Atalgojuma politikas principi SIA „Rīgas veselības centrs”

„Rīgas veselības centrā” pastāv laika algas sistēma un akorda algas sistēma, kas tiek piemērotas atkarībā no amata. Laika alga darbiniekam tiek aprēķināta atbilstoši faktiski nostrādātajam darba laikam, neatkarīgi no paveiktā darba daudzuma. Mēnešalgu var veidot darba alga un ar rīkojumu noteikts procents no maksas pakalpojumu ieņēmumiem. Akorda alga tiek aprēķināta atbilstoši paveiktā darba daudzumam (izteikta procentos no valsts apmaksātajiem pakalpojumiem, t.sk., pacientu iemaksām, un izteikta procentos no maksas pakalpojumu ieņēmumiem) neatkarīgi no laika perioda, kādā tas paveikts. Ārstniecības personu darba alga tiek noteikta, pamatojoties uz veselības aprūpes speciālistu pieejamību un pieprasījumu darba tirgū, lai RVC varētu nepieciešamā apmērā nodrošināt kvalitatīvus, visaptverošus veselības aprūpes pakalpojumus.

Informācija par piemaksām, prēmijām, naudas balvām, sociālajām garantijām un to noteikšanas kritērijiem

Amatu iedalījums amatu grupās

Apdrošinātāji


Arī pēc š.g. 20. maija reģistratūra un speciālisti apkalpo TIKAI AR IEPRIEKŠĒJU PIERAKSTU – tālr. 20028801; 8801, pieraksts@rigasveseliba.lv !!! На данный момент регистратура и специалисты обслуживает только по предварительной записи: 20028801; 8801, pieraksts@rigasveseliba.lv !!! At the moment we serve only by prior appointment. Call center – 20028801; 8801.

Zvanu centrs 20028801, 8801
Darba laiks: darbdienās no 8.00 – 20.00

pieraksts@rigasveseliba.lv