Kvalitātes vadība

Lai nodrošinātu visu struktūrvienību uzdevumu pilnvērtīgu izpildi, Kapitālsabiedrībā ir izstrādāta un ieviesta kvalitātes vadības sistēma, balstoties uz starptautiskā standarta LVS ISO 9001:2008 prasībām. Kvalitātes vadības sistēmas prasības noteiktas rokasgrāmatā un ar rokasgrāmatu saistītajā iekšējā normatīvajā regulējumā.

Kapitālsabiedrībā ir uzsākta procesu izstrāde, īstenojot vienveidīgu, caurskatāmu un atklātu praksi par kvalitātes vadības sistēmas standartā noteikto procesu vadības pieeju, kurā procesi tiek sakārtoti pēc vienveidīgas prakses, dokumentēti un to izpilde tiek kontrolēta ar mērāmiem procesu raksturotājiem, lai rastu sistēmiskus risinājumus tālākām attīstības iespējām. Tas ir nepārtraukts process, kurā cenšamies integrēt visu līdzšinējo pieredzi jaunā, mūsdienīgā pieejā ar mērķi uzlabot ikvienu mūsu sniegto pakalpojuma kvalitātes rādītāju / elementu.

Apdrošinātāji


Arī pēc š.g. 20. maija reģistratūra un speciālisti apkalpo TIKAI AR IEPRIEKŠĒJU PIERAKSTU – tālr. 20028801; 8801, pieraksts@rigasveseliba.lv !!! На данный момент регистратура и специалисты обслуживает только по предварительной записи: 20028801; 8801, pieraksts@rigasveseliba.lv !!! At the moment we serve only by prior appointment. Call center – 20028801; 8801.

Zvanu centrs 20028801, 8801
Darba laiks: darbdienās no 8.00 – 20.00

pieraksts@rigasveseliba.lv