Apliecinājums mūsu rehabilitācijas pakalpojumu kvalitātei un daudzveidībai

14. jūlijā mūsu „Ķengaraga” un „Imantas” filiālēs viesojās un to Rehabilitācijas nodaļas apmeklēja Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Rehabilitācijas fakultātes dekāne, asoc. prof. Signe Tomsone un Konkordijas universitātes (Viskonsina, ASV) Rehabilitācijas programmu vadītājs, profesors Teodors Kings un šīs pašas augstskolas profesore Santa Makstenieks. Kaut ASV profesoru vizītes mērķis bija pieredzes apmaiņa ar RSU kolēģiem un abu mācību iestāžu sadarbības iespēju izvērtējums, tās ietvaros viesi tika iepazīstināti ar tām ambulatorās veselības iestādēm, kurās RSU Rehabilitācijas fakultātes studenti iegūst klīniskās prakses pieredzi, t.sk., mūsu centra filiālēm. Augstākminētos ciemiņus mūsu filiālēs, līdz ar valdes priekšsēdētāju Inetu Zīriņu, filiāļu vadītājām Daigu Rudzīti un Antru Antonovu, uzņēma arī ārste Lolita Cibule, mūsu galvenā speciāliste fizikālās un rehabilitācijas medicīnas jomā, kura vienlaikus ir arī RSU Rehabilitācijas fakultātes lektore. Ārzemju kolēģi priecājās par mūsu centra rehabilitācijas speciālistu sniegto pakalpojumu dažādību. Vizītes laikā tika pārrunāti jautājumi par profesionāļu tālākizglītību, par studentu – topošo funkcionālo speciālistu kompetences novērtējuma kritērijiem klīniskās prakses laikā u.c.

T. Kings

 

Fakts, ka viesu apmeklējumam tika izraudzīts arī „Rīgas veselības centrs”, ir apliecinājums mūsu ilgstošajām tradīcijām multiprofesionālu fizikālās un rehabilitācijas medicīnas pakalpojumu nodrošināšanā. Mūsu rehabilitācijas speciālisti, papildus jau esošajām kompleksajām rehabilitācijas/habilitācijas programmām bērniem un pieaugušajiem, šobrīd gatavojas vairāku jaunu pakalpojumu ieviešanai.