08.12.2020. Par tiesībām nomāt nekustamā īpašuma Rīgā, Sēlpils ielā 15, (kadastra Nr.01000640003009), 1.stāva aptiekas telpas (telpa Nr.1 ar platību 4,3 m2, telpa Nr.2 ar platību 5,1 m2, telpa Nr.3 ar platību 19,90 m2) ar kopējo platību 29,3 m2, kopā ar piesaistītajām zemes domājamām daļām, kas atbilst proporcionāli lietošanā nodoto telpu platībai - Rīgas veselības centrs