#BeActive – aizvadītas bezmaksas veselības rekreācijas nodarbības Eiropas Sporta nedēļā - Rīgas veselības centrs

#BeActive – aizvadītas bezmaksas veselības rekreācijas nodarbības Eiropas Sporta nedēļā

Katru gadu Eiropas valstīs un arī Latvijā no 23. līdz 30. septembrim noritēja Eiropas Sporta nedēļa*. Tās mērķis – mainīt iedzīvotāju paradumus un aicināt būt fiziski aktīvākiem.

Arī šogad SIA “Rīgas veselības centrs” Rehabilitācijas un rekreācijas nodaļu speciālisti visās sešās filiālēs aicināja ģimenes – bērnus, vecākus, māmiņas ar mazuļiem un seniorus būt aktīviem (#BeActive) un BEZ MAKSAS apmeklēt veselības rekreācijas (sporta) nodarbības svaigā gaisā. 

Prieks par aktīvajiem senioriem, īpaši no kopienas centra “Ābeļzieds”, kā arī citiem interesentiem, kuri kopskaitā 27 apmeklēja nodarbības kopā ar “Rīgas veselības centra” fizioterapeitiem Anastasiju Feofilovu un topošajiem fizioterapeitiem – studentiem praktikantiem, Emīlu Svenu Bumbieri, Alisi Pētersoni, Kristapu Pugaču, Elvitu Kokoreviču, sporta speciālistiem Tatjanu Klimoviču un Raivo Rudzīti.

*Kas ir Eiropas Sporta nedēļa?
Eiropas Sporta nedēļa ir Eiropas Komisijas iniciatīva, lai rosinātu sportu un fiziskās aktivitātes Eiropā. Tās ietvaros pavisam 41 Eiropas valstī tiks organizēti jauni pasākumi un izmantotas esošās iniciatīvas, kas jau tagad veiksmīgi īstenotas Eiropas, valsts, reģionālā vai vietējā mērogā. Eiropas mēroga kampaņa mudina eiropiešus būt aktīviem (#BeActive) ne tikai Sporta nedēļā, bet visu gadu.

Kādēļ nepieciešama Eiropas Sporta nedēļa?
Sports un fiziskās aktivitātes ievērojami sekmē Eiropas iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Tomēr fiziskās aktivitātes līmenis pašlaik nav pietiekami augsts un dažās valstīs pat pazeminās. Eiropas Sporta nedēļas mērķis ir mainīt šo situāciju. Nepietiekama fiziskā aktivitāte ne tikai negatīvi ietekmē sabiedrību un cilvēka veselību, bet arī rada ekonomiskas izmaksas. Turklāt sportošana var veicināt iecietību eiropiešu vidū un radīt pilsonības izjūtu. Sporta kā sociālās integrācijas līdzekļa lomas stiprināšana palīdz risināt pašreizējās problēmas Eiropas sabiedrībā.

Kāds ir Eiropas sporta nedēļas mērķis?
Eiropas Sporta nedēļas mērķis ir veicināt sportošanu un fiziskās aktivitātes un vairot izpratni par to daudzajām priekšrocībām. Nedēļa domāta ikvienam — neatkarīgi no vecuma, izcelsmes vai fiziskās sagatavotības. Sporta nedēļa saved kopā iedzīvotājus, valsts iestādes, sporta kustības, pilsoniskās sabiedrības organizācijas un privāto sektoru. Pievēršot īpašu uzmanību vietējā līmeņa iniciatīvām, sporta nedēļa iedvesmo eiropiešus regulāri būt aktīviem (#BeActive) un veicina iespēju ikdienā vairāk nodarboties ar sportu un fiziskām aktivitātēm.