Онкология

Специалисты

Иманта

Marianna Bitiņa

Onkologs, ķīmijterapeits

Цены

Nosaukums
Cena (EUR)
Onkologa, ķīmijterapeita pirmreizēja konsultācija
44.00
Onkologa, ķīmijterapeita atkārtota konsultācija
33.00