūtot elektroniski (ieskenētā veidā) uz e-pastu: ineta.skudra@rigasveseliba.lv.

Kontaktpersona: Galvenā grāmatvede Ineta Skudra, mob. 20040050, ineta.skudra@rigasveseliba.lv .


Vienreizlietojamo medicīnas preču un materiālu iegāde

01.07.2019.

Tehniskā specifikācija.

Piedāvājumus iesniegt līdz 2019. gada 5.jūlijam plkst. 10.00 Spulgas ielā 24, 2.stāvā – 225.kabinetā vai piedāvājumu nosūtot elektroniski (ieskenētā veidā) uz e-pastu: ilona.ivanova@rigasveseliba.lv.

Kontaktpersona: Galvenā māsa Ilona Ivanova, mob. 29525999, ilona.ivanova@rigasveseliba.lv .


Saimniecības preču iegāde

01.07.2019.

Tehniskā specifikācija.

Piedāvājumus iesniegt līdz 2019. gada 8.jūlijam plkst. 12.00 Spulgas ielā 24, 2.stāvā – 225.kabinetā vai piedāvājumu nosūtot elektroniski (parakstītu un ieskenētu kopā ar tehnisko dokumentāciju) uz e-pastu: guntars.rullis@rigasveseliba.lv .

Kontaktpersona:Saimniecības nodaļas vadītājs Guntars Rullis, mob. 20433154, guntars.rullis@rigasveseliba.lv.


Zobu rentgendiagnostikas iekārtas iegāde

27.06.2019.

Tehniskā specifikācija.

Piedāvājumus iesniegt līdz 2019. gada 4.jūlijam plkst. 12.00 Spulgas ielā 24, 2.stāvā – 225.kabinetā vai piedāvājumu nosūtot elektroniski (ieskenētā veidā) uz e-pastu: eriks.mikitis@rigasveseliba.lv.

Kontaktpersona: Galvenā ārsta p.i. Ēriks Miķītis, mob. 29434282, eriks.mikitis@rigasveseliba.lv .


Maināmo paklāju piegāde un maiņa

17.06.2019.

Tehniskā specifikācija.

Piedāvājumus iesniegt līdz 2019. gada 25.jūnijam plkst. 12.00 Spulgas ielā 24, 2.stāvā – 225.kabinetā vai piedāvājumu nosūtot elektroniski (parakstītu un ieskenētu kopā ar tehnisko dokumentāciju) uz e-pastu: guntars.rullis@rigasveseliba.lv .

Kontaktpersona:Saimniecības nodaļas vadītājs Guntars Rullis, mob. 20433154, guntars.rullis@rigasveseliba.lv.


Zobu rentgendiagnostikas iekārtas iegāde” (beidzies bez rezultāta)

14.06.2019.

Tehniskā specifikācija.

Piedāvājumus iesniegt līdz 2019. gada 21.jūnijam plkst. 12.00 Spulgas ielā 24, 2.stāvā – 225.kabinetā vai piedāvājumu nosūtot elektroniski (ieskenētā veidā) uz e-pastu: eriks.mikitis@rigasveseliba.lv.

Kontaktpersona: Galvenā ārsta p.i. Ēriks Miķītis, mob. 29434282, eriks.mikitis@rigasveseliba.lv .


Zvanu centrāles un fiksēto sakaru pakalpojuma nodrošināšana

11.06.2019.

Tehniskā specifikācija.

Piedāvājumus iesniegt līdz 2019. gada 17.jūnijam plkst. 10.00 Spulgas ielā 24, 2.stāvā – 225.kabinetā vai piedāvājumu nosūtot elektroniski (ieskenētā veidā) uz e-pastu: sandis.berzins@rigasveseliba.lv.

Kontaktpersona: Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājs Sandis Bērziņš, mob. 26554663, e-pasts: sandis.berzins@rigasveseliba.lv .


Inkasācijas pakalpojumi

17.05.2019.

Tehniskā specifikācija.

Piedāvājumus iesniegt līdz 2019. gada 24.maijam plkst. 10.00 Spulgas ielā 24, 2.stāvā – 225.kabinetā vai piedāvājumu nosūtot elektroniski (ieskenētā veidā) uz e-pastu: ineta.skudra@rigasveseliba.lv.

Kontaktpersona: Galvenā grāmatvede Ineta Skudra, mob. 20040050, ineta.skudra@rigasveseliba.lv .


Elektromateriālu piegāde

05.03.2019.

Pieteikums.

Tehniskā specifikācija.

Piedāvājumus iesniegt līdz 2019. gada 18.martam plkst. 10:00 Spulgas ielā 24, 2.stāvā – 225.kabinetā vai piedāvājumu nosūtot elektroniski (parakstītu un ieskenētu kopā ar tehnisko dokumentāciju) uz e-pastu: andis.ragovskis@rigasveseliba.lv.

