"Rīgas veselības centra" darbība līdz 27.martam - Rīgas veselības centrs

”Rīgas veselības centra” darbība līdz 27.martam

❗️ Ārkārtējās situācijas laikā “Rīgas veselības centrs” aicina pacientus būt atbildīgiem, izvērtēt nepieciešamību apmeklēt speciālistus un sekot līdzi aktuālajai informācijai par COVID-19 Slimību profilakses un kontroles centra mājas lapā.
Ja Jums ir pamatotas aizdomas par saslimšanu, lūgums neapmeklēt veselības centrus, bet zvanīt 8303 vai 113 (ar smagiem saslimšanas simptomiem!). Ja vēlaties iegūt informāciju vai uzdot jautājumus par COVID-19, var zvanīt uz bezmaksas informatīvo tālruni 8345 vai uz Slimību profilakses un kontroles centra informatīvo tālruni 67387661, kā arī ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni 66016001.

❗️ Līdz 27. martam “Rīgas veselības centra” speciālisti visās filiālēs darbu turpina. Līdz š.g. 14. aprīlim tiek pārtraukts līguma ar Rīgas sociālo dienestu  ietvaros plānotais sociālās rehabilitācijas pakalpojums “Sociālās rehabilitācijas programma bērniem – individuālā rehabilitācijas plāna izstrāde bērniem ar funkcionāliem traucējumiem”. Taču fizikālās un rehabilitācijas medicīnas speciālisti turpina sniegt medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumus, garantējot aprūpes nepārtrauktību.

❗️ Visiem pacientiem, sākot ar š.g. 13. martu, ierodoties “Rīgas veselības centra” filiālēs, reģistratūrā, zobārstniecības reģistratūrā  vai pie rehabilitācijas un obligātās veselības pārbaudes koordinatoriem būs jāaizpilda aptaujas anketa, kurā jāuzrāda pacienta saskarsme ar Covid-19 skartajām teritorijām, inficētajiem un infekcijas simptomu pašnovērtējums.

❗️ Ārkārtējās situācijas laikā no š.g. 17. marta tiek pārtraukta abonementu tirdzniecība. Esošo abonementu pakalpojuma saņēmējiem abonementa derīguma termiņa laikā ir tiesības pārtraukt abonementu un saņemt veiktās samaksas atlikumu, iesniedzot rakstisku iesniegumu ar lūgumu pārtraukt abonementu, iesniegumā norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu un bankas konta numuru, uz kuru pārskaitīt veiktās samaksas atlikumu. Iesniegums iesniedzams rakstiskā formā, nosūtot to pa pastu, vai iesniedzot to jebkuras filiāles reģistratūrā, vai elektroniski (ar drošu elektronisko parakstu) nosūtot uz elektroniskā pasta adresi rvc@rigasveseliba.lv 

❗️ No š.g. 16. marta tiek noteikti ierobežojumi trešo personu apmeklējumiem SIA “Rīgas veselības centrs”: aizliegts ienākt RVC telpās personām, kuru apmeklējuma mērķis nav tieši saistīts ar RVC vai RVC telpu nomnieku pamatdarbību, t.i., aizliegti ir apmeklējumi tirdzniecības, reklāmas, personīgu sociālu kontaktu u.tml. nolūkos. Pacientu, t.sk. bērnu, uz pakalpojuma saņemšanu RVC var pavadīt viena pieaugusi persona. 

Pakalpojumu sniedzēju un preču piegādātāju, kuri veic saistību izpildi RVC telpās, ienākšanu RVC telpās katrā atsevišķā gadījumā jāsaskaņo ar līgumā noteikto RVC līguma izpildes atbildīgo personu.

❗️ No š.g. 18. marta, lai ierobežotu Covid-19 izplatību, mazinot pacientu savstarpējo kontaktu iespējas, turpmāk ģimenes ārstu praksēs pacienti tiks apkalpoti pēc iepriekšēja pieraksta arī akūtajās stundās: http://www.vmnvd.gov.lv/lv/aktualitates/1042-gimenes-arsti-ari-akutajas-stundas-pacientus-pienems-pec-iepriekseja-pieraksta