Kvalitātes vadība - Rīgas veselības centrs

Kvalitātes vadība

Domājot un rūpējoties par pacientu pilnvērtīgu un drošu ārstēšanu un aprūpi, SIA “Rīgas veselības centrs” ieviesta kvalitātes vadības sistēma atbilstoši starptautiskā LVS EN ISO 9001 standarta un Latvijas normatīvo aktu prasībām.

Iestādes vadības un darbības plānošanas aspekti nodefinēti Korporatīvās pārvaldības politikā, darbības stratēģijā un kārtējā gada darba plānā, bet kvalitātes sistēmas pamatnostādnes ir noteiktas Kvalitātes rokasgrāmatā. Izvirzīto mērķu un darba uzdevumu izpilde katru gadu tiek izvērtēta un rezultāti atspoguļoti Kvalitātes vadības sistēmas pārvaldības pārskatā.

Kvalitātes vadības sistēmas ietvaros tiek definēti ārstniecības un administratīvie darba procesi un to savstarpējā mijiedarbība, kā arī noteikti kritēriji procesu izpildes kontrolei, mērīšanai un analīzei.

Ir ieviesti šādi drošības standarti: pacientu identifikācija visos ārstēšanas posmos, iekšējā ziņošanas – mācīšanas sistēma par pacientu drošības gadījumiem, iekšējie auditi un kontroles.

Lai labāk saprastu pacientu vajadzības un vēlmes, ir ieviesta pacientu apmierinātības aptauja, kura ir pieejama gan elektroniski, gan to var aizpildīt rakstiski katrā filiālē pie reģistratūras vai garderobes, kā arī ieskenēt QR kodu un aizpildīt mājās.

Iestādē tiek analizētas visas pacientu sūdzības un ierosinājumi.

Notiek nepārtraukta procesu pilnveidošana un tehnoloģiju atjaunošana.

Apdrošinātāji


Zvanu centrs 20028801, 8801
Darba laiks: darbdienās no 8.00 – 20.00

pieraksts@rigasveseliba.lv

E-pieraksts

Atteikties no pieraksta ŠEIT.