Jaunās tehnoloģijas ergoterapijā - ergoterapeite Sabīne Maciase - Rīgas veselības centrs

Jaunās tehnoloģijas ergoterapijā – ergoterapeite Sabīne Maciase

Ar jūlija mēnesi mūsu centra filiālēs „Imanta”, „Iļģuciems” un „Torņakalns” darbu uzsāk jauna ergoterapeite – Sabīne Maciase. Jaunajai speciālistei ir īpaša interese par mūsdienu tehnoloģiju izmantojumu ergoterapeita praksē, tāpēc viņa darbā ar pacientiem izmantos datorprogrammu RehaCom.

RehaCom ir viegli lietojams terapeitisks rīks, kas piemērots dažāda vecuma pacientiem (no 6 gadu vecuma) ar kognitīviem traucējumiem gan agrīnā, gan vēlīnā rehabilitācijas posmā. RehaCom piedāvā gan novērtēt un diagnosticēt kognitīvus traucējumus, gan arī veikt atbilstošu, personai pielāgotu terapiju izziņas funkciju veicināšanai.

RehaCom programmā pacienta novērtējumam tiek izmantoti 9 moduļi: modrība, dalītā uzmanība, selektīvā uzmanība, darba atmiņa, telpiskā skaitļu meklēšana, vārdu atmiņa, loģiskā domāšana, vizuālais lauks un vizuālā skenēšana. Pēc datu iegūšanas konkrētās personas rezultāts tiek salīdzināts ar populācijā vidējo rādītāju veseliem cilvēkiem atbilstošajā vecuma grupā. Novērtējuma procesa gaitā programma veic nepārtrauktu analīzi, beigās piedāvājot konkrētus terapijas moduļus traucēto kognitīvo funkciju uzlabošanai.

Programma RehaCom ir pieejama latviešu un krievu valodā, un tās terapijas moduļu klāsts (skaitā vairāk par 20) sniedz iespēju uzlabot gan vienkāršas kognitīvas funkcijas, gan sarežģītas, kombinētas funkcijas. Programmas stiprās puses: automātiska uzdevumu adaptēšana atbilstoši uzdevuma veicēja spējām, tūlītēja atgriezeniskā saiti terapeitam un pacientam, kā arī nepārtraukta procesa analīze.

Lai uzzinātu par pieraksta iespējām un pieteiktu vizīti, lūdzu, sazinieties ar mūsu filiāļu “Imanta”, “Iļģuciems” un “Torņakalns” rehabilitācijas nodaļas koordinatoriem – koordinātes  šīs lapas sadaļā Kontakti. Informācijai un pierakstam arī šīs koordinātes: 20028801, 8801; pieraksts@rigasveseliba.lv

Datorizēto kognitīvo terapiju RehaCom izveidojusi Vācijas kompānija “Hasomed GmbH”, sadarbojoties ar daudziem zinātniekiem, ārstiem un funkcionālajiem terapeitiem. RehaCom programmai ir vairāk nekā 25 gadu pieredze tirgū un tā regulāri tiek attīstīta, kā arī tās efektivitāte ir pierādīta pētījumos, kas liecina, ka,  salīdzinājumā ar tradicionālām pieejām, datorizētai kognitīvajai terapijai ir potenciāls ieņemt svarīgu lomu kognitīvo funkciju uzlabošanā, piedāvājot ātrāku rezultātu analīzi un mērķu sasniegšanu.

Skatiet arī: https://www.rehacom.com/what-is-rehacom.html