Sporta ārsta konsultācija

 • Padziļināta profilaktiskā medicīniskā pārbaude sportistiem (pieaugušajiem un bērniem) un bērniem ar paaugstinātu fizisku slodzi (ja bērni apgūst profesionālās ievirzes sporta programmu un nepiedalās sacensībās).
 • Papildu profilaktiskā medicīniskā pārbaude sportistiem (pirms sacensībām, pēc saslimšanām un traumām, pēc veiktiem izmeklējumiem).
 • Konsultācijas citām iedzīvotāju grupām (pieaugušajiem un bērniem) par piemērotām fiziskām aktivitātēm.

Izziņu dalībai sacensībās sporta ārsts izsniedz tikai, ja vienu reizi gadā veikta padziļināta profilaktiskā medicīniskā pārbaude, kā arī iesniegt visas iepriekš prasīto izmeklējumu un konsultāciju rezultātu kopijas.

Padziļinātās profilaktiskās medicīniskās pārbaudes laikā sporta ārsts izvērtē sportista:

 • vispārējo veselības stāvokli;
 • sirds – asinsvadu, elpošanas un nervu sistēmu;
 • fiziskās darba spējas;
 • skeleta-muskuļu sistēmu (stāja, locītavas, pēda (plantogrāfija));
 • organisma pašreizējo adaptāciju fiziskām slodzēm;
 • piemērotību konkrētam sporta veidam;

un sniedz:

 • ieteikumus dalībai sporta nodarbībās (treniņos) un sacensībās;
 • ieteikumus par veselības atjaunošanas metožu un profilaktisko pasākumu izmantošanu;
 • ieteikumus par sabalansētu uzturu atbilstoši sportista veselības stāvoklim un fiziskai slodzei, treniņu un sacensību periodam.

Sportista padziļinātā profilaktiskā medicīniskā pārbaude ietver:

 • sporta ārsta apskati;
 • bērniem no 8 līdz 14 gadu vecumam elektrokardiogrammu pirms un pēc slodzes – elektrokardiogramma ar nedozētu vai dozētu slodzi;
 • bērniem līdz 8 gadu vecumam sporta ārsts var lūgt veikt elektrokardiogrammas pierakstu miera stāvoklī;
 • bērniem no 14 gadu vecuma jāveic slodzes testu (veloergometrija) ar elektrokardiogrammas un arteriālā spiediena nepārtrauktu monitorēšanu.

Slodzes testu iespējams veikt “Rīgas veselības centra” filiālē “Imanta” pēc iepriekšēja pieraksta. Slodzes tests vai kardiopulmonālais slodzes tests (elektrokardiogrammas, arteriālā spiediena nepārtraukta monitorēšana un izelpas gāzu analīze) var būt veikts citā ārstniecības iestādē, bet līdzi jābūt ārsta izvērstam slēdzienam par testa rezultātiem (slēdzienā jābūt arī miera elektrokardiogrammas izdrukai ar intervālu mērījumiem un aprakstam).

 • pilnu asins ainu bez EGĀ (hemoglobīns, eritrocīti, hematokrīts, leikocīti, leikocītu formula, trombocīti) un urīna analīzi.
 • pieaugušajiem ≥35 gadiem arī asins bioķīmijas rādītājus – ALAT, kreatinīns, glikozes, kālija līmenis asinīs un lipidogramma. Sievietēm ieteicams noteikt arī dzelzs un transferīna līmeni asinīs.

Asins ainas un urīna analīzes rezultāti derīgi 1 mēnesi – ar nosacījumu, ka mēneša laikā nav bijušas nozīmīgas izmaiņas veselības stāvoklī. Asins bioķīmijas rezultāti derīgi 1 gadu – ar nosacījumu, ka gada laikā nav bijušas nozīmīgas izmaiņas veselības stāvoklī. Analīzes ieteicams veikt līdz sporta ārsta apskatei, lai nebūtu jāierodas uz atkārtotu vizīti.

 • antropometriskos mērījumus (obligāti bērniem līdz 17 gadu vecumam),
 • redzes pārbaudi, izmantojot redzes tabulu (vai var uzrādīt okulista vai ģimenes ārsta izziņu par redzes pārbaudes rezultātiem).

Sporta ārsta atzinuma sniegšanai var būt nepieciešami papildu citi izmeklējumi (piemēram, ķermeņa masas analīze, ehokardiogrāfija) vai cita ārsta speciālista slēdziens (piemēram, neirologa vai otorinolaringologa).

!!!Analīzes, elektrokardiogrāfiju, slodzes testu un citus izmeklējumus ar ģimenes ārsta nosūtījumu iespējams veikt kā valsts apmaksātus pakalpojumus.

Papildus par maksu ir iespējama detalizētāka skeleta-muskuļu sistēmas funkcionālā stāvokļa un fiziskās sagatavotības izvērtēšana pie fizioterapeita.

Lai mūsu sadarbība padziļinātajā profilaktiskajā medicīniskajā pārbaudē būtu veiksmīga un Jums nevajadzētu ierasties atkārtoti vizītē pie sporta ārsta:

 • lūgums uz padziļināto profilaktisko medicīnisko pārbaudi bērnam līdz 14 gadu vecumam ierasties kopā ar viņa likumisko pārstāvi;
 • līdzi jābūt aizpildītai un parakstītai anamnēzes anketas veidlapai, anamnēzes anketu atradīsiet ŠEIT [dokuments tiks pievienots drīzumā];
 • aizpildītai un parakstītai profilaktisko medicīnisko pārbaužu sporta medicīnā informācijas un sportista un bērna ar paaugstinātu fizisko slodzi piekrišanas lapai, ja bērns profilaktisko medicīnisko pārbaudi veic pirmo reizi; veidlapu atradīsiet  ŠEIT [dokuments tiks pievienots drīzumā];
 • visu iepriekš veikto izmeklējumu vai citu medicīnas iestāžu izsniegto izrakstu kopijas;
 • lūgums uz padziļināto profilaktiskās medicīnas pārbaudi neierasties ar akūtu vīrusa infekciju, akūtu infekcijas saslimšanu un akūtu vai nesen notikušu traumu, kuras dēļ sportists uz laiku netrenējas;
 • lūgums dienu pirms pārbaudes un pārbaudes dienā nepiedalīties sacensībās, kā arī pārbaudes dienā netrenēties!