Диетотерапия

Специалисты

Болдерая

Alīna Kirillova

Uztura speciālists

Antoņina Osokina

Uztura speciālists

Ильгюциемс

Antoņina Osokina

Uztura speciālists

Иманта

Ineta Jurkevica

Uztura speciālists

Кенгарагс

Alīna Kirillova

Uztura speciālists

Зиепниеккалнс

Alīna Kirillova

Uztura speciālists

Описание

Оценка композиции тела


Координатор отделения реабилитации и рекреации


Болдерая

26800524

rehab.bolderaja@rigasveseliba.lv

Ильгюциемс

28459671

rehab.ilguciems@rigasveseliba.lv

Иманта

20007024

rehab.imanta@rigasveseliba.lv

Кенгарагс

29724482

rehab.kengarags@rigasveseliba.lv

Зиепниеккалнс

27108431

rehab.ziepniekkalns@rigasveseliba.lv

Цены

Nosaukums
Cena (EUR)
Uztura speciālista pirmreizēja konsultācija (iekļaujot rakstiski izstrādātās individuālās uztura rekomendācijas)
44.00
Uztura speciālista pirmreizēja konsultācija
33.00
Uztura speciālista atkārtota konsultācija
22.00
Uztura speciālista lekcija (1 personai, ne mazāk kā 5 cilvēki grupā)
10.00
Skābekļa kokteilis
5.00
Speciālista* konsultācija tiešsaistē līdz 40 min.
38.50
Speciālista* individuāla nodarbība tiešsaistē 40 min.
27.50
Speciālista* nodarbība grupā tiešsaistē 40 min. (grupā vismaz 3 dalībnieki)
9.50
Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta konsultācija tiešsaistē līdz 30 min.
55.00
Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta atkārtota konsultācija tiešsaistē līdz 15 min.
22.00
Speciālista sagatavota rakstiska personalizēta informācija darbam mājās (vingrojumu komplekss, pozicionēšana, relaksācijas metodes, locītavu atslogošana; rekomandācijas par tehniskiem palīglīdzekļiem, ikdienas aktivitāšu pielāgošanu, valodas veicināšanu u.c.) elektroniskas vēstules veidā, nosūtīta uz personas norādīto epasta adresi
27.50