Publiskojamā informācija par kapitālsabiedrības darbu - Rīgas veselības centrs

Publiskojamā informācija par kapitālsabiedrības darbu

Nr.p.k. Informācijas joma Publicēšanas biežums Publicētā informācija
1. Finanšu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti 1x gadā

2020. gads

2019. gads

2018. gads

2017. gads

2016. gads

2. Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā 1x gadā

2020. gads

2019. gads

2018. gads

2017. gads

2016. gads

3. Valsts/pašvaldības budžeta finansējuma izlietojums 1x gadā

2020. gads

2019. gads 

2018. gads

2017. gads

2016. gads

4. Atalgojuma politikas principi 1x gadā Atalgojuma politikas principi
5. Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība 1x gadā SIA “Rīgas veselības centrs” neveic ziedošanu (dāvināšanu)
6. Neauditēts ceturkšņa pārskats 1x ceturksnī

Neauditēts 2021.g. ceturkšņa pārskats

Neauditēts 2020.g. ceturkšņa pārskats

Neauditēts 2019. g. ceturkšņa pārskats

Neauditēts 2018. g. ceturkšņa pārskats

Neauditēts 2017. g. ceturkšņa pārskats

7.

Neauditēts pusgada pārskats

1x pusgadā

Neauditēts 2021. g. pusgada pārskats

Neauditēts 2020. g. pusgada pārskats

Neauditēts 2019. g. pusgada pārskats

Neauditēts 2018. g. pusgada pārskats

Neauditēts 2017. g. pusgada pārskats

Neauditēts 2016. g. pusgada pārskats

8. Neauditēts 9 mēnešu pārskats  

Neauditēts 2020. g. 9 mēnešu pārskats

Neauditēts 2019. g. 9 mēnešu pārskats

Neauditēts 2018. g. 9 mēnešu pārskats

Neauditēts 2017. g. 9 mēnešu pārskats

Neauditēts 2016. g. 9 mēnešu pārskats

9. Neauditēts gada pārskats 1x gadā

Neauditēts 2020. gada pārskats

Neauditēts 2019. gada pārskats

Neauditēts 2018. gada pārskats

Neauditēts 2017. gada pārskats

Neauditēts 2016. gada pārskats

10. Auditēts gada pārskats 1x gadā

Auditēts 2020. gada pārskats

Auditēts 2019. gada pārskats

Auditēts 2018. gada pārskats

Auditēts 2017. gada pārskats

Auditēts 2016. gada pārskats

11. Īpašuma struktūra (t.sk., līdzdalība citās sabiedrībās) Pastāvīgi

SIA “Rīgas veselības centrs” ir 100% apmērā Rīgas pašvaldībai piederoša kapitālsabiedrība.

SIA “Rīgas veselības centrs” nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās.

12. Saņemtie un veiktie ziedojumi (dāvinājumi) Pastāvīgi Saņemtu ziedojumu nav
13. SIA “Rīgas Veselības centrs” dalībnieku sapulces Regulāri

2021.gads:
02.03.2021., 09.03.2021., 28.05.2021.

2020. gads: 
20.02.2020.16.03.2020.30.03.2020.23.04.2020.29.05.2020.

2019. gads: 
01.04.2019.29.04.2019.03.09.2019.25.11.2019.

2018. gads:
02.03.2018.24.04.2018.28.09.2018.

2017.gads:
27.01.2017.16.02.2017.26.04.2017.29.11.2017.

2016.gads:
29.02.2016.30.05.2016.24.11.2016.29.12.2016.

14.

SIA “Rīgas veselības centrs” darbības, darbības un rīcības ar mantu un finanšu līdzekļiem tiesiskuma un lietderības, un korporatīvās pārvaldības ārējais neatkarīgais izvērtējums (pamatojoties uz Rīgas domes 28.08.2019. lēmumu Nr. 2556 “Par ārējo neatkarīgo izvērtējumu veikšanu kapitālsabiedrībās un aģentūrās). Izvērtējuma veicējs SIA “CSE COE”, reģistrācijas Nr. 40103995402.

Pēc fakta

Kopsavilkums

1

2

15.

Statistika par darbinieku atlasi

1x gadā

2020. gads

 

Apdrošinātāji


Zvanu centrs 20028801, 8801
Darba laiks: darbdienās no 8.00 – 20.00

pieraksts@rigasveseliba.lv

E-pieraksts

Atteikties no pieraksta ŠEIT.