Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma fonda investīciju projekta Nr. 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/015 īstenošanas progresu 2024. gada 1. ceturksnī - Rīgas veselības centrs