Informācija par valdi - Rīgas veselības centrs

Informācija par valdi

Skaidrīte Vasaraudze, valdes priekšsēdētāja

Pilnvaru termiņš: 16.03.2025.

Profesionālā pieredze

 • No 28.09.2018. SIA “Rīgas veselības centrs” valdes priekšsēdētāja
 • 2015. – 27.09.2018. SIA “Rīgas veselības centrs” valdes locekle
 • 2013. – 2015. RD Labklājības departamenta Veselības aprūpes pieejamības uzraudzības nodaļas vadītāja
 • 2009. – 2013. RD Labklājības departamenta Veselības aprūpes pieejamības uzraudzības nodaļas galvenā speciāliste
 • 2007. – 2009. Veselības ministrijas Veselības aprūpes departamenta Ārstniecības nodaļas vadītāja vietniece
 • 2004. – 2007. Veselības ministrijas Sabiedrības veselības departamenta Ģimenes veselības nodaļas vadītāja
 • 2003. – 2004. Veselības ministrijas Sabiedrības veselības departamenta Veselības aprūpes organizācijas nodaļas vecākā referente
 • 1997. – 2003. Labklājības ministrijas Veselības departamenta Novērtēšanas un pārraudzības nodaļas vecākā referente
 • 1987. – 1997. Alūksnes poliklīnikas iecirkņa pediatre, poliklīnikas galvenā ārsta vietniece
 • 1985. – 1987. Jelgavas centrālā slimnīca, iecirkņa pediatre

Izglītība

 • Rīgas Medicīnas institūts Pediatrijas fakultāte
 • Rīgas Medicīnas institūts, Internatūra pediatrijā
 • Latvijas Medicīnas akadēmijas Sabiedrības veselības skolas maģistratūras programma “Sabiedrības veselība”
 • Regulāri kursi Valsts administrācijas skolā
 • Apmācību kurss “Veselības veicināšana un veselības veicināšanas darba organizācija” (Eiropas Sociālā fonda projekta ietvaros)

 

Dagnija Vilnīte, valdes locekle

Pilnvaru termiņš: 02.09.2024.

Profesionālā pieredze

 • No 03.09.2019. SIA “Rīgas veselības centrs” valdes locekle
 • 07.2013. – 09.2019. SIA “Rīgas Dzemdību nams” valdes locekle
 • 2010. – 2013. SIA “Rīgas Dzemdību nams” juriste – projektu vadītāja, izpilddirektore (2013)
 • 2007. – 2009. SIA “Firma L4”, publisko iepirkumu un biznesa vadības konsultante
 • 2006. – 2007. AS “Latvenergo” publisko iepirkumu projektu vadītāja
 • 2003. – 2006. Valsts sociālās apdrošināšana aģentūra, Iepirkumu un saimnieciskās apgādes daļas vadītāja
 • 2002. – 2003. Ventspils dome, speciāliste publisko iepirkumu jomā

Izglītība

 • Rīgas Stradiņa universitāte un Augstskola ”RISEBA”, maģistra grāds veselības vadībā un uzņēmumu un iestāžu vadītāja kvalifikācija
 • Latvija Universitāte, maģistra grāds tiesību zinātnē un jurista kvalifikācija
 • Latvija Universitāte, bakalaura grāds tiesībzinātnē
 • Rīgas Tehniskā universitāte, studijas maģistra programmā “Uzņēmējdarbība un vadīšana” ar specializāciju “Starptautisko sakaru vadīšana”
 • Ventspils Augstskola, bakalaura grāds vadībzinībās ar specializāciju “Tirgzinību un loģistikas pārvaldība”

SIA “Rīgas veselības centrs” valdes reglaments

Apdrošinātāji


Zvanu centrs 20028801, 8801
Darba laiks: darbdienās no 8.00 – 20.00

pieraksts@rigasveseliba.lv

E-pieraksts

Atteikties no pieraksta ŠEIT.