Programma “Zīdaiņu attīstības skrīnings” (izmantojot Albertas zīdaiņu motoro skalu)

Programmas mērķis: veicināt zīdaiņa* motoro** attīstību un pēc iespējas agrīni diagnosticēt motorās attīstības kavēšanos. Programmas uzdevums: informēt vecākus par zīdaiņa motoro attīstību pēc noteiktiem raksturojošiem rādītājiem, atbilstoši Albertas zīdaiņu motorai skalai*** (AZMS). * Vērtējot priekšlaikus dzimušos zīdaiņus, kuri vēl nav sasnieguši divu gadu vecumu, tiek ņemts vērā viņu koriģētais vecums. ** Motorā attīstība ir bērna kustību prasmju kvantitatīvas un kvalitatīvas izmaiņas, kas, kopā ar citiem attīstības rādītājiem, atspoguļo bērna bioloģisko briedumu, īpaši dzīves pirmajos mēnešos un gados. *** Pēc Albertas zīdaiņu motorās skalas novērtē zemāk minēto zīdaiņa motorās attīstības parametru atbilstību vecuma normām:

 • velšanās,
 • rāpošana,
 • sēdēšana,
 • staigāšana.

Vispārējs apraksts Programmas ietvaros tiek novērtēta zīdaiņa (2 – 12 mēneši) motorā attīstība saskaņā ar Albertas zīdaiņu motoro skalu (AZMS). Zīdaiņa motorās attīstības vērtējumu veic fizioterapeits, kurš apguvis prasmes lietot AZMS. Speciālists:

 • iepazīstas ar pieejamo bērna medicīnisko dokumentāciju;
 • veic bērna apskati un novērošanu atbilstoši Albertas zīdaiņu motorās skalas prasībām;
 • sagatavo un izsniedz vecākiem (pilnvarotai personai) slēdzienu par bērna motoro attīstību saskaņā ar AZMS (veidlapa 027/u un bērna attīstības profils saskaņā ar AZMS);
 • informē un izglīto vecākus (pilnvaroto personu) par zīdaiņa motoro attīstību un tās sekmēšanu.

! Nepieciešamības gadījumā speciālists ar vecāku piekrišanu par atsevišķu samaksu (saskaņā ar cenrādi) steidzami organizē fizikālās un rehabilitācijas ārsta konsultāciju vai cita funkcionālā speciālista (ergoterapeita vai audiologopēda) konsultāciju. Programmas īstenojums

 • Vieta

SIA „Rīgas veselības centrs” filiāles:

“Ķengarags” (Kaņiera iela 13)

“Ziepniekkalns” (Spulgas iela 24)

“Imanta” (Imantas 8. līnija 1/ k. 1)

 • Cena

35 EUR

 • Konsultācijas laikā uzrādāmie dokumenti
  • Bērnu pavadošā vecāka (aizbildņa) pase vai eID karte.
  • Bērna dzimšanas apliecība.
  • Notariāli apstiprināta pilnvara bērnu pavadošajai personai, ja tā nav bērna likumiskais pārstāvis.
  • Ieteicama – ārstniecības personas izsniegta informācija par bērna veselības stāvokli.
 • Pieraksts un papildu informācija
 • Filiāle ‘’Ķengarags’’ – rehabilitācijas pakalpojumu koordinatora tālrunis: 29724482; zvanu centra tālruņi: 20028801, 8801, e-pasts: pieraksts@rigasveseliba.lv
 • Filiāle “Ziepniekkalns” – zvanu centra tālruņi: 20028801, 8801, e-pasts: pieraksts@rigasveseliba.lv
 • Filiāle “Imanta” – rehabilitācijas pakalpojumu koordinatora tālrunis: 20007024; zvanu centra tālruņi: 20028801, 8801; e-pasts: pieraksts@rigasveseliba.lv
 • Filiāle “Bolderāja” – rehabilitācijas pakalpojumu koordinatora tālrunis: 66103134, zvanu centra tālruņi: 20028801, 8801; e-pasts: pieraksts@rigasveseliba.lv