01.02.2023. Nomas līguma termiņa pagarināšana aptiekas telpām Kokles ielā 12, Rīgā - Rīgas veselības centrs