SIA “Rīga veselības centrs” darbības stratēģija 2015.- 2019. gadam

Misija

Nodrošināt kvalitatīvus veselības aprūpes un veselības veicināšanas pakalpojumus Rīgas un Rīgas apkaimes iedzīvotājiem.

Vīzija

Veselīgs rīdzinieks visā dzīves gājumā.

Stratēģiskais mērķis

Sniegt ambulatoros veselības aprūpes pakalpojumus Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā un veicināt Rīgas pilsētas iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu.

Apakšmērķi:

 • samazināt saslimstību ar neinfekcijas slimībām, t.sk., atkarībām;
 • uzlabot iedzīvotāju zināšanas par veselīgu dzīvesveidu;
 • veicināt veselīgu un drošu pilsētas, mācību un darba vidi;
 • uzlabot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību Rīgas pilsētā.

Darbības virzieni

 • Pakalpojumu un infrastruktūras kvalitātes, darba vides uzlabošana
 • Droša un kvalitatīva pakalpojuma nodrošināšana
 • Klientu apmierinātības uzlabošana
 • Stabila un efektīva finanšu pārvaldība
 • Personāla vadība – personāla motivācijas sistēmas pilnveide, darba tiesisko attiecību nodrošinājums
 • Darbinieku izglītības un informētības līmeņa paaugstināšana
 • Sabiedrības tēla atpazīstamība
 • Sabiedrības veselības veicināšana
 • Ilgtermiņa ieguldījumu plānošana

Apdrošinātāji


Zvanu centrs 20028801, 8801
Darba laiks: darbdienās no 8.00 – 20.00

pieraksts@rigasveseliba.lv