SIA “Rīga veselības centrs” darbības stratēģija 2020. – 2022. gadam - Rīgas veselības centrs

SIA “Rīga veselības centrs” darbības stratēģija 2020. – 2022. gadam

MISIJA

SIA “Rīgas veselības centrs” misija ir nodrošināt kvalitatīvus veselības aprūpes un veselības veicināšanas pakalpojumus Rīgas un Pierīgas iedzīvotājiem.

Kvalitatīvi veselības aprūpes pakalpojumi RVC izpratnē ir:

  1. Lietderīgi – uz pierādījumiem balstīta aprūpe, kas nodrošina indivīda un sabiedrības veselības uzlabošanu.
  2. Efektīvi – sniegti, nodrošinot maksimālu resursu izmantošanas efektivitāti un samazinot zudumus.
  3. Pieejami – racionāli pieejami Rīgas iedzīvotājiem teritoriāli, laikā un finansiāli, tie ir savlaicīgi un sniegti, izmantojot nepieciešamos kvalitātes resursus.
  4. Orientēti uz pacientu – pacients ir aktīvs aprūpes procesa dalībnieks.
  5. Taisnīgi – pakalpojumu kvalitāte nav atkarīga no pacienta dzimuma, vecuma, etniskās piederības, sociālekonomiskā statusa vai dzīves vietas.
  6. Droši – pakalpojumi ir droši to saņēmējiem.

VĪZIJA

SIA “Rīgas veselības centrs” ir atpazīstama un uzticama organizācija, kas sniedz zinošam un līdzestīgam klientam savlaicīgus un kvalitatīvus ambulatoros veselības aprūpes pakalpojumus.

VĒRTĪBAS

Vērtības vieno SIA “Rīgas veselības centrs” stratēģijas mērķu sasniegšanā.

SIA “Rīgas veselības centrs” stratēģiskie attīstības virzieni un mērķi (2020.-2022.gads)

Apdrošinātāji


Zvanu centrs 20028801, 8801
Darba laiks: darbdienās no 8.00 – 20.00

pieraksts@rigasveseliba.lv

E-pieraksts

Atteikties no pieraksta ŠEIT.