Эрготерапия

Специалисты

Болдерая

Līga Vjatere

Ergoterapeits

Ильгюциемс

Lolita Cibule

Ergoterapeits, Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts

Līga Vjatere

Ergoterapeits

Иманта

Anna Buša

Ergoterapeits

Кенгарагс

Žanna Dolženko

Ergoterapeits

Торнякалнс

Sabīne Maciase

Ergoterapeits

Зиепниеккалнс

Anna Buša

Ergoterapeits

Описание

Эргономичность в повседневной деятельности

Когнитивная терапия с Rehacom

Лечение нарушений связанных с повседневной деятельностью

Оценка доступности среды

Позиционирование

Технические вспомогательные средства в повседневной деятельности

Терапия руки и ортезы на запястья


Координатор отделения реабилитации и рекреации


Болдерая

26800524

rehab.bolderaja@rigasveseliba.lv

Ильгюциемс

28459671

rehab.ilguciems@rigasveseliba.lv

Иманта

20007024

rehab.imanta@rigasveseliba.lv

Кенгарагс

29724482

rehab.kengarags@rigasveseliba.lv

Торнякалнс

27108431

rehab.tornakalns@rigasveseliba.lv

Зиепниеккалнс

27108431

rehab.ziepniekkalns@rigasveseliba.lv

Цены

Nosaukums
Cena (EUR)
Ergoterapeita pirmreizēja konsultācija
33.00
Atkārtota ergoterapeita konsultācija
22.00
Ergoterapeita/fizioterapeita/audiologopēda/logopēda konsultācija - tehnisko palīglīdzekļu nepieciešamības izvērtējums ar rakstiska atzinuma izsniegšanu
35.00
Fizioterapeita vai ergoterapeita konsultācija par pozicionēšanu un handlingu, posturālā režīma sastādīšana un rakstisku rekomendāciju izsniegšana
35.00
Individuālā nodarbība 30 min.
14.00
Individuālā nodarbība 45 min.
22.00
Individuālā nodarbība 60 min.
28.50
Nodarbība grupā bērniem (3-6 pacienti)
9.00
Tehnisko palīglīdzekļu atbilstības novērtēšana un pielāgošana līdz 60 min.
28.50
Nodarbība grupā pieaugušajiem (3-6 pacienti)
10.50
Ergoterapeita lekcija (1 personai)
10.00
Pirksta ortoze no zemas temperatūras plastikāta
16.50
Vairākus pirkstus ietveroša ortoze no zemas temperatūras plastikāta
38.50
Īkšķa 2 locītavas ietveroša ortoze no zemas temperatūras plastikāta
27.50
Īkšķa 3 locītavas ietveroša ortoze no zemas temperatūras plastikāta
33.00
Plaukstas pamatnes ortoze no zemas temperatūras plastikāta
44.00
Apakšdelma-plaukstas-pirkstu ortoze no zemas temperatūras plastikāta
66.00
Speciālista* konsultācija tiešsaistē līdz 40 min.
38.50
Speciālista* individuāla nodarbība tiešsaistē 40 min.
27.50
Speciālista* nodarbība grupā tiešsaistē 40 min. (grupā vismaz 3 dalībnieki)
9.50
Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta konsultācija tiešsaistē līdz 30 min.
55.00
Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta atkārtota konsultācija tiešsaistē līdz 15 min.
22.00
Speciālista sagatavota rakstiska personalizēta informācija darbam mājās (vingrojumu komplekss, pozicionēšana, relaksācijas metodes, locītavu atslogošana; rekomandācijas par tehniskiem palīglīdzekļiem, ikdienas aktivitāšu pielāgošanu, valodas veicināšanu u.c.) elektroniskas vēstules veidā, nosūtīta uz personas norādīto epasta adresi
27.50