Programma “Bērna agrīnās attīstības skrīnings”

Programmas mērķis: veicināt bērnu psihomotoro* attīstību un pēc iespējas agrīni diagnosticēt psihomotorās attīstības kavēšanos.

Programmas uzdevums: informēt vecākus par bērna psihomotoro attīstību saskaņā ar noteiktiem raksturojošiem rādītājiem atbilstoši Minhenes funkcionālās attīstības diagnostikai** (MFAD).

*  Psihomotorā attīstība ir bērna intelektuālo un kustību prasmju kvalitatīvas izmaiņas un pilnveide, kas, kopā ar citiem attīstības rādītājiem, atspoguļo bērna bioloģisko briedumu, īpaši dzīves pirmajos mēnešos un gados.

** Saskaņā ar Minhenes funkcionālās attīstības diagnostiku novērtē zemāk minēto bērna psihomotorās attīstības parametru atbilstību vecuma normām:

 • staigāšana, sēdēšana (lielā motorika);
 • roku veiklība un uztvere (sīkā motorika);
 • aktīvā un pasīvā runa (saziņa);
 • sociālās un patstāvības prasmes.

Vispārējs apraksts

Programmas ietvaros tiek novērtēta zīdaiņa (1 – 12 mēneši) vai mazbērna (13 – 36 mēneši) psihomotorā attīstība saskaņā ar Minhenes funkcionālās attīstības diagnostiku (MFAD). Bērna psihomotorās attīstības vērtējumu veic sertificēts speciālists (metodes sertifikāts – bērna psihomotorās attīstības vērtējums, izmantojot MFAD).

Speciālists:

 • iepazīstas ar pieejamo bērna medicīnisko dokumentāciju;
 • veic bērna apskati un novērošanu atbilstoši Minhenes funkcionālās attīstības diagnostikas prasībām;
 • sagatavo un izsniedz vecākiem (pilnvarotai personai) slēdzienu par bērna psihomotoro attīstību saskaņā ar MFAD;
 • informē un izglīto vecākus (pilnvaroto personu) par bērna psihomotoro attīstību un tās sekmēšanu.

! Nepieciešamības gadījumā speciālists ar vecāku piekrišanu par atsevišķu samaksu (saskaņā ar cenrādi) steidzami organizē fizikālās un rehabilitācijas ārsta konsultāciju.

Programmas īstenojums

 • Vieta

SIA „Rīgas Veselības centrs” filiāles:

“Ķengarags” (Kaņiera iela 13)

“Ziepniekkalns” (Spulgas iela 24)

“Imanta” (Imantas 8. līnija 1/k. 1)

 • Cena

35 EUR

 • Konsultācijas laikā uzrādāmie dokumenti
  • Bērnu pavadošā vecāka (aizbildņa) pase vai eID karte.
  • Bērna dzimšanas apliecība.
  • Notariāli apstiprināta pilnvara bērnu pavadošajai personai, ja tā nav bērna likumiskais pārstāvis.
  • Ieteicama – ārstniecības personas izsniegta informācija par bērna veselības stāvokli.
 • Pieraksts un papildu informācija
 • Filiāle ‘’Ķengarags’’ – rehabilitācijas pakalpojumu koordinatora telefons: 29724482; zvanu centra tālruņi: 20028801, 8801; e-pasts:pieraksts@rigasveseliba.lv
 • Filiāle “Ziepniekkalns”- zvanu centra tālruņi: 20028801, 8801; e-pasts: pieraksts@rigasveseliba.lv
 • Filiāle “Imanta” – rehabilitācijas pakalpojumu koordinatora tālrunis: 20007024; zvanu centra tālruņi: 20028801, 8801; e-pasts: pieraksts@rigasveseliba.lv