08.07.2022. Par tiesībām nomāt nekustamo īpašumu Kokles ielā 12, Rīgā, (kadastra apzīmējums 01000570010004), saimniecības ēka farmaceitiskā pakalpojuma sniedzēja vajadzībām, ar kopējo platību 26,80 m2, un tai piesaistītā zemes gabala domājamās daļas, kas atbilst proporcionāli lietošanā nodotās ēkas platībai - Rīgas veselības centrs