Programma „Veselības sertifikāts izglītības iestādei”

Programma paredzēta

Bērniem, kuri pirmo reizi uzsāk skolas vai pirmsskolas (bērnudārza) gaitas un kuriem, atbilstoši normatīvo aktu prasībām jāveic padziļināta veselības pārbaude un mācību iestādē jāiesniedz medicīniskā karte – izziņa nr. 026/u par veselības stāvokli.

Programmā iekļauti

 • Ģimenes ārsta konsultācija un apskate
  • bērna vispārēja pārbaude
  • vakcinācijas datu pārbaude
  • slēdziens par veselības stāvokli
 • Acu ārsta konsultācija, apskate
 • Zobārsta konsultācija, apskate
 • Neirologa konsultācija, apskate
 • Otolaringologa konsultācija, apskate
  • dzirdes u.c. funkciju pārbaude
 • Logopēda/audiologopēda konsultācija
  • valodas attīstības (skaņu izrunas, vārdu krājuma, valodas sapratnes) novērtējums
 • Fizioterapeita konsultācija, apskate, izvērtējums
  • Fiziskās attīstības (stājas, koordinācijas, izturības) novērtējums

Programmas sniegtie ieguvumi

 • Vecākiem
  • Bērna medicīniskā karte (izziņa nr. 026/u) – obligāts priekšnosacījums bērnudārza un skolas gaitu uzsākšanai
  • Speciālistu apstiprinājums par bērna fizisko un emocionālo gatavību skolas gaitām
  • Informācija par bērna vispārējo veselības stāvokli un attīstības atbilstību vecuma normām
 • Skolas un bērnudārza medicīnas personālam
  • Speciālistu rekomendācijas: piemēram, par bērnam piemēroto fizisko noslodzi, bērna redzes, dzirdes u.c. jautājumiem

Programmas īstenojums

Vieta

 • SIA „Rīgas Veselības centrs” filiāle:
  • “Imanta” (Imantas 8. līnija 1/k.1)

Cena

 • 125 EUR

Pirmreizējās konsultācijas laikā uzrādāmie dokumenti

 • Bērnu pavadošā vecāka (aizbildņa) pase vai eID karte
  • Bērna dzimšanas apliecība
  • Notariāli apstiprināta pilnvara bērnu pavadošajai personai, ja tā nav bērna likumiskais pārstāvis
  • Bērna potēšanas pase vai ārstniecības personas izsniegta informācija par vakcināciju

Pieraksts un papildu informācija

 • Filiāle ‘’Imanta’’ – rehabilitācijas pakalpojumu koordinatora telefona nr.: 20007024