08.02.2021. Par tiesībām nomāt nekustamā īpašuma Rīgā, Spulgas ielā 24, (kadastra apzīmējums 01001070123008) 1.stāva aptiekas telpas (telpa Nr.16 ar platību 29,4 m2, telpa Nr.17 ar platību 4,5 m2, telpa Nr.18 ar platību 4,3 m2) ar kopējo platību 38,2 m2 - Rīgas veselības centrs