Par elektroniskā pieraksta veikšanu un saziņu neatliekamības kārtā

Gadījumos, kad pieraksts tiek veikts elektroniski, atbilde par pakalpojuma saņemšanas iespējām un ar to saistītām detaļām pacientam tiek sniegta 3 darba dienu laikā. Pakalpojuma piedāvājuma gadījumā pacientam jāsniedz elektroniska atbilde 24 h laikā – pretējā gadījumā pieraksta ‘rezervācija’ tiek atcelta.

Jautājumus, kas saistīti ar pieraksta veikšanu/atcelšanu steidzamības kārtā, lūgums risināt tikai telefoniski, elektronisko saziņu neizmantojot.