Informācija par valdi

Skaidrīte Vasaraudze, valdes priekšsēdētāja

Pilnvaru termiņš: 16.03.2025.

Profesionālā pieredze

 • No 28.09.2018. SIA “Rīgas veselības centrs” valdes priekšsēdētāja
 • 2015. – 27.09.2018. SIA “Rīgas veselības centrs” valdes locekle
 • 2013. – 2015. RD Labklājības departamenta Veselības aprūpes pieejamības uzraudzības nodaļas vadītāja
 • 2009. – 2013. RD Labklājības departamenta Veselības aprūpes pieejamības uzraudzības nodaļas galvenā speciāliste
 • 2007. – 2009. Veselības ministrijas Veselības aprūpes departamenta Ārstniecības nodaļas vadītāja vietniece
 • 2004. – 2007. Veselības ministrijas Sabiedrības veselības departamenta Ģimenes veselības nodaļas vadītāja
 • 2003. – 2004. Veselības ministrijas Sabiedrības veselības departamenta Veselības aprūpes organizācijas nodaļas vecākā referente
 • 1997. – 2003. Labklājības ministrijas Veselības departamenta Novērtēšanas un pārraudzības nodaļas vecākā referente
 • 1987. – 1997. Alūksnes poliklīnikas iecirkņa pediatre, poliklīnikas galvenā ārsta vietniece
 • 1985. – 1987. Jelgavas centrālā slimnīca, iecirkņa pediatre

Izglītība

 • Rīgas Medicīnas institūts Pediatrijas fakultāte
 • Rīgas Medicīnas institūts, Internatūra pediatrijā
 • Latvijas Medicīnas akadēmijas Sabiedrības veselības skolas maģistratūras programma “Sabiedrības veselība”
 • Regulāri kursi Valsts administrācijas skolā
 • Apmācību kurss “Veselības veicināšana un veselības veicināšanas darba organizācija” (Eiropas Sociālā fonda projekta ietvaros)

 

Dagnija Vilnīte, valdes locekle

Pilnvaru termiņš: 02.09.2024.

Profesionālā pieredze

 • 07.2013. – 09.2019. SIA “Rīgas Dzemdību nams” valdes locekle.
 • 2010. – 2013. SIA “Rīgas Dzemdību nams” juriste – projektu vadītāja, izpilddirektore (2013).
 • 2007. – 2009. SIA “Firma L4”, publisko iepirkumu un biznesa vadības konsultante.
 • 2006. – 2007. AS “Latvenergo” publisko iepirkumu projektu vadītāja.
 • 2003. – 2006. Valsts sociālās apdrošināšana aģentūra, Iepirkumu un saimnieciskās apgādes daļas vadītāja.
 • 2002. – 2003. – Ventspils dome, speciāliste publisko iepirkumu jomā.

Izglītība

 • Rīgas Stradiņa universitāte un Augstskola ”RISEBA”, maģistra grāds veselības vadībā un uzņēmumu un iestāžu vadītāja kvalifikācija.
 • Latvija Universitāte, maģistra grāds tiesību zinātnē un jurista kvalifikācija.
 • Latvija Universitāte, bakalaura grāds tiesībzinātnē.
 • Rīgas Tehniskā universitāte, studijas maģistra programmā “Uzņēmējdarbība un vadīšana” ar specializāciju “Starptautisko sakaru vadīšana”.
 • Ventspils Augstskola, bakalaura grāds vadībzinībās ar specializāciju “Tirgzinību un loģistikas pārvaldība”.

SIA “Rīgas veselības centrs” valdes reglaments

Apdrošinātāji


Ar š.g. 14. jūliju filiāle "Bolderāja" darbojas Rīgā, Mežrozīšu ielā 43 un Slimnīcas ielā 2-1a. !!! С 14 июля этого года филиал “Болдерая” работает в Риге, на улице Межрозишу 43 и на улице Слимницас 2-1а. !!! From July 14, the branch “Bolderāja” operates in Rīga, Mežrozīšu Street 43 and Slimnīcas Street 2-1a.

Zvanu centrs 20028801, 8801
Darba laiks: darbdienās no 8.00 – 20.00

pieraksts@rigasveseliba.lv