Kontaktpersona:Saimniecības nodaļas Tehniskā atbalsta dienesta vadītājs Andis Ragovskis, mob. 26489800, andis.ragovskis@rigasveseliba.lv.


Ventilācijas sistēmas apkope, filtru nomaiņa un kondicionēšanas iekārtu apkope, telpas mitruma nosūcēju, dūmvadu apkope”

04.03.2019.

Tehniskā specifikācija, pieteikums un finanšu piedāvājuma forma.

Piedāvājumus iesniegt līdz 2019. gada 14.martam plkst. 10:00 Spulgas ielā 24, 2.stāvā – 225.kabinetā vai piedāvājumu nosūtot elektroniski (parakstītu un ieskenētu kopā ar tehnisko dokumentāciju) uz e-pastu: andis.ragovskis@rigasveseliba.lv.

Kontaktpersona:Saimniecības nodaļas Tehniskā atbalsta dienesta vadītājs Andis Ragovskis, mob. 26489800, andis.ragovskis@rigasveseliba.lv.


Cietā kurināmā – fasēto kokskaidu granulu piegāde”

01.03.2019.

Pieteikums, tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājuma forma.

Piedāvājumus iesniegt līdz 2019. gada 8.martam plkst. 10:00 Spulgas ielā 24, 2.stāvā – 225.kabinetā vai piedāvājumu nosūtot elektroniski (parakstītu un ieskenētu kopā ar tehnisko dokumentāciju) uz e-pastu: andis.ragovskis@rigasveseliba.lv.

Kontaktpersona:Saimniecības nodaļas Tehniskā atbalsta dienesta vadītājs Andis Ragovskis, mob. 26489800, andis.ragovskis@rigasveseliba.lv.


Medicīnisko ierīču tehniskā apkope un remonts

05.02.2019.

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums.

Piedāvājumus iesniegt līdz 2019. gada 12.februārim plkst. 11:00 Spulgas ielā 24, 2.stāvā – 225.kabinetā vai piedāvājumu nosūtot elektroniski (parakstītu un ieskenētu kopā ar tehnisko dokumentāciju) uz e-pastu: ilona.ivanova@rigasveseliba.lv .

Kontaktpersona:galvenā māsa Ilona Ivanova, mob. 29525999, ilona.ivanova@rigasveseliba.lv.


Programmatūras, kas atbilstoši Viltoto zāļu direktīvas un Deleģētas regulas prasībām nodrošina zāļu verifikāciju un unikālā identifikatora dzēšanas risinājumu, ieviešana un noma

29.01.2019.

Tehniskā specifikācija.

Finanšu piedāvājums.

Piedāvājumus iesniegt līdz 2019. gada 1.februārim plkst. 11:00 Spulgas ielā 24, 2.stāvā – 225.kabinetā vai piedāvājumu nosūtot elektroniski (parakstītu un ieskenētu kopā ar tehnisko dokumentāciju) uz e-pastu: sandis.berzins@rigasveseliba.lv .

Kontaktpersona:IT nodaļas vadītājs Sandis Bērziņš, mob. 26554663, sandis.berzins@rigasveseliba.lv.


Kancelejas preču iegāde

15.01.2019.

Pieteikuma forma, tehniskā specifikāciju un finanšu piedāvājums.

Piedāvājumus iesniegt līdz 2019. gada 25.janvārim plkst. 10:00 Spulgas ielā 24, 2.stāvā – 225.kabinetā vai piedāvājumu nosūtot elektroniski (parakstītu un ieskenētu kopā ar tehnisko dokumentāciju) uz e-pastu: guntars.rullis@rigasveseliba.lv .

Kontaktpersona:Saimniecības nodaļas vadītājs Guntars Rullis, mob. 20433154, guntars.rullis@rigasveseliba.lv.


Peldbaseinu tehniskā apkalpošana un ūdens attīrīšanas līdzekļu piegāde

03.01.2019.

Pieteikuma forma.

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājuma forma.

Piedāvājumus iesniegt līdz 2019. gada 8.janvārim plkst. 15:00 Spulgas ielā 24, 2.stāvā – 225.kabinetā vai piedāvājumu nosūtot elektroniski (parakstītu un ieskenētu kopā ar tehnisko dokumentāciju) uz e-pastu: andis.ragovskis@rigasveseliba.lv

Kontaktpersona:Saimniecības nodaļas Tehniskā atbalsta dienesta vadītājs Andis Ragovskis, mob. 26489800, andis.ragovskis@rigasveseliba.lv.


Arhīvs

Atkārtots iepirkums medicīnisko iekārtu un aprīkojuma iegādei, 3.kārta

20.12.2019.

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/31411

Piedāvājuma iesniegšanas kārtība norādīta Nolikumā.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – līdz 2020.gada 14.janvārim plkst.10.00.“


Iekārtu tehniskā apkalpošana un remonts

12.11.2019.

