Smadzeņu migla un kognitīvie traucējumi pēc Covid19

Smadzeņu migla pēc Covid-19. Kā atjaunot koncentrēšanos un citas kognitīvās funkcijas

Jau no pirmajiem pārslimošanas ar Covid-19 gadījumiem pasaulē cilvēki ziņojuši par komplikācijām,

kas ietver nogurumu, koncentrēšanās grūtības, kavētību un citus kognitīvos traucējumus.

“Rīgas veselības centra” ergoterapeite Sabīne Maciase norāda, ka šo cilvēkam tik nepieciešamo spēju samazināšanās ietekmē viņa iespējas atgriezties ikdienā – citiem tas kavē atgriešanos darbā, bet smagākos gadījumos cilvēks pat nespēj veikt vienkāršas, bet svarīgas pašaprūpes aktivitātes. Par izziņas traucējumiem sūdzējušies līdz pat 80% izslimojušo.  Tas nozīmē, ka vairākumam pēc Covid-19 infekcijas novēro atmiņas, koncentrēšanās, uzmanības noturības, problēmu risināšanas un citus kognitīvos traucējumus.

Neiropsihologi kognitīvo traucējumu kopumu nodēvējuši par “smadzeņu miglu” (angļu valodā – brain fog). Speciālisti uzsver, ka termins “smadzeņu migla” nav medicīnisks, tas ietver dažādus kognitīvos traucējumus, kas saistīti ar domāšanas grūtībām un ikdienas kognitīvo darbību. Tas nozīmē, ka smadzeņu migla var nozīmēt dažādas lietas dažādiem cilvēkiem vai dažādu simptomu kombināciju. Zinātnieki kognitīvos traucējumus pēc izslimošanas skaidro ar smadzeņu iekaisumu, ko izraisa Covid-19 vīruss, un patlaban tiek veikti pētījumi, lai labāk izprastu smadzeņu miglas cēloni/-ņus.

“Rīgas veselības centra” ergoterapeiti praksē izmanto mūsdienu tehnoloģijas, proti, datorizētu izziņas terapijas programmu RehaCom, kas dod iespēju objektīvi novērtēt personas kognitīvās  funkcijas, noskaidrot, kuras no tām ir vairāk cietušas, un  trenēt, atjaunot tās. 

 

 Par izziņas traucējumiem sūdzējušies līdz pat 80% izslimojušo.  

Tas nozīmē, ka vairākumam pēc Covid-19 infekcijas novēro atmiņas, koncentrēšanās, uzmanības noturības, problēmu risināšanas un citus kognitīvos traucējumus.

 

RehaCom programmas ietvaros pacienta izziņas novērtējumam tiek izmantoti deviņi moduļi: modrība, dalītā uzmanība, selektīvā uzmanība, darba atmiņa, telpiskā skaitļu meklēšana, vārdu atmiņa, loģiskā domāšana, vizuālais lauks un vizuālā skenēšana. Pēc personas datu iegūšanas rezultāts tiek salīdzināts ar populācijā vidējo rādītāju atbilstošajā vecuma grupā. Novērtējuma procesa gaitā programma veic  personas uzrādīto rezultātu analīzi, beigās piedāvājot konkrētus terapijas moduļus traucēto kognitīvo funkciju trenēšanai/atjaunošanai. Programma RehaCom ir pieejama arī latviešu un krievu valodā, un tās terapijas moduļu klāsts sniedz iespēju uzlabot gan vienkāršas kognitīvas funkcijas, gan sarežģītas, kombinētas funkcijas. 
 

Daudziem pacientiem, jo sevišķi senioriem uzreiz pēc pārslimošanas ar Covid-19 ir samazinātas nodarbes veikšanas spējas. Ergoterapeits novērtē funkcionēšanas traucējumus, apmāca enerģijas taupīšanas metodes, ergonomikas pamatprincipus, nepieciešamības gadījumā iesaka tehniskos palīglīdzekļus. Ja nepieciešams, ergoterapeits izstrādā arī mājas terapijas programmu, uzsverot nodarbju – pašaprūpes, darba, brīvā laika un miega līdzsvaru cilvēka ikdienā.

Kas jādara, lai uzsāktu rehabilitāciju pēc izslimota Covid-19? Informācija: ŠEIT

 

Par rehabilitācijas iespējām pēc izslimota Covid-19 un arī programmu RehaCom var uzzināt TV raidījumā ŠEIT

 

 

Publikācija tapusi sadarbībā ar portālu www.mammamuntetiem.lv

Foto no SIA “Rīgas veselības centrs” arhīva.