Finanšu rādītāji

Gada pārskati

Gada pārskats (01.01.2018. – 31.12.2018.)

Gada pārskats (01.01.2017. – 31.12.2017.)

Gada pārskats (01.01.2016. – 31.12.2016.)

Gada pārskats (01.01.2015. – 31.12.2015.)

Gada pārskats (01.04.2014. – 31.12.2014.)

Gada pārskata (01.04.2014. – 31.12.2014.) revidenta ziņojums

Neauditētie pārskati

Zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2019. gada sešiem mēnešiem

Zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2019. gada trim mēnešiem

Zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gadu

Zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada deviņiem mēnešiem

Zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada sešiem mēnešiem

Zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada trim mēnešiem

Zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2017. gada divpadsmit mēnešiem

Zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2017. gada deviņiem mēnešiem

Zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2017. gada sešiem mēnešiem

Starpperiodu pārskats par 2017.gada trim mēnešiem

Neauditēts 2016.gada pārskats

Neauditēts pārskats par laika periodu no 01.01.2016. līdz 30.09..2016.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2016. gada 1.pusgadu

Neauditētais pārskats par 2016.gada 1. ceturksni

Bilance 2015. gada 31. decembrī

Neauditētā bilance 2015. gada 30. jūnijā

Neauditētā bilance 2015. gada 31. martā

Neauditētā bilance 2014. gada 31. decembrī

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par periodu no 01.01.2015. līdz 31.12.2015.

Neauditētais peļņas vai zaudējumu aprēķins par periodu no 01.01.2015. līdz 30.06.2015.

Neauditētais peļņas vai zaudējumu aprēķins par periodu no 01.01.2015. līdz 31.03.2015.

Neauditētais peļņas vai zaudējumu aprēķins par periodu no 01.04.2014. līdz 31.12.2014.

Veiktās iemaksas valsts un pašvaldību budžetā

Informācija atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 36. panta 7. punktā un 58. panta pirmās daļas 1. punkta b) apakšpunktā noteiktajam.

2018. gada 9 mēnešos

2018. gada 1. pusgadā

2018.gada 1.ceturksnī

2017.gadā

Apdrošinātāji


Ar š.g. 14. jūliju filiāle "Bolderāja" darbojas Rīgā, Mežrozīšu ielā 43 un Slimnīcas ielā 2-1a. !!! С 14 июля этого года филиал “Болдерая” работает в Риге, на улице Межрозишу 43 и на улице Слимницас 2-1а. !!! From July 14, the branch “Bolderāja” operates in Rīga, Mežrozīšu Street 43 and Slimnīcas Street 2-1a.

Zvanu centrs 20028801, 8801
Darba laiks: darbdienās no 8.00 – 20.00

pieraksts@rigasveseliba.lv