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/29722

Piedāvājuma iesniegšanas kārtība norādīta Nolikumā.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – līdz 2019.gada 25.novembrim plkst.10.00.“


Rehabilitācijas nodaļas aprīkojums

08.11.2019.

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/29787

Piedāvājuma iesniegšanas kārtība norādīta Nolikumā.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – līdz 2019.gada 20.novembrim plkst.10.00.“


Operāciju bloka aprīkošana

06.11.2019.

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/29498

Piedāvājuma iesniegšanas kārtība norādīta Nolikumā.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – līdz 2019.gada 22.novembrim plkst.10.00.“


Iepirkums “Interneta un datu centra pakalpojumi

30.10.2019.

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/29368

Piedāvājuma iesniegšanas kārtība norādīta Nolikumā.

Piedāvājumi iesniedzami tikai elektroniski Elektroniskajā iepirkumu sistēmā (EIS), e- konkursu apakšsistēmā, https: //www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – līdz 2019.gada 12.novembrim plkst.10.00.“


Ambulatoro kabinetu aprīkojums

29.10.2019.

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/29115

Piedāvājuma iesniegšanas kārtība norādīta Nolikumā.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – līdz 2019.gada 14.novembrim plkst.10.00.“


Sterilizācijas nodaļas aprīkošana

28.10.2019.

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/28956

Piedāvājuma iesniegšanas kārtība norādīta Nolikumā.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – līdz 2019.gada 13.novembrim plkst.10.00.“


Medicīnisko iekārtu un aprīkojuma iegāde. 2.kārta

07.10.2019.

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/27994

Piedāvājuma iesniegšanas kārtība norādīta Nolikumā.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – līdz 2019.gada 11.novembrim plkst.10.00.“


Ārējā neatkarīgā izvērtējuma veikšana SIA “Rīgas veselības centrs”

24.09.2019.

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/27640

Piedāvājuma iesniegšanas kārtība norādīta Nolikumā.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – līdz 2019.gada 7.oktobrim plkst.10.00.“


Zobu protezēšanas tehniskās laboratorijas pakalpojumi

19.09.2019.

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/27427

Piedāvājumu iesniegšanas kārtība norādīta Nolikumā.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – līdz 2019.gada 1.oktobrim plkst.10.00.“


Stacionārās rentgendiagnostikas iekārtas iegāde

30.08.2019.

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/26436

Piedāvājumu iesniegšanas kārtība norādīta Nolikumā.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – līdz 2019. gada 23.septembrim plkst. 10.00.“


Medicīnisko ierīču apstrādei nepieciešamo materiālu un palīdzlīdzekļu piegāde

21.08.2019.

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/26163

Piedāvājumu iesniegšanas kārtība norādīta Nolikumā.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – līdz 2019. gada 2.septembrim plkst. 10.00.“


Saimnieciskā aprīkojuma piegāde filiālei “Bolderāja

17.07.2019.

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/24450

Piedāvājumu iesniegšanas kārtība norādīta Nolikumā.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – līdz 2019. gada 6.augustam plkst. 10.00.“


Telpu uzkopšanas pakalpojumu nodrošināšana

15.07.2019.

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/24314

Piedāvājumu iesniegšanas kārtība norādīta Nolikumā.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – līdz 2019. gada 2.augustam plkst. 10.00.“


Medicīnas iekārtu un aprīkojuma piegāde, Nr. RVC 2019/10

28.05.2019.

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/22190

Piedāvājumu iesniegšanas kārtība norādīta Nolikumā.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – līdz 2019. gada 11.jūnijam plkst. 10.00.“


Medicīnas iekārtu un aprīkojuma piegāde, Nr. RVC 2019/09

16.05.2019.

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/21624

Piedāvājumu iesniegšanas kārtība norādīta Nolikumā.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – līdz 2019. gada 29.maijam plkst. 10.00.“


Elektroenerģijas piegāde, Nr. RVC 2019/08

09.05.2019.

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/21197

Piedāvājumu iesniegšanas kārtība norādīta Nolikumā.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – līdz 2019. gada 22.maijam plkst. 10.00.“


Caurplūdes skapju iegāde, Nr. RVC 2019/07

12.04.2019.

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/20037

Piedāvājumu iesniegšanas kārtība norādīta Nolikumā.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – līdz 2019. gada 29. aprīlim plkst. 10.00.“


Ultrasonogrāfijas iekārtu noma, Nr. RVC 2019/06

08.04.2019.

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/19805

Piedāvājumu iesniegšanas kārtība norādīta Nolikumā.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – līdz 2019. gada 23. aprīlim plkst. 10.00.“


Dezinfekcijas līdzekļu piegāde, Nr. RVC 2019/05

05.04.2019.

