16.06.2020. Par tiesībām nomāt nekustamā īpašuma Rīgā, Imantas 8. līnijā 1-k1, ēkas ar kadastra Nr.01000930362001 1.stāva telpas Nr.13, Nr.14 ar kopējo platību 30 m2 (turpmāk – Telpas) un tām piesaistītās zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 01000930362 (platība 15030 m2) domājamās daļas, kas atbilst proporcionāli lietošanā nodoto telpu platībai - Rīgas veselības centrs