Publiskojamā informācija par kapitālsabiedrības darbu

Nr.p.k. Informācijas joma Publicēšanas biežums Publicētā informācija
1. Finanšu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti 1x gadā

Mērķu izpilde 2018. g.

2. Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā 1x gadā Iemaksas valsts un pašvaldību budžetā 2018.gadā
3. Valsts/pašvaldības budžeta finansējuma izlietojums 1x gadā Valsts/pašvaldības budžeta finansējuma izlietojums 2018.g.
4. Atalgojuma politikas principi 1x gadā Atalgojuma politikas principi
5. Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība 1x gadā SIA “Rīgas veselības centrs” neveic ziedošanu (dāvināšanu)
6. Neauditēts ceturkšņa pārskats 1x ceturksnī

Neauditēts 2019.g. 9 mēnešu pārskats

7. Neauditēts pusgada pārskats 1x pusgadā Neauditēts 2019. g. pusgada pārskats
8. Neauditēts gada pārskats 1x gadā Neauditēts 2019. gada pārskats
9. Auditēts gada pārskats 1x gadā

Auditēts 2018. gada pārskats

Auditēts 2017. gada pārskats

Auditēts 2016. gada pārskats

10. Īpašuma struktūra (t.sk., līdzdalība citās sabiedrībās) Pastāvīgi

SIA “Rīgas veselības centrs” ir 100% apmērā Rīgas pašvaldībai piederoša kapitālsabiedrība.

SIA “Rīgas veselības centrs” nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās.

11. Saņemtie un veiktie ziedojumi (dāvinājumi) Pastāvīgi Saņemtu ziedojumu nav

 

Apdrošinātāji


Zvanu centrs 20028801, 8801
Darba laiks: darbdienās no 8.00 – 20.00

pieraksts@rigasveseliba.lv