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/19687

Piedāvājumu iesniegšanas kārtība norādīta Nolikumā.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – līdz 2019. gada 17. aprīlim plkst. 10.00.“


Atklāts konkurss Vienreizlietojamo medicīnas preču un materiālu piegāde, Nr. RVC 2019/03

28.03.2019.

28.03.2019.  Elektroniskajā iepirkumu sistēmā izsludināts Atklāts konkurss Vienreizlietojamo medicīnas preču un materiālu piegāde, Nr. RVC 2019/03 .

Piedāvājumi iesniedzami tikai elektroniski Elektroniskajā iepirkumu sistēmā (EIS), e- konkursu apakšsistēmā – https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/18953

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – līdz 2019. gada 23. aprīlim plkst. 14: 00.

Informāciju par to, kā piegādātājs var reģistrēties EIS e- konkursu apakšsistēmā skatīt: https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=4&systemCode=CORE


Veidlapu izgatavošana un piegāde, Nr. RVC 2019/04

27.03.2019.

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/19149

Piedāvājumu iesniegšanas kārtība norādīta Nolikumā.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – līdz 2019. gada 8. aprīlim plkst. 14: 00.“


EKG veloergometrijas slodzes testu sistēmas iegāde, Nr. RVC 2019/02

27.02.2019.

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/16535

Piedāvājumu iesniegšanas kārtība norādīta Nolikumā.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – līdz 2019. gada 11. marts plkst. 15: 00.“


Bīstamo atkritumu savākšanas pakalpojumi, Nr. RVC 2019/01

01.02.2019.

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/16535

Piedāvājumu iesniegšanas kārtība norādīta Nolikumā.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – līdz 2019. gada 12. februāris plkst. 15: 00.“


Atklāts konkurss Zobārstniecības materiālu iegāde, Nr. RVC 2018/04

22.11.2018.

22.11.2018. Elektroniskajā iepirkumu sistēmā izsludināts Atklāts konkurss Zobārstniecības materiālu iegāde, Nr. RVC 2018/04 .

Piedāvājumi iesniedzami tikai elektroniski Elektroniskajā iepirkumu sistēmā (EIS), e- konkursu apakšsistēmā, https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/10586.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – līdz 2018. gada 13. decembrim plkst. 15: 00.

Informāciju par to, kā piegādātājs var reģistrēties EIS e- konkursu apakšsistēmā skatīt: https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=4&systemCode=CORE

Līgumi.


Atklāts konkurss Vakcīnu piegāde, Nr. RVC 2018/14

08.11.2018.

08.11.2018. Elektroniskajā iepirkumu sistēmā izsludināts Atklāts konkurss Vakcīnu piegāde, Nr. RVC 2018/14 .

Piedāvājumi iesniedzami tikai elektroniski Elektroniskajā iepirkumu sistēmā (EIS), e- konkursu apakšsistēmā,  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/14228.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – līdz 2018. gada 30. novembrim plkst. 11: 00.

Informāciju par to, kā piegādātājs var reģistrēties EIS e- konkursu apakšsistēmā skatīt: https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=4&systemCode=COREVentilācijas sistēmas ārējo cauruļvadu nomaiņa filiālē “Ziepniekkalns”

06.09.2018.

“Ventilācijas sistēmas ārējo cauruļvadu nomaiņa filiālē “Ziepniekkalns”, Nr. RVC 2018/12

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2018.gada 17.septembris, plkst. 10: 00

Objekta apskate iespējama iepriekš sazinoties ar Saimniecības nodaļas tehniskā atbalsta dienesta vadītāju Andi Ragovski, mob. 26489800, e-pasts: andis.ragovskis@rigasveseliba.lv.

Tehniskā specifikācija.

Lēmums.

Līgums.


Medicīnisko ierīču tehniskā apkope un remonts

09.08.2018.

“Medicīnisko ierīču tehniskā apkope un remonts, Nr. RVC 2018/11

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2018.gada 20.augusts, plkst. 10: 00

Tehniskā specifikācija.

Lēmums 1.

Lēmums 2.


Remontmateriālu piegāde

31.07.2018.

“Remontmateriālu piegāde, Nr. RVC 2018/10

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2018.gada 13.augusts, plkst. 10: 00

Tehniskā specifikācija.

Lēmums.

Līgums 1. Līgums 2.


Atklāts konkurss Telpu uzkopšanas pakalpojumu nodrošināšana

29.06.2018.

Atklāts konkurss Telpu uzkopšanas pakalpojumu nodrošināšana, Nr. RVC 2018/08.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2018. gada 20. jūlijs, plkst. 10: 00.

Piedāvājumi iesniedzami tikai Elektronisko iepirkumu sistēmā.

Ziņojums.


IIa un IIb klases aktīvo medicīnisko ierīču elektrodrošības un veiktspējas pārbaude

15.06.2018.

Precizējums Nolikuma 4.1.punktam.

