Bezmaksas lekcijas vecākiem par bērnu veselības veicināšanas aktualitātēm

Ilgtspējīgas Attīstības Fonds Rīgas domes Labklājības departamenta projekta „Mēs par veselīgu Rīgu” ietvaros organizē nodarbības* vecākiem par četrām tēmām: “Veselīga uztura principi”, “Bērnu fiziskā veselība un attīstība”, “Bērnu garīgā veselība un tās veicināšana”, “Dzimumattīstības posmi bērnam”. Ilgtspējīgas Attīstības Fonda īstenotajam nodarbību ciklam atbalstu sniedz arī SIA „Rīgas veselības centrs”.

Cikla “Veselīga uztura principi” nodarbības plānotas septembrī un oktobrī.

Sākot ar novembri, vecākiem tiek piedāvāts nodarbību cikls “Bērnu fiziskā veselība un attīstība” par fizisko aktivitāšu lomu bērna veselības veicināšanā, biežākajiem traumu iemesliem un to risku mazināšanu.

Nodarbību cikls “Garīgā veselība, tās veicināšana” domāts, lai vecāki uzzinātu par dažādām atkarībām, to rašanās iemesliem, kā arī bērnu garīgo attīstību veicinošām metodēm un pazīmēm, simptomiem, kas liecina par tās atbilstību un/vai neatbilstību dažādiem vecuma posmiem.

Ceturtais nodarbību cikls “Dzimumattīstības posmi bērnam” veltīts bērnu dzimumnobriešanai, prasmēm runāt ar bērnu par dzimumattiecībām, izsargāšanos no nevēlamas grūtniecības un citām ar seksuāli reproduktīvo sistēmu saistītām tēmām.

Nodarbībās ikviens dalībnieks ir aicināts uzdot interesējošos jautājumus un iesaistīties diskusijā par konkrēto tēmu. Lai vecāki varētu pilnvērtīgi piedalīties nodarbībās, paralēli bērniem no 3 gadu vecuma par attiecīgo tēmu tiek nodrošinātas nodarbības.

 

NODARBĪBU LAIKI 2017. GADA DECEMBRĪ

Cikls “Bērnu fiziskā veselība un attīstība”

Datums/diena Laiks Norises vieta Nodarbība
2.12.2017. 10.00 – 14.00 Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas poliklīnika, Rīga, Vienības gatve 45 „Fiziskās aktivitātes un to laikā gūtās traumas.
Vecākiem par pirmo palīdzību traumu gadījumā.”
16.12.2017. 10.00 – 14.00 Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas poliklīnika, Rīga, Vienības gatve 45 „Bērnu skeleta attīstības īpatnības dažādos vecuma posmos.
Kas jāzina katram vecākam par augoša bērna kājām.
Kā es varu atpazīt, ka manam bērnam ir stājas traucējumi? ”

 

Pieteikšanās uz nodarbībām:

e-pasts: vinnijapukaskola@gmail.com
tālrunis: 29187561

Detalizēta informācija par nodarbību norisi un laika grafiku: www.iaf.lv ; www.veseligsridzinieks.lv ; www.bkus.lv

*Nodarbības tiek īstenotas Eiropas Savienības Sociālā fonda projekta Nr.9.2.4.2./16/I/021 „Mēs par veselīgu Rīgu – daudzveidīgi un pieejami veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi!” ietvaros.