#BeActive – Rīgas veselības centrā aizvadīta Eiropas Sporta nedēļa - Rīgas veselības centrs

#BeActive – Rīgas veselības centrā aizvadīta Eiropas Sporta nedēļa

Eiropas Sporta nedēļa* Latvijā un visā Eiropā tika aizvadīta jau sesto gadu. 2020. gadā tā norisinājās no 23. līdz 30. septembrim un tās mērķis – mainīt iedzīvotāju paradumus un aicināt būt fiziski aktīvākiem.

Ceturtdien, 24. septembrī aicinājām būt aktīviem (#BeActive) un BEZ MAKSAS apmeklēt nodarbības jaunuzceltajā ēkā filiāles “BOLDERĀJA” Rehabilitācijas un rekreācijas nodaļā, atklājot sev jaunas fiziskas aktivitātes.

Esam gandarīti, ka 18 Bolderājas un tuvākās apkārtnes iedzīvotāji atsaucās un apmeklēja nodarbības:

–  FITNESA (FUNKCIONĀLO) TRENIŅU ar sporta speciālistu Raivo Rudzīti;

 – FIZISKO SAGATAVOTĪBU BĒRNIEM NO 7–10 GADIEM ar sporta speciālistu Raivo Rudzīti;

– ŪDENS AEROBIKU ar sporta speciālisti Jūliju Fadejevu.

Īpašs prieks, ka kopā ar saviem skolotājiem un trīs topošajiem sporta pedagogiem, Latvijas Sporta akadēmijas studentiem Rīgas veselības centrā viesojās un nodarbības sporta zālē un baseinā apmeklēja arī 29 skolēni no Rīgas Angļu ģimnāzijas 6.klases.

 

 

*Kas ir Eiropas Sporta nedēļa?
Eiropas Sporta nedēļa ir Eiropas Komisijas iniciatīva, lai rosinātu sportu un fiziskās aktivitātes Eiropā. Tās ietvaros pavisam 41 Eiropas valstī tiks organizēti jauni pasākumi un izmantotas esošās iniciatīvas, kas jau tagad veiksmīgi īstenotas Eiropas, valsts, reģionālā vai vietējā mērogā. Eiropas mēroga kampaņa mudina eiropiešus būt aktīviem (#BeActive) ne tikai Sporta nedēļā, bet visu gadu.

Kādēļ nepieciešama Eiropas Sporta nedēļa?
Sports un fiziskās aktivitātes ievērojami sekmē Eiropas iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Tomēr fiziskās aktivitātes līmenis pašlaik nav pietiekami augsts un dažās valstīs pat pazeminās. Eiropas Sporta nedēļas mērķis ir mainīt šo situāciju. Nepietiekama fiziskā aktivitāte ne tikai negatīvi ietekmē sabiedrību un cilvēka veselību, bet arī rada ekonomiskas izmaksas. Turklāt sportošana var veicināt iecietību eiropiešu vidū un radīt pilsonības izjūtu. Sporta kā sociālās integrācijas līdzekļa lomas stiprināšana palīdz risināt pašreizējās problēmas Eiropas sabiedrībā.

Kāds ir Eiropas sporta nedēļas mērķis?
Eiropas Sporta nedēļas mērķis ir veicināt sportošanu un fiziskās aktivitātes un vairot izpratni par to daudzajām priekšrocībām. Nedēļa domāta ikvienam — neatkarīgi no vecuma, izcelsmes vai fiziskās sagatavotības. Sporta nedēļa saved kopā iedzīvotājus, valsts iestādes, sporta kustības, pilsoniskās sabiedrības organizācijas un privāto sektoru. Pievēršot īpašu uzmanību vietējā līmeņa iniciatīvām, sporta nedēļa iedvesmo eiropiešus regulāri būt aktīviem (#BeActive) un veicina iespēju ikdienā vairāk nodarboties ar sportu un fiziskām aktivitātēm.