“IIa un IIb klases aktīvo medicīnisko ierīču elektrodrošības un veiktspējas pārbaude”, Nr. RVC 2018/09

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2018.gada 28.jūnijs plkst.10: 00

Lēmums.

Līgums.


Medicīnisko ierīču apstrādei nepieciešamo materiālu un palīglīdzekļu piegāde

18.04.2018.

“Medicīnisko ierīču apstrādei nepieciešamo materiālu un palīglīdzekļu piegāde, Nr. RVC 2018/06

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2018.gada 02.maijs plkst.10: 00

Tehniskais un finanšu piedāvājums.

Lēmums.

Līgums.


Interneta, datu centra un e-pasta nodrošināšanas pakalpojumi

11.04.2018.

“Interneta, datu centra un e-pasta nodrošināšanas pakalpojumi, Nr. RVC 2018/07

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2018.gada 23.aprīlim plkst.10: 00

Lēmums.

Līgums.


Ultrasonogrāfijas iekārtas noma

16.03.2018.

“Ultrasonogrāfijas iekārtas noma”, Nr. RVC 2018/05

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2018.gada 27.marts plkst.10: 00

Lēmums.

Līgums.


Zobu protezēšanas tehniskās laboratorijas pakalpojumi

06.03.2018.

“Zobu protezēšanas tehniskās laboratorijas pakalpojumi”, Nr. RVC 2018/03

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2018.gada 19.marts plkst.10: 00

Lēmums.

Līgums.


Fizisko personu datu aizsardzības speciālista pakalpojumi

02.03.2018.

“Fizisko personu datu aizsardzības speciālista pakalpojumi”, Nr. RVC 2018/02

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2018.gada 13.marts plkst. 10.00

Lēmums.

Līgums.


Kokskaidu granulu piegāde filiālei “Bolderāja”

12.02.2018.

“Kokskaidu granulu piegāde filiālei “Bolderāja””, Nr. RVC 2018/01

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2018.gada 23.februāris plkst. 10.00

Lēmums.

Līgums.


Vienreizlietojamo medicīnas preču un materiālu piegāde

27.12.2017.

Atklāts konkurss Vienreizlietojamo medicīnas preču un materiālu piegāde, Nr. RVC 2017/27.

Tehniskā specifikācija.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2018. gada 17. janvāris, plkst. 11: 00.

Ziņojums.

Ziņojuma precizējumi.


Citi iepirkumi

Iepirkumi, kas veikti saskaņā ar MK 2020. gada 12. marta rīkojuma Nr.103 “Par ārkārtējas situācijas izsludināšanu” 4.14 un 4.14’ punktu, nepiemērojot Publisko iepirkumu likumu vai Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu.

Noslēgtie preču un pakalpojumu līgumi.

Izsoles

Par tiesībām nomāt nekustamā īpašuma Mežrozīšu ielā 43-1, Rīgā, ar kadastra apzīmējumu 01000970043001, 1.stāva telpas ar Nr.81 (platība 15 m2) un Nr.82 (platība 21,3 m2) ar kopējo platību 36.3 m2 un tai piesaistītā zemes gabala ar kadastra Nr. 01000970043 domājamām daļām, kas atbilst proporcionāli lietošanā nodoto telpu platībai.

Izsoles nolikums.

Sludinājums.

Līguma projekts.

LēmumsIzsoles komisijas 08.04.2021 Lēmums: Ievērojot izsoles nolikuma prasības un Rīgas domes Labklājības departamenta rīkotā konkursa par atbilstošākā pretendenta vispārēja tipa aptiekas pārvietošanai uz SIA “Rīgas veselības centrs” filiāli “Bolderāja” rezultātu, izsoles komisija pieņem lēmumu atzīt AS “SENTOR FARM APTIEKAS” reģ.Nr. 55403012521, par izsoles uzvarētāju un noslēgt telpu nomas līgumu par nekustamā īpašuma Mežrozīšu ielā 43-1, Rīgā, ar kadastra apzīmējumu 01000970043001, 1.stāva telpas ar Nr.81 (platība 15 m2) un Nr.82 (platība 21,3 m2) ar kopējo platību 36.3 m2 un tai piesaistītā zemes gabala ar kadastra Nr. 01000970043 domājamām daļām, kas atbilst proporcionāli lietošanā nodoto telpu platībai. Nomas līguma termiņš – seši gadi. Nomas mēneša maksa par kopējo telpu platību – EUR 739.00 (septiņi simti trīsdesmit deviņi euro) bez PVN.


Par tiesībām nomāt nekustamā īpašuma Rīgā, Spulgas ielā 24, (kadastra apzīmējums 01001070123008) 1.stāva aptiekas telpas (telpa Nr.16 ar platību 29,4 m2, telpa Nr.17 ar platību 4,5 m2, telpa Nr.18 ar platību 4,3 m2) ar kopējo platību 38,2 m2.

