20.03.2023. Par tiesībām iegūt SIA “Rīgas veselības centrs” saimnieciskajā darbībā neizmantojamo medicīnas ierīci - Rentgena iekārta PHILIPS Bucky Diagnost TH un tās komplektācija - Rīgas veselības centrs