SIA “Rīgas veselības centrs” noslēdz līgumu ar CFLA par Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda projekta ieviešanu - Rīgas veselības centrs