Izsoles nolikums.

Sludinājums.

2021.gada 16.februāra izsoles komisijas lēmums: Ievērojot to, ka izsolē ir pieteicies viens pretendents AS “SENTOR FARM APTIEKAS” un šī sabiedrība atbilst izsoles nolikuma kritērijiem, izsoles komisija pieņem lēmumu atzīt AS “SENTOR FARM APTIEKAS”, reģ.Nr. 55403012521, par izsoles uzvarētāju un noslēgt telpu nomas līgumu par nekustamā īpašuma Rīgā, Spulgas ielā 24, (kadastra Nr. 01006070094), 1.stāva aptiekas telpas (telpa Nr.16 ar platību 29,4 m2, telpa Nr.17 ar platību 4,5 m2, telpa Nr.18 ar platību 4,3 m2) ar kopējo platību 38,2 m2, kopā ar piesaistītajām zemes domājamām daļām, kas atbilst proporcionāli lietošanā nodoto telpu platībai. Nomas līguma termiņš – seši gadi. Nomas mēneša maksa par kopējo telpu platību – EUR 575.00 (pieci simti septiņdesmit pieci euro) bez PVN.


Par tiesībām nomāt telpas un tām piesaistīto zemes gabalu domājamās daļas: 1) Rīgā, Spulgas ielā 24 (kadastra apzīmējums 01001070123008), 1.stāva telpa Nr.33 15,20 m2 platībā 2) Rīgā, Kaņiera ielā 13 (kadastra Nr.01000720129), 1.stāva telpa Nr.001-44 9,20 m2 platībā 3) Rīgā, Kokles ielā 12 (kadastra Nr.01000570010), 1.stāva telpa Nr.15 9,0 m2 platībā 4) Rīgā, Sēlpils ielā 15 (kadastra apzīmējums 01000640003009), 1.stāva telpa Nr.002-45 15,5 m2 platībā.

Izsoles nolikums.

Sludinājums.

21.12.2020. izsoles komisijas Lēmums: Ievērojot to, ka izsolē ir pieteicies viens pretendents SIA “CENTRĀLĀ LABORATORIJA” un šī sabiedrība atbilst izsoles nolikuma kritērijiem, izsoles komisija pieņem lēmumu atzīt SIA “CENTRĀLĀ LABORATORIJA”, reģ.Nr. 40003210801, par izsoles uzvarētāju un noslēgt telpu nomas līgumu par nekustamā īpašuma: 1) Rīgā, Spulgas ielā 24 (kadastra apzīmējums 01001070123008), 1.stāva telpa Nr.33 15,20 m2 platībā 2) Rīgā, Kaņiera ielā 13 (kadastra Nr.01000720129), 1.stāva telpa Nr.001-44 9,20 m2 platībā 3) Rīgā, Kokles ielā 12 (kadastra Nr.01000570010), 1.stāva telpa Nr.15 9,0 m2 platībā 4) Rīgā, Sēlpils ielā 15 (kadastra apzīmējums 01000640003009), 1.stāva telpa Nr.002-45 15,5 m2 platībā – ar kopējo platību 48,9 m2, kopā ar piesaistītajām zemes domājamām daļām, kas atbilst proporcionāli lietošanā nodoto telpu platībai. Nomas līguma termiņš – seši gadi. Nomas mēneša maksa par kopējo telpu platību – EUR 391.20 (trīs simti deviņdesmit viens euro un divdesmit centi) bez PVN.


Par tiesībām nomāt nekustamā īpašuma Rīgā, Sēlpils ielā 15, (kadastra Nr.01000640003009), 1.stāva aptiekas telpas (telpa Nr.1 ar platību 4,3 m2, telpa Nr.2 ar platību 5,1 m2, telpa Nr.3 ar platību 19,90 m2) ar kopējo platību 29,3 m2, kopā ar piesaistītajām zemes domājamām daļām, kas atbilst proporcionāli lietošanā nodoto telpu platībai.

Izsoles nolikums.

Sludinājums.

16.12.2020. izsoles komisijas Lēmums: Ievērojot to, ka izsolē ir pieteicies viens pretendents SIA “Farma Balt Aptieka” un šī sabiedrība atbilst izsoles nolikuma kritērijiem, izsoles komisija pieņem lēmumu atzīt SIA “Farma Balt Aptieka”, reģ.Nr. 50003933681, par izsoles uzvarētāju un noslēgt telpu nomas līgumu par nekustamā īpašuma Rīgā, Sēlpils ielā 15, (kadastra Nr.01000640003009), 1.stāva aptiekas telpas (telpa Nr.1 ar platību 4,3 m2, telpa Nr.2 ar platību 5,1 m2, telpa Nr.3 ar platību 19,90 m2) ar kopējo platību 29,3 m2, kopā ar piesaistītajām zemes domājamām daļām, kas atbilst proporcionāli lietošanā nodoto telpu platībai, nomu. Nomas līguma termiņš – seši gadi. Nomas mēneša maksa par kopējo telpu platību – EUR 440.00 (četri simti četrdesmit euro) bez PVN.


