Klientu apkalpošana angļu valodā - Rīgas veselības centrs

Klientu apkalpošana angļu valodā

Lai sniegtu iespēju klientiem, kuri nerunā latviešu un krievu valodā, iegūt informāciju par mūsu centrā pieejamiem pakalpojumiem un speciālistiem, kuri nodrošina konsultācijas kādā no svešvalodām, esam izveidojuši speciālu klientu konsultanta amatu. Saziņai lūgums izmantot tālr. nr. 26 951 105 vai rakstīt uz e-pastu: medicare@rigasveseliba.lv , kontaktpersonas vārds – Sandra Malada.

To provide the customers, who don’t speak Latvian or Russian, with information about available health-care services and health care specialists speaking some foreign language we have established a position of English-speaking customer consultant. For more information and inquiries, please, contact Sandra Malada – 26 951 105, medicare@rigasveseliba.lv