FRM ārsta konsultācija saistībā ar atzinuma izsniegšanu par atbrīvojumu no valsts valodas prasmes pārbaudes vai atvieglojumiem pārbaudes kārtošanā veselības stāvokļa dēļ - Rīgas veselības centrs