Par tiesībām nomāt nekustamā īpašuma Rīgā, Kaņiera ielā 13, ēkas ar kadastra Nr. 01000720129001 sastāvā esošo pirmā stāva telpu grupas Nr.002 telpas Nr.1 – 6, ar kopējo platību 52,1 m2 un tām piesaistītā zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 01000720129 domājamās daļas, kas atbilst proporcionāli lietošanā nodoto telpu platībai.

Izsoles nolikums.

Sludinājums.

Lēmums: Ievērojot to, ka izsolē visaugstāko nomas maksas piedāvājumu nomas objektam iesniegusi AS “SENTOR FARM APTIEKAS” un šī sabiedrība atbilst izsoles nolikuma kritērijiem, izsoles komisija pieņem lēmumu atzīt AS “SENTOR FARM APTIEKAS”, reģ.Nr. 55403012521, par izsoles uzvarētāju un noslēgt telpu nomas līgumu par nekustamā īpašuma Rīgā, Kaņiera ielā 13, ēkas ar kadastra Nr. 01000720129001 sastāvā esošo pirmā stāva telpu grupas Nr.002 telpas Nr.1 – 6, ar kopējo platību 52,1 m2 un tām piesaistītā zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 01000720129 domājamās daļas, kas atbilst proporcionāli lietošanā nodoto telpu platībai. Nomas līguma termiņš – seši gadi. Nomas mēneša maksa par kopējo telpu platību – EUR 1093.00 (viens tūkstotis deviņdesmit trīs euro) bez PVN.

Izsoles uzvarētājs AS “SENTOR FARM APTIEKAS” nav ievērojis izsoles nolikuma 6.9.punkta nosacījumus un nav iesniedzis parakstītu nomas līgumu RVC piecu dienu laikā no izsoles rezultāta paziņošanas dienas, tādējādi atsakoties no izsolē iegūtajām nomas tiesībām.

Atbilstoši izsoles nolikuma 6.10.punktam, tiesības slēgt minēto telpu nomas līgumu iegūst nākamais pretendents, kas ir SIA “Jelgavas pils aptieka”, reģ. Nr.40003201175, nosolītā mēneša nomas maksa ir EUR 781,50 bez PVN.


Par tiesībām iegūt SIA “Rīgas veselības centrs” īpašumā esošo kustamo mantu, automašīnas TOYOTA Corolla, reģ.Nr. JE 1842 un MAZDA 3 5HB Premium, reģ.Nr.JN 4697, izsoles ar lejupejošu soli rīkošanu.

Izsoles nolikums

Sludinājums

Lēmums.


Par tiesībām iegūt SIA “Rīgas veselības centrs” īpašumā esošo kustamo mantu, automašīnas TOYOTA Corolla, reģ.Nr. JE 1842 un MAZDA 3 5HB Premium, reģ.Nr.JN 4697.

Izsoles nolikums

Sludinājums

Lēmums


Par tiesībām iegūt SIA “Rīgas veselības centrs” īpašumā esošo kustamo mantu, filiāles “Bolderāja” rentgena iekārtu “Dua Diagnost”.

Izsoles nolikums

Sludinājums

Lēmums


Par tiesībām nomāt nekustamā īpašuma Rīgā, Imantas 8. līnijā 1-k1, ēkas ar kadastra Nr.01000930362001 1.stāva telpas Nr.13, Nr.14 ar kopējo platību 30 m2 (turpmāk – Telpas) un tām piesaistītās zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 01000930362 (platība 15030 m2) domājamās daļas, kas atbilst proporcionāli lietošanā nodoto telpu platībai.

Izsoles nolikums

Sludinājums

Lēmums – Par izsoles uzvarētāju atzīt augstākās nomas maksas piedāvājumu – AS “SENTOR FARM APTIEKAS”, reģ.Nr. 55403012521, noslēgt telpu nomas līgumu par nekustamā īpašuma Rīgā, Imantas 8. līnijā 1-k1, ēkas ar kadastra Nr.01000930362001 1.stāva telpas Nr.13, Nr.14 ar kopējo platību 30 m2 un tām piesaistītās zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 01000930362 (platība 15030 m2) domājamās daļas, kas atbilst proporcionāli lietošanā nodoto telpu platībai. Nomas līguma termiņš – seši gadi. Nomas mēneša maksa par kopējo telpu platību – EUR 600.00 (seši simti euro) bez PVN.


