Par valsts veselības apdrošināšanas ieviešanu - Rīgas veselības centrs