Anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes māsa filiāles “Bolderāja” Terapijas un ķirurģijas dienas stacionārā

Pienākumi:

 • Strādāt saskaņā ar medicīnas māsas profesijas standartu.
 • Sagatavot pacientu anestēzijas manipulācijām un paskaidrot gaidāmās darbības un ierobežojumus.
 • Nodrošināt aprūpes procesa nepārtrauktību, kvalitāti, pēctecību un pacientu aprūpi pirms anestēzijas, anestēzijas laikā, pēc anestēzijas un pēc operācijas novērošanas palātā.
 • Veikt pacientu vitālo rādītāju mērīšanu, atzīmējot rezultātus manipulāciju laikā, kā arī uzraudzīt pacientu pēc manipulāciju periodā.
 • Savas kompetences ietvaros risināt esošās aprūpes problēmas, identificēt potenciālās aprūpes problēmas un/vai riskus un, nepieciešamības gadījumā, savlaicīgi pieaicināt ārstu.
 • Asistēt anesteziologam-reanimatologam anestēzijas laikā.
 • Atbilstoši ārsta nozīmējumiem, nodrošināt savlaicīgu, precīzu un drošu medikamentozo medikamentu, narkotisko un psihotropo vielu ievadīšanu, norakstīšanu un uzglabāšanu.
 • Savas kompetences ietvaros informēt pacientu par viņa veselības stāvokli, izskaidrot paredzamās aprūpes darbības un medicīniskos terminus pacientam saprotamā formā.
 • Izglītot pacientus un viņu ģimenes locekļus veselības uzturēšanas un veicināšanas jautājumos.
 • Nepieciešamības gadījumos sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzībusavas kompetences robežās.
 • Novērtēt un darba laikā nodrošināt darba vides un aprūpes procesā pielietojamā medicīniskā aprīkojuma un medicīnas ierīču atrašanos darba kārtībā, ievērot medicīnas ierīču ekspluatācijas noteikumus.
 • Aizpildīt nepieciešamo dokumentāciju atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai ārstniecības iestāžu medicīniskās un uzskaites dokumentācijas lietvedības kārtībai, kā arī saskaņā ar LR normatīviem aktiem par dokumentu izstrādāšanuun noformēšanu.

Prasības:

 • Profesionālā vidējā izglītība medicīnā.
 • Reģistrācija Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā.
 • Sertifikāts medicīnas māsu specialitātēs, atbilstoši amata prasībām.
 • Nepieciešama profesionālā pieredze no viena līdz trim gadiem.
 • Pārzināt slimību komplikācijas un terapijas blakusiedarbības, to profilaksi un aprūpes specifiku.
 • Pārzināt darbā izmantojamo instrumentu un iekārtu pareizu pielietošanu.
 • Labas sadarbības, saskarsmes un komunikācijas prasmes.
 • Spēja risināt konfliktsituācijas ar klientiem unpacientiem un darbiniekiem;
 • Prasmes strādāt ar datoru.
 • Teicamas latviešu un krievu valodas zināšanas.

Piedāvājam:

 • Interesantu un dinamisku darbu stabilā uzņēmumā.
 • Profesionālu un draudzīgu kolektīvu.
 • Ievērojamas atlaides Rīgas pilsētas sabiedriskajā transportā.
 • Veselības apdrošināšanu.
 • Mēnešalgu – stundas tarifa likmi 8,40 EUR (bruto) +1% no anestēzijas.

Pieteikuma vēstuli un CV, kā arī izglītību apliecinošu dokumentu kopijas ar norādi “Anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes māsa”, lūdzam sūtīt uz e-pastu: personals@rigasveseliba.lv

Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti uz tikšanos klātienē.


Pieteikumā iekļautie dati tiks izmantoti tikai atlases vajadzībām. Informācija par amata pretendenta datu apstrādi pieejama šeit.