Dežūrārsta sniegtie pakalpojumi

Ko dežūrārsts dara?

Nodrošina primāro veselības aprūpi ģimenes ārsta kompetences ietvaros ārpus ģimenes ārsta darba laika, neatkarīgi no tā, pie kura ģimenes ārsta pacients ir pierakstīts, t.sk.:

  1. atver darbnespējas lapas;
  2. izraksta recepšu medikamentus, kas nav kompensēti par valsts budžeta līdzekļiem;
  3. nepieciešamības gadījumos nosūta uz neatliekamiem diagnostiskiem izmeklējumiem, piem., rentgenu;
  4. atbilstošu medicīnisku indikāciju gadījumā nosūta uz stacionāru vai izsauc neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādi.

Ko dežūrārsts nedara?

  1. Neizraksta valsts kompensējamos medikamentus, kas tiek apmaksāti valsts kompensējamo zāļu sistēmas ietvaros.
  2. Nedodas mājas vizītēs.
  3. Neizraksta nosūtījumus pie ārstiem – speciālistiem un uz sarežģītākiem diagnostiskiem izmeklējumiem.

Mūsu centra filiālēs „Ziepniekkalns” un „Bolderāja” ir pieejami dežūrārstu pakalpojumi kā pieaugušajiem, tā bērniem, filiālē „Iļģuciems” – tikai pieaugušajiem, bet filiālēs „Imanta” un „Ķengarags” – tikai bērniem.

Pacienta līdzmaksājums par dežūrārsta apmeklējumu ir 1.42 EUR.

Atgādinām, ka dežūrārsts nodrošina primāro veselības aprūpi ģimenes ārsta kompetences ietvaros ārpus ģimenes ārsta darba laika, neatkarīgi no tā, pie kura ģimenes ārsta pacients ir pierakstīts.

Filiāļu adreses un dežūrārstu telefoni atrodami mūsu mājaslapas sadaļā „Kontakti”.


Dežūrārstu darba laiki maija brīvdienās

SIA “Rīgas veselības centrs” dežūrārsti Latvijas neatkarības atjaunošanas svētku laikā nodrošinās ambulatorās pieņemšanas sestdien, 4. maijā un pirmdien, 6. maijā no plkst. 8.00 līdz plkst. 15.00.

1. maijā dežūrārstu pieņemšanas nodrošinātas netiks.

Filiālēs „Ziepniekkalns” un „Bolderāja” būs pieejami dežūrārstu pakalpojumi kā pieaugušajiem, tā bērniem, filiālē „Iļģuciems” – tikai pieaugušajiem, bet filiālēs „Imanta” un „Ķengarags” – tikai bērniem.

Atgādinām, ka dežūrārsts nodrošina primāro veselības aprūpi ģimenes ārsta kompetences ietvaros ārpus ģimenes ārsta darba laika, neatkarīgi no tā, pie kura ģimenes ārsta pacients ir pierakstīts.

Filiāļu adreses un dežūrārstu telefoni atrodami mūsu mājaslapas sadaļā „Kontakti”.


Virssvara kabinets bērniem

Turpinām BEZMAKSAS projektu “Virssvara kabinets bērniem, iekļaujot ģimeņu izglītošanu“, kas paredzēts veselīga dzīvesveida un svara kontroles prasmju apgūšanai tām ģimenēm, kurās aug bērni (no zīdaiņa vecuma līdz 18 gadiem) ar paaugstinātu ķermeņa svaru.

Papildu informācija un pieraksts.


​Svara korekcijas programma pieaugušajiem

AKTUĀLS JAUNUMS!

Uzsākam svara korekcijas BEZMAKSAS projektu pieaugušajiem, kura mērķis – veicināt pilngadīgu personu ar svara problēmām – kā palielinātu, tā samazinātu svaru – ikdienas paradumu maiņu un veselīga dzīvesveida, kā arī ķermeņa svara kontroles prasmju apgūšanu.

Papildu informācija un pieraksts.


Veicinām dzīves kvalitātes uzlabošanu bērniem ar invaliditāti

Kopš pērnā gada septembra mūsu veselības centrs, Eiropas Sociālā fonda projekta ietvaros sadarbojoties ar Labklājības ministriju, īsteno individuālā budžeta modeļa izmēģinājuma projektu (iesaistītas 100 ģimenes no 10 pašvaldībām) sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai bērniem ar invaliditāti un viņu vecākiem. Vajadzību izvērtēšanā piedalījās mūsu centra multiprofesionāla novērtēšanas ekspertu – rehabilitācijas speciālistu komanda mūsu kolēģes – fizikālās un rehabilitācijas jomas vadītājas, ārstes Lolitas Cibules vadībā.

Par paveikto un projekta rezultātiem vairāk lasiet šeit: https://bit.ly/2Ii2Df6


Dežūrārstu darba laiki Lieldienu brīvdienās

SIA “Rīgas veselības centrs” dežūrārsti Lieldienu brīvdienu laikā nodrošinās ambulatorās pieņemšanas sestdien, 20. aprīlī  un pirmdien, 22. aprīlī no plkst. 8.00 līdz  plkst. 15.00.

Filiālēs „Ziepniekkalns” un „Bolderāja” tiks nodrošināti dežūrārstu pakalpojumi kā pieaugušajiem, tā bērniem, filiālē „Iļģuciems” – tikai pieaugušajiem, bet filiālēs „Imanta” un „Ķengarags” – tikai bērniem.

Filiāļu adreses un dežūrārstu telefoni atrodami „Rīgas veselības centra” mājas lapas www.rigasveseliba.lv sadaļā „Kontakti”.


Par mājas vizīšu pieteikšanas/saņemšanas kārtību

Mājas vizītes – pacientu apmeklējumu dzīves vietā nodrošina ģimenes ārsti un speciālisti. Pacientiem ģimenes ārstu – Rīgas veselības centra nomnieku – mājas vizītes jāpiesaka pašiem, tieši sazinoties ar savu ārstu. Savukārt speciālistu mājas vizītes pie pacienta organizē viņa ģimenes ārsts.

Atgādinām, ka no 2018. gada 1. septembrī ir stājušies spēkā 2018. gada 28. augustā apstiprinātie Ministru kabineta noteikumi Nr. 555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība”, kuru 42. punkts nosaka izmaiņas dežūrārsta līdz šim sniegto pakalpojumu spektrā. Proti, no 2018. gada 1. septembra dežūrārsti mājas vizītes vairs nenodrošina.