Klientu un pacientu reģistrators filiālē Imanta

Prasības:

 • Vidējā izglītība;
 • Pieredze klientu apkalpošanā;
 • Prasmes lietot datorprogrammas;
 • Pieredze darbā ar elektronisko kases aparātu;
 • Teicamas latviešu un krievu valodas zināšanas.

Pienākumi:

 • Pieņemt un reģistrēt klientus un pacientus;
 • Izrakstīt pacientu ambulatorās kartes, nodrošināt to uzglabāšanu un izsniegšanu;
 • Strādāt ar kases aparātu, pieņemt bankas maksājuma kartes;
 • Sniegt vajadzīgo informāciju par ārstu pieņemšanas laikiem, maksas pakalpojumiem, pacientu iemaksas iekasēšanas kārtību;
 • Reģistrēt pacientu pieteiktās mājas vizītes un nodot informāciju ārstiem.

Piedāvājam:

 • Interesantu un dinamisku darbu;
 • Profesionālu kolēģu komandu un draudzīgu kolektīvu;
 • Darba samaksa: 3,05 EUR (brutto) stundā. Pēc pārbaudes laika (3 mēnešiem) tiek noteikta piemaksa (mainīgā atalgojuma daļa – no iepriekšējā mēneša kopējiem faktiskajiem maksas veselības aprūpes pakalpojumiem, proporcionāli faktiski nostrādātajām stundām);
 • Ievērojamas atlaides braukšanas maksai Rīgas pilsētas sabiedriskajā transportā.

Pieteikuma vēstuli un CV ar norādi “Klientu un pacientu reģistrators”, lūdzam sūtīt uz e-pastu: personals@rigasveseliba.lv .

Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti uz tikšanos klātienē.


Pieteikumā iekļautie dati tiks izmantoti tikai atlases vajadzībām. Informācija par amata pretendenta datu apstrādi pieejama šeit.


Valdes loceklis

SIA “Rīgas veselības centrs” valdes locekļa amata kandidātam izvirzāmās prasības:

 • augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība finansēs, ekonomikā, uzņēmējdarbības vadībā, vadībzinībās, tiesību zinātnē vai medicīnā;
 • darba pieredze veselības aprūpes jomā un vismaz trīs gadu darba pieredze vadošā amatā (kapitālsabiedrības valdes locekļa, padomes locekļa vai institūcijas (iestādes) vadītāja vai tā vietnieka amatā);
 • pieredze tādu jautājumu risināšanā, kas attiecas uz kapitālsabiedrības attīstību, darbības stratēģijas īstenošanu, administratīvo un pārmaiņu vadību;
 • pieredze Eiropas Savienības fondu veselības jomas projektu ieviešanā un vadīšanā;
 • izpratne un zināšanas par valsts finansēto veselības aprūpi;
 • izpratne par pašvaldības kapitālsabiedrību darbību un to pārvaldi;
 • izpratne par SIA “Rīgas veselības centrs” darbības jomu – ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, darbības stratēģijas realizēšanu, tai skaitā attīstības stratēģisko plānošanu;
 • valsts valodas zināšanas C līmeņa 1. pakāpē un vismaz vienas svešvalodas (angļu, vācu vai franču) zināšanas valdes locekļa pienākumu profesionālai izpildei nepieciešamajā apjomā ( sk. saprast un lasīt tekstu, sagatavot rakstisku tekstu ar nozari saistītos jautājumos, uzturēt dialogu, orientējoties profesionālajā terminoloģijā);
 • augsta atbildības sajūta un nevainojama reputācija;
 • atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37. panta otrās daļas un Komerclikumā noteiktajām prasībām.

Ja vēlaties piedalīties konkursā, lūdzam divu nedēļu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas iesniegt elektroniski, sūtot uz e-pastu: dikn@riga.lv (ja dokumenti parakstīti ar drošu elektronisko parakstu), vai slēgtā aploksnē personīgi vai ar kurjera starpniecību Rīgas domes Īpašuma departamenta Komercdarbības nodrošinājuma pārvaldē (Rīgā, Riharda Vāgnera ielā 3 (2. stāvs)) ar norādi “Rīgas veselības centrs” valdes   locekļa amata kandidātu konkursam” šādus dokumentus:

 • motivētu pieteikuma vēstuli (iekļaujot informāciju, kas apliecina sludinājumā norādītās pieredzes un prasmju esību, apliecinājumu, ka Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37. panta otrajā daļā, kā arī Komerclikumā minētie šķēršļi valdes locekļa amata ieņemšanai nepastāv, un apliecinājumu, ka, ievērojot likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6. pantā un 7. panta ceturtajā daļā noteiktos ierobežojumus, novērsīs iespējamās interešu konflikta situācijas, ja tiks ievēlēts valdes locekļa/-es amatā);   
 • kandidāta sagatavotu redzējumu (līdz trīs lapaspusēm) par SIA “Rīgas veselības centrs” attīstības perspektīvām, sniedzot ieskatu svarīgākajās prioritātēs un priekšlikumus to īstenošanai;
 • dzīvesgaitas aprakstu (Curriculum Vitae), kurā iekļauts arī pašvērtējums par valodu zināšanām un norādīts vadītā kolektīva darbinieku skaits;
 • augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju;
 • profesionālo kvalifikāciju un citas prasmes apliecinošu dokumentu (ja tādi ir) kopijas.

Informācijai:

mēneša atlīdzība 3 938 euro (pamatojoties uz Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumu Nr. 791 “Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu atbilstoši kapitālsabiedrības lielumu raksturojošiem rādītājiem, valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru” 7. un 10. punktu un pielikuma 1. punktu).

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79. pantu ar valdes locekli tiek slēgts pilnvarojuma līgums uz pieciem gadiem.

Informatīvais paziņojums par kandidāta personas datu apstrādi konkursa norises nodrošināšanai pieejams Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.riga.lv sadaļā “Pašvaldība” – “Darba sludinājumi”. Papildus informācija pa tālruni 67026328.

Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti uz tikšanos klātienē.


Pieteikumā iekļautie dati tiks izmantoti tikai atlases vajadzībām. Informācija par amata pretendenta datu apstrādi pieejama šeit.