11.12.2020. Par tiesībām nomāt telpas un tām piesaistīto zemes gabalu domājamās daļas: 1) Rīgā, Spulgas ielā 24 (kadastra apzīmējums 01001070123008), 1.stāva telpa Nr.33 15,20 m2 platībā 2) Rīgā, Kaņiera ielā 13 (kadastra Nr.01000720129), 1.stāva telpa Nr.001-44 9,20 m2 platībā 3) Rīgā, Kokles ielā 12 (kadastra Nr.01000570010), 1.stāva telpa Nr.15 9,0 m2 platībā 4) Rīgā, Sēlpils ielā 15 (kadastra apzīmējums 01000640003009), 1.stāva telpa Nr.002-45 15,5 m2 platībā - Rīgas veselības centrs