Sludinājums

Par tiesībām nomāt nekustamā īpašuma Rīgā, Imantas 8. līnijā 1-k1, ēkas ar kadastra Nr.01000930362001 1.stāva telpas (Nr. 119, 120, 121, 122, 123) (saskaņā ar plānu) ar kopējo platību 58,1 m2 un tām piesaistītās zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 01000930362 (platība 15030 m2) domājamās daļas 60,3m2, kas atbilst proporcionāli lietošanā nodoto telpu platībai (turpmāk – Objekts Nr.1), Rīgā, Mežrozīšu ielā 43, ēkas ar kadastra Nr.01000970158 1.stāva telpas Nr. 1.K(V).03, 1.L(V).05 un 1.L(V).04) (saskaņā ar plānu) ar kopējo platību 37,32 m2 un tām piesaistītās zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0100 097 0043 (platība 23 095 m2) domājamās daļas 70,65m2, kas atbilst proporcionāli lietošanā nodoto telpu platībai (turpmāk – Objekts Nr.2), Rīgā, Mežrozīšu ielā 43, ēkas ar kadastra Nr.01000970158 1.stāva telpa Nr. 1.A.01 (saskaņā ar plānu) ar kopējo platību 16.61 m2 un tai piesaistītā zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 01000970043 (platība 23 095 m2) domājamās daļas 31,44m2, kas atbilst proporcionāli lietošanā nodoto telpu platībai (turpmāk – Objekts Nr.3), Rīgā, Mežrozīšu ielā 43 2.stāva telpas (Nr. 2.H(V).01, 2.Z.03, 2.Z.04, 2.Z.05, 2.Z.06, 2.Z.07) (saskaņā ar plānu) ar kopējo platību 78.45 m2 un tām piesaistītās zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0100 097 0043 (platība 23 095 m2) domājamās daļas 148,51m2, kas atbilst proporcionāli lietošanā nodoto telpu platībai (turpmāk – Objekts 4).

Izsoles nolikums.

Pieteikums.

Sludinājums.

Lēmums.


Sludinājums

Par iespēju iegūt SIA “Rīgas veselības centrs” saimnieciskajā darbībā neizmantojamās medicīniskās ierīces.

Izsoles nolikums.

Sludinājums.

Lēmums.


Sludinājums

Par iespēju iegūt tiesības nomāt nekustamā īpašuma Rīgā, Kokles ielā 12B, ēkas ar kadastra Nr.01000570010002 objekta Nr.1 2.stāva telpas  ar kopējo platību 156,3 m2 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 01000570010 (platība 2354 m2) 1001/142905 domājamās daļas 128, 73 m2 platībā un objekta Nr.2 pagrabstāva telpas 100.1 m2 platībā un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 01000570010 (platība 2354 m2) 1563/142905 domājamās daļas 82,45 m2 platībā.

Izsoles nolikums.

Sludinājums.

Lēmums.


Sludinājums

Par iespēju iegūt nekustamā īpašuma nomas tiesības Īpašuma Rīgā, Kokles ielā 12 ar kadastra apzīmējumu 01000570010001 sastāvā esošās telpas 1.stāvā 46.4 kvadrātmetru platībā.

Izsoles nolikums.

Sludinājums.


Pārdodamo lietu saraksts

Pārdodamo lietu saraksts

Lai pieteiktos, sūtiet pieteikums uz e-pastu: ilona.ivanova@rigasveseliba.lv, norādot vēlamo lietu nosaukumus.


Sludinājums
Atkārtota izsole “Par iespēju iegūt SIA “Rīgas veselības centrs” saimnieciskajā darbībā neizmantojamās medicīnas ierīces un mēbeles”.

Izsoles nolikums

Kustamās mantas apraksts


Sludinājums

Par iespēju iegūt SIA “Rīgas veselības centrs” saimnieciskajā darbībā neizmantojamās medicīnas ierīces un mēbeles  – Izsole izbeigta bez rezultāta

Sludinājums

Izsoles nolikums

Kustamās mantas apraksts.

 


Sludinājums

Par iespēju iegūt nekustamā īpašuma nomas tiesības Īpašuma Rīgā, Kapteiņu ielā 7 ar kadastra apzīmējumu 01001020091001 sastāvā esošās telpas 1.stāvā 27,9 kvadrātmetru platībā.

Sludinājums

Izsoles nolikums

Lēmums


Sludinājums

Par iespēju iegūt nekustamā īpašuma nomas tiesības Īpašuma Rīgā, Valdeķu ielā 57 ar kadastra apzīmējumu 0100 107 0123 008 sastāvā esošās telpas 1.stāvā 37,10 kvadrātmetru platībā

Sludinājums
Izsoles nolikums

Lēmums


Sludinājums par SIA “Rīgas veselības centrs” īpašumā esošās kustamās mantas pārdošanu par brīvo cenu

Sludinājums.

Līgums.


Sludinājums par SIA “Rīgas veselības centrs” īpašumā esošās kustamās mantas pārdošanu par brīvo cenu

Sludinājums

Līgums