#BeActive un piedalies bezmaksas fiziskās aktivitātēs Eiropas Sporta nedēļā! - Rīgas veselības centrs

#BeActive un piedalies bezmaksas fiziskās aktivitātēs Eiropas Sporta nedēļā!

Eiropas Sporta nedēļa* Latvijā un visā Eiropā notiks sesto gadu. 2020. gadā tā norisināsies no 23. līdz 30. septembrim un tās mērķis – mainīt iedzīvotāju paradumus un aicināt būt fiziski aktīvākiem.

Ceturtdien, 24. septembrī aicinām būt aktīviem (#BeActive) un BEZ MAKSAS apmeklēt nodarbības filiāles “BOLDERĀJA” Rehabilitācijas un rekreācijas nodaļā, atklājot sev jaunas fiziskas aktivitātes:

FUNKCIONĀLAIS TRENIŅŠ  (ar sporta speciālistu Raivo Rudzīti, 6 cilvēki grupā):

8.00 – 8.45 

19.00 – 19.45

FIZISKĀ SAGATAVOTĪBA BĒRNIEM NO 7-10 GADIEM (ar sporta speciālistu Raivo Rudzīti, 8 cilvēki grupā):

17.00 – 17.45

ŪDENS AEROBIKA (ar sporta speciālisti Jūliju Fadejevu, 4 cilvēki grupā, nepieciešama ārsta izziņa par veselības stāvokļa atbilstību baseina apmeklējumam):

8.00 – 9.00

19.00 – 20.00

! Pieteikšanās rindas secībā, rakstot e-pastu: rehab.bolderaja@rigasveseliba.lv ar norādi – Eiropas Sporta nedēļa

 

*Kas ir Eiropas Sporta nedēļa?
Eiropas Sporta nedēļa ir Eiropas Komisijas iniciatīva, lai rosinātu sportu un fiziskās aktivitātes Eiropā. Tās ietvaros pavisam 41 Eiropas valstī tiks organizēti jauni pasākumi un izmantotas esošās iniciatīvas, kas jau tagad veiksmīgi īstenotas Eiropas, valsts, reģionālā vai vietējā mērogā. Eiropas mēroga kampaņa mudina eiropiešus būt aktīviem (#BeActive) ne tikai Sporta nedēļā, bet visu gadu.

Kādēļ nepieciešama Eiropas Sporta nedēļa?
Sports un fiziskās aktivitātes ievērojami sekmē Eiropas iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Tomēr fiziskās aktivitātes līmenis pašlaik nav pietiekami augsts un dažās valstīs pat pazeminās. Eiropas Sporta nedēļas mērķis ir mainīt šo situāciju. Nepietiekama fiziskā aktivitāte ne tikai negatīvi ietekmē sabiedrību un cilvēka veselību, bet arī rada ekonomiskas izmaksas. Turklāt sportošana var veicināt iecietību eiropiešu vidū un radīt pilsonības izjūtu. Sporta kā sociālās integrācijas līdzekļa lomas stiprināšana palīdz risināt pašreizējās problēmas Eiropas sabiedrībā.

Kāds ir Eiropas sporta nedēļas mērķis?
Eiropas Sporta nedēļas mērķis ir veicināt sportošanu un fiziskās aktivitātes un vairot izpratni par to daudzajām priekšrocībām. Nedēļa domāta ikvienam — neatkarīgi no vecuma, izcelsmes vai fiziskās sagatavotības. Sporta nedēļa saved kopā iedzīvotājus, valsts iestādes, sporta kustības, pilsoniskās sabiedrības organizācijas un privāto sektoru. Pievēršot īpašu uzmanību vietējā līmeņa iniciatīvām, sporta nedēļa iedvesmo eiropiešus regulāri būt aktīviem (#BeActive) un veicina iespēju ikdienā vairāk nodarboties ar sportu un fiziskām aktivitātēm.