Operāciju māsa filiāles “Bolderāja” Terapijas un ķirurģijas dienas stacionārā - Rīgas veselības centrs

Operāciju māsa filiāles “Bolderāja” Terapijas un ķirurģijas dienas stacionārā

Pienākumi:
• Strādāt saskaņā ar medicīnas māsas profesijas standartu.
• Nodrošināt pirms un pēc operācijas aprūpi pacientam Operāciju zālē un aprūpi ķirurģisku operāciju laikā.
• Instrumentēt ķirurģiskajās operācijās.
• Uzskaitīt operācijas laikā izlietoto medicīniski izmantojamo materiālu un ķirurģiskos instrumentus
• Ievērot un uzraudzīt aseptikas un antiseptikas noteikumu ievērošanu operāciju zālē.
• Izvērtēt sterilizācijas procesa kvalitāti, ievērot un uzraudzīt sterilā materiāla, medicīnisko ierīču (instrumentārija) un operāciju veļas uzglabāšanas noteikumus un derīguma termiņus.
• Nepieciešamības gadījumā, atbilstoši ārsta nozīmējumiem, nodrošināt savlaicīgu, precīzu un drošu medikamentozo terapiju, diagnostisko un ārstniecisko procedūru izpildi, paraugu ņemšanu laboratoriskajiem izmeklējumiem.
• Savas kompetences ietvaros informēt pacientu par viņa veselības stāvokli, izskaidrot paredzamās aprūpes darbības un medicīniskos terminus pacientam saprotamā formā.
• Izglītot pacientus un viņu ģimenes locekļus veselības uzturēšanas un veicināšanas jautājumos.
• Nepieciešamības gadījumos sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību savas kompetences robežās.
• Novērtēt un darba laikā nodrošināt darba vides un aprūpes procesā pielietojamā medicīniskā aprīkojuma un medicīnas ierīču atrašanos darba kārtībā, ievērot medicīnas ierīču ekspluatācijas noteikumus.
• Aizpildīt nepieciešamo dokumentāciju atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai ārstniecības iestāžu medicīniskās un uzskaites dokumentācijas lietvedības kārtībai, kā arī saskaņā ar LR normatīviem aktiem par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu.

Prasības:
• Profesionālā vidējā izglītība medicīnā.
• Reģistrācija Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā.
• Sertifikāts medicīnas māsu specialitātēs, atbilstoši amata prasībām.
• Nepieciešama profesionālā pieredze no viena līdz trim gadiem.
• Prasme lietot praksē teorētiskās zināšanas un iegūtās iemaņas.
• Spēja organizēt un nodrošināt pirms operācijas aprūpi un aprūpi ķirurģisku operāciju laikā.
• Prasme lietot medicīniskās ierīces.
• Prasme dokumentācijas kārtošanā.
• Labas sadarbības, saskarsmes un komunikācijas prasmes.
• Prasmes strādāt ar datoru.
• Teicamas latviešu valodas zināšanas un vēlamas krievu valodas zināšanas.
• Sadarbspējīgs vakcinācijas pret Covid-19 sertifikāts.

Piedāvājam:
• Interesantu un dinamisku darbu stabilā uzņēmumā.
• Profesionālu un draudzīgu kolektīvu.
• Ievērojamas atlaides Rīgas pilsētas sabiedriskajā transportā.
• Veselības apdrošināšanu.
• Mēnešalgu – stundas tarifa likmi 7,70 EUR (bruto) +1% no operācijas.

Pieteikuma vēstuli un CV, kā arī izglītību apliecinošu dokumentu kopijas ar norādi “Operāciju māsa”, lūdzam sūtīt uz e-pastu: personals@rigasveseliba.lv
Papildus informāciju varat iegūt, sazinoties pa tālruni 22308066 un 26005619.

Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti uz tikšanos klātienē.


Pieteikumā iekļautie dati tiks izmantoti tikai atlases vajadzībām. Informācija par amata pretendenta datu apstrādi pieejama šeit.