Fizisko kustību nozīme grūtniecības laikā. RVC speciālistu atziņas - Rīgas veselības centrs