Montesori nodarbības bērniem

Programmas mērķis: veicināt bērna ikdienai nepieciešamās daudzveidīgās prasmes, darbojoties Montesori vidē piecās zonās: praktiskā dzīve, sajūtas, matemātika, valoda un kosmiskā audzināšana.

Montesori nodarbībās, izmantojot ārstes Marijas Montesori izveidoto, vairāk kā 100 gadu garumā dažādās kultūrās visā pasaulē pārbaudīto pedagoģisko metodi, tiek veicināta bērna attīstība. Montesori pedagoģiskā metode ir uz bērnu vērsta apmācība, kuras pamatā ir sistemātiska bērna novērošana nodarbes laikā.

„Palīdzi man to izdarīt pašam!”

  Vispārējs apraksts Šīs programmas ietvaros attīstošās nodarbībās tiek veicinātas  bērna prasmes  un tiek dotas bērnam jaunas iespējas spējas bērna attīstībā, ievērojot viņa spējas, sensitīvos periodus un īpašās intereses. Speciālista mijiedarbība ar bērnu pēc Montesori pedagoģijas principiem izveidotā vidē veicina bērna personības apzināšanos, pašvērtības, pašcieņas un patstāvības attīstību, normalizējot sociālo un emocionālo sfēru. Montesori metode ir multifunkcionāla un paredzēta visiem bērniem, lai attīstītu vēlmi pašiem sasniegt savus mērķus! Montesori pedagogs:

  • iepazīstas ar pieejamo bērna medicīnisko dokumentāciju,
  • veic bērna apskati un novērošanu atbilstoši Montesori pedagoģijas principiem,
  • pamatojoties uz veiktajiem novērojumiem, izstrādā programmu prasmju attīstībai un vienojoties ar vecākiem realizē attīstošās nodarbībās, darbojoties Montesori piecās zonās: praktiskā dzīve, sajūtas, matemātika, valoda un kosmiskā audzināšana.
  • informē un izglīto vecākus (pilnvaroto personu) par bērna attīstību un tās sekmēšanu.

  Programmas īstenojums Vieta SIA „Rīgas Veselības centrs” filiāle: “Ķengarags” (Kaņiera iela 13) Laiks Pēc pieraksta   Cena atbilstoši cenrādim

Individuāla Montesori nodarbība – 30 min. 12. 00
Individuāla Montesori nodarbība – 45 min. 25. 00
Montesori nodarbība grupā – 60 min. 17. 00
Montesori nodarbība grupā – 45 min. 12. 00
Montesori pedagoga pirmreizēja konsultācija līdz 60 min. 30. 00
Montesori pedagoga atkārtota konsultācija 15. 00

  Ierodoties uz speciālista apskati, ieteicams:

  • Līdzi ņemt ārstniecības personas izsniegtu informāciju par bērna veselības stāvokli.

  Pieraksts un papildu informācija