15.10.2019. Par tiesībām nomāt nekustamā īpašuma Rīgā, Imantas 8. līnijā 1-k1, ēkas ar kadastra Nr.01000930362001 1.stāva telpas (Nr. 119, 120, 121, 122, 123) (saskaņā ar plānu) ar kopējo platību 58,1 m2 un tām piesaistītās zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 01000930362 (platība 15030 m2) domājamās daļas 60,3m2, kas atbilst proporcionāli lietošanā nodoto telpu platībai (turpmāk – Objekts Nr.1), Rīgā, Mežrozīšu ielā 43, ēkas ar kadastra Nr.01000970158 1.stāva telpas Nr. 1.K(V).03, 1.L(V).05 un 1.L(V).04) (saskaņā ar plānu) ar kopējo platību 37,32 m2 un tām piesaistītās zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0100 097 0043 (platība 23 095 m2) domājamās daļas 70,65m2, kas atbilst proporcionāli lietošanā nodoto telpu platībai (turpmāk – Objekts Nr.2), Rīgā, Mežrozīšu ielā 43, ēkas ar kadastra Nr.01000970158 1.stāva telpa Nr. 1.A.01 (saskaņā ar plānu) ar kopējo platību 16.61 m2 un tai piesaistītā zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 01000970043 (platība 23 095 m2) domājamās daļas 31,44m2, kas atbilst proporcionāli lietošanā nodoto telpu platībai (turpmāk – Objekts Nr.3), Rīgā, Mežrozīšu ielā 43 2.stāva telpas (Nr. 2.H(V).01, 2.Z.03, 2.Z.04, 2.Z.05, 2.Z.06, 2.Z.07) (saskaņā ar plānu) ar kopējo platību 78.45 m2 un tām piesaistītās zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0100 097 0043 (platība 23 095 m2) domājamās daļas 148,51m2, kas atbilst proporcionāli lietošanā nodoto telpu platībai (turpmāk – Objekts 4) - Rīgas veselības centrs