2022. gadā SIA “Rīgas veselības centrs” paveiktais veselības aprūpes nodrošināšanā iedzīvotājiem - Rīgas veselības centrs