Rīgas veselības centrs ievieš elektronisko kvīti jeb e-kvīti - Rīgas veselības centrs

Rīgas veselības centrs ievieš elektronisko kvīti jeb e-kvīti

SIA “Rīgas veselības centrs” ir uzsākusi mūsdienīga un funkcionāla darījumu apliecinoša maksājuma dokumenta – elektroniskās kvīts jeb e-kvīts* ieviešanu.

E-kvīts ir īpaši veselības aprūpes nozarei izstrādāts tehnoloģisks risinājums – kases čekam vai papīra kvītij līdzvērtīgs maksājumu apliecinošs dokuments. Jums, mūsu pacienti, e-kvīts izmantošana būtiskas izmaiņas neradīs, jo norēķināšanās kārtība būs tāda pati, kā iepriekš, tikai pats dokuments vizuāli izskatīsies nedaudz citādi.

Galvenais jūsu ieguvums – maksājuma dokumentu elektroniska aprite, proti, pēc e-kvīšu ieviešanas procesa pabeigšanas SIA “Rīgas veselības centrs”  informācija par pacienta saņemtajiem ārstniecības pakalpojumiem, rakstiski iesniegtas piekrišanas gadījumā, ar e- kvīts starpniecību tiks automātiski nosūtīta  Valsts ieņēmumu dienestam (VID) iekļaušanai gada ienākumu deklarācijas sagatavē. Šādā gadījumā, nākamgad atverot savu VID sagatavoto gada ienākumu deklarācijas melnrakstu, jūs jau redzēsiet nepieciešamo informāciju par ārstniecības attaisnotajiem izdevumiem, un jums to vajadzēs tikai akceptēt! Tas nozīmē, ka jums vairs nebūs jākrāj veselības pakalpojumu čeki un tie jāfotografē vai jāskenē, lai tos pievienotu savai gada ienākumu deklarācijai un izmantotu iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārmaksas atgūšanai.

Nav pamata uztraukties par jūsu personas datu noplūdi, jo VID datorsistēmas ir drošas un e-kvītī darījums tiek nosaukts vispārināti.

Ikvienas jaunas sistēmas vai pakalpojuma ieviešana prasa laiku un iestrādāšanos, tāpēc jau iepriekš pateicamies par izpratni e-kvīts ieviešanas procesā!

*2018. gada nogalē valdība pieņēma grozījumus Ministru kabineta 2014. gada 11. februāra noteikumos Nr. 96 “Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība”, atzīstot jaunu norēķinu dokumentu par sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem – elektroniski sagatavotu Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētu kvīti.