Atalgojuma politikas principi - Rīgas veselības centrs

Atalgojuma politikas principi

Kapitālsabiedrībā ir noteikti šādi atalgojuma politikas pamatprincipi: darbinieku sociāli – ekonomisko vajadzību apmierināšana; darba samaksas saskaņotība un taisnīgums; darba samaksas atbilstība darbinieka ieguldījumam; darba samaksas elementu un to piešķiršanas kritēriju caurskatāmība; konkurētspējīga darba samaksas līmeņa uzturēšana; labvēlīgas darba vides nodrošināšana. Kapitālsabiedrības valde izstrādā iekšējos normatīvos aktus atalgojuma noteikšanas organizatoriskajai kārtībai un iepriekš norādīto atalgojuma politikas principu ievērošanai ar mērķi noteikt skaidrus un saprotamus atalgojuma noteikšanas nosacījumus, nolūkā veicināt, lai darbinieki būtu motivēti, censtos pēc iespējas labāk veikt savu darbu, sasniegtu noteiktos mērķus un tajā pašā laikā – saņemtu iekšēji taisnīgu, darba tirgum un organizācijas iespējām atbilstošu atalgojumu. Ārstniecības personu amatu kvalifikācijas grupas tiek noteiktas saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu veselības aprūpes jomā nodarbinātajiem.

Informācija par piemaksām, prēmijām, naudas balvām, sociālajām garantijām un to noteikšanas kritērijiem

Amatu iedalījums amatu grupās un vidējā mēnešalga

 

Apdrošinātāji


Zvanu centrs 20028801, 8801
Darba laiks: darbdienās no 8.00 – 20.00

pieraksts@rigasveseliba.lv

E-pieraksts

Atteikties no pieraksta ŠEIT.