27.04.2023. Par SIA “Rīgas veselības centrs” medicīnas ierīces - Rentgena iekārta PHILIPS Bucky Diagnost TH un tās komplektācija, pārdošanu par brīvu cenu. - Rīgas veselības centrs